منو

ردیف عنوان طرح سال مجری
1 گزارش واگذاری سهام شرکت مخابرات ( زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت
2 سنجش مولفه های price cap در صنعت مخابرات ایران (زمستان 1388) 1388 مرکز ملی رقابت
3 پرونده شرکت های مجاز به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ازطریق ماهواره(SAP) اسفند 1388 1388 مرکز ملی رقابت
4 گزارش شکایت شرکت های دارنده مجوز ندا از شرکت مخابرات ( بهار 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
5 بررسی بازار دارو در ایران ( آبان 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
6 گزارش تفضیلی بیمه ( دی ماه 1389) 1389 مرکز ملی رقابت
7 شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی( اسفند 1389 ) 1389 مرکز ملی رقابت
8 گزارش صنعت فولاد (تیرماه1390) 1390 مرکز ملی رقابت
9 گزارش ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع ایران (شهریور 1390) 1390 مرکز ملی رقابت
10 گزارش صنعت پتروشیمی ایران(دی ماه 1390) 1390 مرکز ملی رقابت
11 دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو 1390 مرکز ملی رقابت
12 گزارش صنعت خودرو ( سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت
13 نرخ عوارض راه، مفاهیم ، روش ها و دستورالعمل قیمت گذاری (سال1391) 1391 مرکز ملی رقابت
14 نگاهی بر سیستم مترو، عملکرد و روش های قیمت گذاری بلیت ( آذر1392) 1392 مرکز ملی رقابت
15 تعیین سهم مالکانه لوکوموتیو در صنعت راه آهن ( تیرماه 1392) 1392 مرکز ملی رقابت
16 بررسی وضعیت دانه های روغنی، روغن خام ، روغن تصفیه شده و کنجاله (دوره سال 88 تا نه ماهه اول سال 91) اردیبهشت 1392 1392 مرکز ملی رقابت
17 گزارش عملکرد اولین دوره (1388 تا 1394) شورای رقابت 1393 مرکز ملی رقابت
18 گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در سال 1393 1393 مرکز ملی رقابت
19 گزارش صنعت بیمه در ایران منتشر نشده مرکز ملی رقابت
20 گزارش " قیمت گذاری خودروهای جدید " مطالعه موردی دنا و ساینا منتشر نشده مرکز ملی رقابت
21 گزارش« بررسی فرآیند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر»و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی منتشر نشده مرکز ملی رقابت
22 اجزاء شاخص توانمندسازی تجاری 1396 مرکز ملی رقابت دسترسی به فایل گزارش
23 بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران 1395 مرکز ملی رقابت دسترسی به فایل گزارش
24 بررسی وضعیت رقابت پذیری کشور 1398 مرکز ملی رقابت دسترسی به فایل گزارش