منو

معاونت حقوقی مرکز ملی رقابت با تشکیل کارگروه های تخصصی و انجام بررسی های حقوقی تا کنون گزارش‌های متعدد و جامعی در حوزه‌های مورد بررسی منجمله پیرامون بررسی وضعیت حقوقی پرونده‌های مورد بررسی در شورای رقابت تهیه کرده است که رئوس اهم آنها به شرح ذیل است:

1- بررسی و ارزیابی قراردادهای فروش، پیش فروش و اقساطی شرکت های خودروسازی و وارد کنندگان خودرو، از حیث مطابقت مفاد قرارداد با قوانین و اصول رقابتی.
2- ارائه پیشنهاد در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از سوی بانک مرکزی و پیگیری موضوع تا تصویب آن توسط هیئت محترم وزیران ( موضوع ماده 84 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)
3- ارائه متن پیشنهادی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر بر نحوه " تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت" و پیگیری موضوع تا تصویب متن نهایی آن توسط هیئت محترم وزیران ( تصویب نامه شماره 74633/ ت 50745 هـ مورخ 21/6/95)
4- بررسی و انجام مکاتبات متعدد به منظور رفع ابهام موجود در ارتباط با نقش، جایگاه و وظایف شورای رقابت و شورای اقتصاد در زمینه صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه قیمت گذاری کالاهای انحصاری (موضوع ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2)
5- بررسی موضوع اعمال مخل رقابت در رویه‌های ضد رقابتی حاکم بر پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
6- بررسی و پیگیری شکایات واصله در خصوص ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع صدور مجوز‌های کسب و کار. (ناظر بر صدور مجوزهای تأسیس، تمدید و افزایش ظرفیت مرغ و جوجه کشی توسط وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوزهای نانوایی و....)
7- پیگیری و مکاتبه با دستگاه‌های موضوع ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با موضوع ارائه گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت.
8- مشارکت در بررسی وضعیت بازار عرضه پمپ‌های آب و اقدامات و رویه های ضد رقابتی احتمالی در بازار مذکور متعاقب وصول شکایت مربوطه.
9- مشارکت در بررسی وضعیت بازار تولید سقف‌های کاذب و اقدامات و رویه های ضد رقابتی احتمالی در بازار مذکور متعاقب وصول شکایت مربوطه.
10- مشارکت در بررسی وضعیت واگذاری پروژه‌های صنعت نفت متعاقب وصول شکایت انجمن شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی (اپنا) از وزارت نفت.
11- مشارکت در بررسی وضعیت قیمت گذاری در حوزه صنایع لوح فشرده با عنایت به وصول شکایت مربوطه
12- بررسی بروز رویه های ضد رقابتی در برگزاری مناقصات و مزایده‌ها.
13- بررسی وضعیت تملک سهام و سرمایه شرکت ها و مؤسسات و بنگاه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متعاقب وصول شکایت مربوطه.
14- بررسی وضعیت تصدی همزمان سمت مدیران، مشاوران و سایر کارکنان شرکت‌ها و یا بنگاه‌ها به طور همزمان در بنگاه یا شرکت مرتبط یا دارای فعالیت مشابه.
15- بررسی وضعیت ادغام شرکت‌ها و بنگاه‌ها.
16- بررسی پرونده‌های مرتبط با موضوع "ماده52" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اعطای کمک و امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز.
17- ارائه نظرات مشورتی در خصوص تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
18-  بررسی و ارائه گزارش در خصوص وضعیت حقوقی تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالاها و خدمات مصداق انحصار طبیعی.
19- پیگیری و انجام امور مربوط به ابلاغ و اجرای مصوبات شورای رقابت.
20- ارائه نظرات در خصوص دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی و ارائه پیشنهادات و اصلاحات در خصوص مصوبه پیشنهادی برای تنظیم بازار پتروشیمی.
21- تعامل وهمکاری با کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارجاع امور کارشناسی پرونده‌های مطروحه.
22- بررسی درخواست‌های تجدید نظر از آرای شورای رقابت و مطابقت آن با ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
23- مشارکت در تهیه و تدوین گزارش و اظهارنظر در خصوص پرونده شکایت برخی صرافی‌های تضامنی مبنی بر وجود مصادیق رویه‌های ضد رقابتی در دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها.
24- مشارکت در تهیه و تدوین گزارش مربوط به بررسی بازار برق و نحوه مدیریت بر این بازار.
24- تعامل با اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری جهت ایجاد سرویس ارتباط بر خط و همکاری فی‌مابین.
25- تهیه تنظیم فرم ثبت شکایات مطروحه در مرکز ملی رقابت.
26- تهیه و تدوین پیشنهاد تهیه طرح‌های قانونی مرتبط با تسهیل رقابت و منع انحصار به مجلس شورای اسلامی.
27- اطلاع رسانی به تعدادی از مراجع مصرح در ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص لزوم اعلام عنوان بنگاه‌های اقتصادی موجد اخلال در رقابت به شورای رقابت.
28- ارائه اظهار نظر حقوقی در خصوص مواد پیشنهادی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عنایت به جایگاه، اهداف و وظایف شورا و مرکز ملی رقابت.
29- ارائه نظرات مشورتی در خصوص ضوابط قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت.
30- بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنهاد قیمت گذاری کود توسط شورای رقابت.
31- بررسی و اظهار نظر در خصوص برخی تفاهم نامه‌های منعقده فی‌مابین اشخاص حقوقی از جمله شرکت ملی گاز و شرکت بازرگانی پتروشیمی.
32-بررسی و اظهار نظر در خصوص وجود انحصار در حوزه تولید فیلم BOPP.
33- بررسی و اظهار نظر در خصوص قرارداد طراحی، نصب، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی، بازاریابی و فروش خدمات انتقال داده های مخابرات.
34- بررسی و اظهار نظر در خصوص انتزاع وظائف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران.
35-بررسی و اظهار نظر در خصوص برخی پرونده‌های مربوط به امور واگذای از جمله واگذاری سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی و نحوه واگذاری سهام شرکت مپنا و...
36-رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده شکایت علیه شرکت پست ایران مبنی بر ایجاد مانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی(دفاتر پیشخوان دولت) و بروز رویه ضد رقابتی.