منو

نام دانشگاه سال نام استاد راهنما عنوان پایان نامه یا رساله نام دانشجو
شهید بهشتی 1393 محمد حسین زارعی مبانی و مدلهای خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(PHD) شمس، عرفان
شهید بهشتی 1393 عباس قاسمی حامد ابعاد حقوق رقابت و حقوق مصرف خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حقوق تجارت بین الملل و ایران شهنائی،آیدا
شهید بهشتی 1392 رضا وصالی تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت حسینی سرچشمی، خدیجه
شهید بهشتی 1392 محمود باقری جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت طباطبایی نژاد، مجتبی
شهید بهشتی 1392 محمدحسین زارعی نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی سجادی، امیر
شهید بهشتی 1392 عبدالرسول قدک اجرای قواعد حقوق رقابت بر قراردادهای توزیع جعفری، نادر
شهید بهشتی 1392 محمدحسین زارعی نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی سجادی، امیر
شهید بهشتی 1391 میرقاسم جعفر زاده ائتلاف فناوری و حقوق رقابت عریضی، عباس
شهید بهشتی 1391 محمود کاشانی حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت تدینی، فاطمه
شهید بهشتی 1390 محمدحسین زارعی قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد(PHD) ربیعی، محمد
شهید بهشتی 1390 گودرز افتخار جهرمی حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع (PHD)   حسن پور، محمدمهدی
شهید بهشتی 1390 عبدالرسول قدک سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت پاکباز، سیامک
شهید بهشتی 1390 عبدالرسول قدک ادغام بنگاهها در حقوق رقابت رنجبر، سعیده
شهید بهشتی 1390 عبدالرسول قدک شورای رقابت در حقوق ایران ذوالفقاری دهنوی، یاسر
تهران 1389 ولی رستمی بررسي ابعاد حقوقي نهاد تنظيم كننده مقررات بخشي در صنعت برق ايران اصغرنیا، مرتضی
شهید بهشتی 1389 عباس قاسمی حامد تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت سلیمی، فضه
شهید بهشتی 1389 محمد حسین زارعی نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی مهدیون راد، مکرمه
شهید بهشتی 1389 محمد حسین زارعی بررسی ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی(با تاکید بر مقررات مالی انگلستان و ایالات متحده آمریکا) میرزاخانی نافچی، رامین
شهید بهشتی 1389 عبدالرسول قدک تبانی در حقوق رقابت جوادی، ساناز
شهید بهشتی 1389 پرویز ساورایی داوری در حقوق رقابت وصالی محمود، منصور
شهید بهشتی 1389 گودرز افتخار جهرمی قواعد حقوقی رقابت های تجاری (PHD) معبودی نیشابوری، رضا
شهید بهشتی 1388 نجات الله ابراهیمیان حقوق رقابت با رویکردی به قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا وسیاست‌های کلی اصل 44 ق. ا. علاءالدینی، امیرعباس
شهید بهشتی 1388 مهراب داراب پور تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی الیاسی، حسین
شهید بهشتی 1388 عبدالرسول قدک جهانی سازی حقوق رقابت اخوان هزاوه، حامده
شهید بهشتی 1388 محمد جعفر قنبری جهرمی چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بربانکداری بین المللی وثوقی زاده، بابک
شهید بهشتی 1388 اصغر هندی حقوق رقابت در بازارهای انرژی با تمرکز بر آزاد سازی بازارگاز در جامعه ی اروپایی خداداد کنی، فرید
شهید بهشتی 1388 اصغرهندی بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت چاوشی، هدی
شهید بهشتی 1386 میر قاسم جعفرزاده رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران) (PHD) نوروزی شمس ، مشیت ال
شهید بهشتی 1384 عبدالرسول قدک حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری صادقی ،طوبی
تربیت مدرس 1390 مرتضی نصیری مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا علی شهسواری
تربیت مدرس 1389 مرتضی شهبازی نیا ماهیت حقوقی قرارداد قرانشیز و آثار آن سید کمال سجادی
تربیت مدرس 1386 محمد صادقی حمایت از حقوق مالکیت فکری در برابر قرارداد غیر منصفانه مرتضی نصیری  
تربیت مدرس 1388 احمد بیگی حبیب آبادی تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس آذر مرواریدیان
تربیت مدرس 1392 محمد عیسایی تفرشی هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری، تولید و بازار یابی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی علی نعیمی صدیق
تربیت مدرس 1393 مرتضی شهبازی نیا ماهیت حقوقی قرارداد توزیع انحصاری و آثار آن معصومه حیدری
تبریز 1388 محمد باقر بهشتی بررسی اثر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه خلیل جهانگیری
