منو

 1- در چه موضوعاتی می توان به شورای رقابت شکایت کرد؟

 • گستره وسیعی از موضوعاتی که به فصل نهم اصل 44، تسهیل رقابت و منع انحصار (ماده 43 تا 84) مرتبط می شود. برای مطالعه فصل نهم اصل 44 قانون اساسی و آشنایی با مواد آن برای تشخیص ارتباط موضوع مدنظرتان جهت درج شکایت، به بخش قوانین و مقرارت پایه و سپس قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در سایت مراجعه کنید.
 • برای عدم، تأخیر یا اخلال در صدور مجوز کسب و کار
 • برای اعتراض به گران فروشی در خودروهای سواری داخلی دارای بازار انحصاری

 

2- چگونه در حوزه وجود انحصار در بازارهای اقتصادی به شورای رقابت شکایت کنم؟

 

3- چگونه در حوزه عدم و تاخیر صدور مجوز کسب و کار، به شورای رقابت شکایت کنم؟

 

4- چگونه در حوزه قیمت خودروهای سواری داخلیِ دارای بازار انحصاری، به شورای رقابت شکایت کنم؟

 

5- باید چه مواردی را برای درج صحیح شکایت در سایت شورای رقابت رعایت کنم؟

 • بر اساس موضوع در لینک و فرم صحیح موجود در قسمت میز خدمت الکترونیکی سایت شورا و مرکز ملی رقابت، شکایت خود را ثبت کنید.
 • برای درج شکایت خود از رایانه یا لپ تاپ استفاده کرده و شکایت خود را با گوشی هوشمند درج نکنید.
 • به حجم مدارکی را که به شکایت خود الصاق می‌کنید دقت کنید تا از مقدار حجم در در نظر گرفته شده برای الصاق مدارک بیشتر نباشد. سعی کنید از الصاق مدارک زیاد و غیر ضرروی اجتناب کنید.

 

6- پس از ثبت شکایت چه مراحلی برای پاسخ به شکایت و آگاهی از روند شکایت ثبت شده ام طی می‌شود؟

 • پس از درج شکایت و در پایان مرحله ثبت، شماره پرونده و رمز ورود به شما نمایش داده می‌ شود که به نشان ثبت صحیح شکایت شما در سایت شورای رقابت است.
 • سپس پرونده شکایت شما که شامل فرم و مدارک است در روابط عمومی دسته بندی شده و به دبیرخانه مرکز ملی رقابت، ارسال می‌شود.
 • در اولین مرحله، پرونده شکایت شما در گردش سازمانی ابتدا توسط ریاست سازمان در اتوماسیون مشاهده و به معاونت های سازمان ارجاع داده می‌شود، سپس پرونده ها بسته به موضوعات متفاوت به کارشناسان مربوطه ارجاع داده می شود.
 • کارشناسان پرونده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا تکمیل مدارک با شما تماس گرفته و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را دریافت می‌کنند.
 • کار مطالعه، بررسی و کارشناسی پرونده شکایت شما تا مرحله پایانی توسط کارشناسان مربوطه انجام و نتیجه مطالعه و بررسی پرونده شکایت شما به معاونت های سازمان و سپس ریاست محترم سازمان ارائه می شود.
 • در صورت نیاز، پرونده تکمیلی در صف ارائه در جلسات شورای رقابت و تصمیم گیری درباره آن توسط اعضای شورا قرار می‌گیرد.
 • طبق زمان اعلام شده توسط اداره دبیرخانه شورا و تجدیدنظر، پرونده شکایت شما توسط کارشناس مربوطه و با حضور معاونت های سازمان و در صورت نیاز با دعوت از شما و مشتکی عنه، در جلسه شورای رقابت ارائه و رأی مدنظر اخذ می‌شود. اگر نتیجه اخذ رأی منتج به صدور مصوبه موافق یا مخالف گردد، رای توسط اداره دبیرخانه شورا به شما ابلاغ خواهد شد.
 • در هر کدام از مراحل طرح شکایت تا ابلاغ رأی در مورد شکایت مطروحه، می‌توانید با دبیرخانه شورا و مرکز ملی رقابت تماس گرفته (شماره تماس مندرج در بخش تماس با ما سایت) و از روند گردش مدرک پرونده شکایت خود با ارائه نام و نام خانوادگی خود مطلع شوید. همچنین پس از اطلاع از نام کارشناس پرونده خود می توانید، سئوال ها و پیگیری های مستمر را از فرد مورد نظر پرسش کنید.

 

7- آیا برای پیگیری مناسب روند شکایت نیاز به مراجعه حضوری است؟

 • خیر. برای پیگیری شکایت به هیچ وجه نیاز به مراجعه حضوری نیست. با یکپارچه سازی درج شکایت در سایت شورا و مرکز ملی رقابت، شما می‌توانید از سراسر کشور، شکایت خود را با موضوعات متفاوت و مرتبط در سایت شورای رقابت درج کرده و تا پایان فرآیند نیاز به حضور برای پیگیری نتیجه ندارید. در صورت نیاز به مطرح شدن پرونده شکایت شما در جلسه شورای رقابت و صدور رأی نهایی، اگر حضور شما یا مشتکی عنه ضرورت داشته باشد، توسط اداره دبیرخانه شورا و هیئت تجدیدنظر به جلسه شورای رقابت دعوت خواهید شد.

 

8- چگونه از تاریخ جلسات شورای رقابت مطلع شوم؟

 

 • با مراجعه به صفحه نخست وب سایت می توانید از بخش تقویم شورا جلسات ماه جاری را مشاهده نمایید.

 

9- چگونه تمامی مصوبات شورا را پیدا کنم؟

با مراجعه به لینک آرشیو مصوبات جلسات شورای رقابت می توانید کلیه مصوبات شورا را مشاهده نمایید.

 

10- چگونه تمامی آرای هیئت تجدید نظر شورا را پیدا کنم؟

با مراجعه به لینک آرای هیئت تجدید نظر شورای رقابت می توانید کلیه آرای این هیئت را مشاهده نمایید.

 

روابط عمومی / خرداد ماه 1402