بر اساس ماده 54 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی واجرای فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور در سال 1389تاسیس گردید. مرکز ملی رقابت نیز از بدو تاسیس به منظور نیل به اهداف تعیین شده توسط قانون گذاراقدام به ساماندهی فعالیت های اجرایی و پژوهشی خود نمود .این فعالیتها در جهت هموار سازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل  شورای پژوهشی، در سال 1393 شتاب بیشتری به خود گرفت وکارآمدی بیشتری در فعالیتهای مرکز ایجاد نمود.به عنوان نمونه تشکیل کارگروه های خودرو، نیرو، مخابرات و راه آهن منجر به بررسی متمرکز تر موضوعات و در نتیجه افزایش سرعت و دقت رسیدگی موضوعات مرتبط و مترتب برآن گردید. همچنین کسب نظرات مشورتی و مشاوره‌ای  از سوی مرکز ملی رقابت در همکاری و معاضدت با اعضای هیات علمی دانشگاهها ، پژوهشگران .کارشناسان موسسات پژوهشی در رشته‌های تخصصی مختلف و اساتید برجسته اقتصاد ایران، منجر به ساماندهی مناسب‌تر فعالیت های پژوهشی مرکز ملی رقابت و پشتیبانی  اطلاعاتی  تصمیمات شورای رقابت بصورتی کارآمدتر گردید. همچنین فعالیت های مرکز ملی رقابت به تفکیک دو  معاونت اقتصادی و معاونت حقوقی وهمچنین فعالیتهای روابط عمومی، اطلاع رسانی، اداری-مالی و ... در بخش معرفی مرکز ملی رقابت ارائه  گردیده است. همچنین از آنجاییکه بر اساس ماده 69 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت موظف گردیده است که گزارش عملکرد خود را تنظیم وجهت عموم منتشر نماید،  گزارش عملکرد شورای رقابت نیز از سوی مرکز ملی رقابت تهیه و منتشر گردیده و در دسترس عموم می‌باشدهمچنین گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در گزارش جداگانه ای  به تفکیک فعالیتهای دو معاونت اقتصادی و حقوقی وهمچنین فعالیتهای روابط عمومی، اطلاع رسانی، اداری – مالی و ... نیزتهیه و تنظیم و منتشر گردیده است.

شما اینجا هستید: صفحه نخست مرکز ملی رقابت

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254