مفید قم 1389   اثر رقابت پذیری بر سودآوری سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1384-1375 نرگس شومالی
مفید قم 1382   ارزیابی تأثیر تبلیغات بر ماهیت رقابت و انحصار در بازار مورد بخش صنعت ایران علی دهقانی
امام صادق 1393 محمود باقری تفکیک بازار از نابازار و نأثیر آن بر گستره اعمال حقوق رقابت محمد صادقی
امام صادق 1391 مهدی رشوند بوکانی تأثیر حقوق رقابت بر ادغام شرکتهای سهامی در حقوق ایران و آمریکا       محسن رجالی
امام صادق 1392 ولی رستمی نقد و بررسی عملکرد شورای رقابت در تنظیم و نظارت بر مقررات اقتصادی با مقایسه تطبیقی مصطفی منصوریان
امام صادق 1391   حقوق رقابت بین المللی انرژي مهدی ملائی  
علامه طباطبایی 1380 حمید رضا علومی یزدی ادغام از دیدگاه حقوق رقابت با تأکید بر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا احمد پنجه پور
علامه طباطبایی 1391 مهدی زاهدی تشویق دولت در نظارت بر قراردادهای اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری سعید جعفری
علامه طباطبایی 1392 محمد هادی میرشمسی قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل محمد کریمی
علامه طباطبایی 1392 سعید رضا ابدی ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران زهرا مختاری
علامه طباطبایی 1393 فیض عامری محدودیت های تجاری قرارداد توزیع در مقایسه با قرارداد لیسانس در فضای حقوق رقابت سارا فاطمی
علامه طباطبایی 1393 هدی غفاری تحلیل مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران از منظر حقوق عمومی اقتصادی مسعود رحمانی
علامه طباطبایی 1387 حسین دهشتیار حضور ایران در سازمان تجارت جهانی(wto) و رقابت پذیری صنعت خودروی کشور ایمان وکیل زاده رهنما زندی
علامه طباطبایی 1390 جمشید پژویان رقابت، کارایی و سیاست رقابتی مطالعه موردی بخش صنعت ایران محمد نبی شهیکی تاش
علامه طباطبایی 1390 حمید رضا علومی یزدی بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و ایالات متحده آمریکا زینب فرازمند        
علامه طباطبایی 1385 حمید ناظمیان برسی رقابت در بخش تولید صنعت برق ایران امیر باقری
علامه طباطبایی 1391 مهنوش عبداله میلانی هزینه رفاهی ناشی از انحصار در در صنعت خودروسازی سپیده خواجوی راد
دانشگاه تهران 1386 محمود باقری سیاست‌های حقوق رقابت و مالکیت‌های فکری سیمین عباسی
دانشگاه تهران 1393 محمود باقری حقوق رقابت در صنعت بیمه صلاح یوسفی
دانشگاه تهران 1392 محمود باقری حقوق رقابت در صنعت مخابرات حدیث خرمی
دانشگاه تهران 1391 محمود باقری حقوق رقابت دربانکها فرزاد نیکبخت
دانشگاه تهران 1392 محسن صادقی ادغام درحقوق رقابت محسن نیک بین
دانشگاه تهران 1389 عباسعلی کدخدایی حقوق رقابت بین المللی قابل اعمال درمشارکت‌های تجاری فراملی پرهام فرهنگ
دانشگاه تهران 1392 جعفر نوری نوشانلویی مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوا در حقوق رقابت ایران و ترکیه اکبرنعل نویری
دانشگاه تهران 1387 علی خالقی جرم انگاری فعالیت های ضدرقابت درپرتوحقوق ایران وسیاستهای تجارت جهانی افروز گلستانی
دانشگاه تهران 1388 ولی رستمی نظارت دولت بر رقابت و انحصاراقتصادی درنظام حقوقی ایران حسین منوری
دانشگاه تهران 1391 محمود باقری ضمانت اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت بهنام غفاری
دانشگاه تهران 1393 جعفر نوری نوشانلویی مطالعه تطبيقي قواعد حقوق رقابت در رابطه اصلي سازان و ژنريك سازان صنعت داروسازي وحید رجا
دانشگاه تهران 1376 نجادعلی الماسی بررسي ماهيت حقوقي انحصار در حقوق ايران مطالعه تطبيقي حقوق انحصار ژاپن، آلمان، آمريكا، محمد رضایی 
علامه طباطبایی 1394   فیصل عامری بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی با تاکید بر توافقات افقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا سعید غلامی
علامه طباطبایی 1395 جوادکاشانی مرجع صالح در رسیدگی به پرونده‌های حقوق رقابت مجتبی صفرزاد دواچی
علوم و تحقیقات 1394 محمدجعفرقنبری جهرمی موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ازمنظرحقوق رقابت امیرعباس علاالدینی
مفید قم 1392   رقابت نامشروع حقوق رقابت بنگاه اقتصادی ندا رواقی
مفید قم 1391   تاثیرفرانشیزحقوق رقابت ایالات متحده آمریکا خلود دریس
مفید قم 1387   توافقات ضدرقابت تجاری محمدحسین وکیلی مقدم

ماخذ: گزارشات مرکز ملی رقابت و توصیه های مستخرج از طرح های پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی