منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

 • دکتر رضا شیوا

  • رییس شورا و مرکز ملی رقابت
  • صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور
 • احمد داوودی

  • نائب رییس شورای رقابت
  • صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رییس جمهور
 • دکتر فرهاد خداداد کاشی

  • عضو شورای رقابت
  • صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهور
 • سید ابوالفضل فاطمی زاده

  • عضو شورای رقابت
  • متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور
 • حسین ناجی

  • عضو شورای رقابت
  • صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
 • دکتر ابراهیم بهادرانی

  • عضو شورای رقابت
  • صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
 • دکتر محسن بهرامی ارض اقدس

  • عضو شورای رقابت
  • صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکم رئیس جمهور
 • دکتر ولی رستمی

  • عضو شورای رقابت
  • حقوقدان برجسته به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور
 • دکتر غلامعلی صدقی

  • عضو شورای رقابت
  • از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
 • حسین یاوری

  • عضو شورای رقابت
  • ازقضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
 • محمد جلیلیان

  • عضو شورای رقابت
  • به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی

  • عضو شورای رقابت
  • به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • محمد باقری

  • عضو شورای رقابت
  • نماینده مجلس
 • روح الله عباس پور

  • عضو شورای رقابت
  • نماینده مجلس
 • دکتر مجتبی رضاخواه

  • عضو شورای رقابت
  • نماینده مجلس