منو

نام دانشگاه

سال

نام استاد راهنما

عنوان پایان نامه یا رساله

نام دانشجو

شهید بهشتی

1393

محمد حسین زارعی

مبانی و مدلهای خود تنظیمی

با تاکید بر نظام حقوقی ایران(PHD)

شمس، عرفان

شهید بهشتی

1393

عباس قاسمی حامد

ابعاد حقوق رقابت و حقوق مصرف خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حقوق تجارت بین الملل و ایران

شهنائی،آیدا

شهید بهشتی

1392

رضا وصالی

تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علایم تجاری و حقوق رقابت

حسینی سرچشمی، خدیجه

شهید بهشتی

1392

محمود باقری

جنبه های بین الملل خصوصی حقوق رقابت

طباطبایی نژاد، مجتبی

شهید بهشتی

1392

محمدحسین زارعی

نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی

سجادی، امیر

شهید بهشتی

1392

عبدالرسول قدک

اجرای قواعد حقوق رقابت بر قراردادهای توزیع

جعفری، نادر

شهید بهشتی

1392

محمدحسین زارعی

نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی

سجادی، امیر

شهید بهشتی

1391

میرقاسم جعفر زاده

ائتلاف فناوری و حقوق رقابت

عریضی، عباس

شهید بهشتی

1391

محمود کاشانی

حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت

تدینی، فاطمه

شهید بهشتی

1390

محمدحسین زارعی

قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد(PHD)

ربیعی، محمد

شهید بهشتی

1390

گودرز افتخار جهرمی

حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع (PHD)

 

حسن پور، محمدمهدی

شهید بهشتی

1390

عبدالرسول قدک

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت

پاکباز، سیامک

شهید بهشتی

1390

عبدالرسول قدک

ادغام بنگاهها در حقوق رقابت

رنجبر، سعیده

شهید بهشتی

1390

عبدالرسول قدک

شورای رقابت در حقوق ایران

ذوالفقاری دهنوی، یاسر

تهران

1389

ولی رستمی

بررسي ابعاد حقوقي نهاد تنظيم كننده مقررات بخشي در صنعت برق ايران

اصغرنیا، مرتضی

شهید بهشتی

1389

عباس قاسمی حامد

تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت

سلیمی، فضه

شهید بهشتی

1389

محمد حسین زارعی

نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی

مهدیون راد، مکرمه

شهید بهشتی

1389

محمد حسین زارعی

بررسی ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی(با تاکید بر مقررات مالی انگلستان و ایالات متحده آمریکا)

میرزاخانی نافچی، رامین

شهید بهشتی

1389

عبدالرسول قدک

تبانی در حقوق رقابت

جوادی، ساناز

شهید بهشتی

1389

پرویز ساورایی

داوری در حقوق رقابت

وصالی محمود، منصور

شهید بهشتی

1389

گودرز افتخار جهرمی

قواعد حقوقی رقابت های تجاری (PHD)

معبودی نیشابوری، رضا

شهید بهشتی

1388

نجات الله ابراهیمیان

حقوق رقابت با رویکردی به قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا وسیاست‌های کلی اصل 44 ق. ا.

علاءالدینی، امیرعباس

شهید بهشتی

1388

مهراب داراب پور

تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای انتقال تکنولوژی

الیاسی، حسین

شهید بهشتی

1388

عبدالرسول قدک

جهانی سازی حقوق رقابت

اخوان هزاوه، حامده

شهید بهشتی

1388

محمد جعفر قنبری جهرمی

چارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بربانکداری بین المللی

وثوقی زاده، بابک

شهید بهشتی

1388

اصغر هندی

حقوق رقابت در بازارهای انرژی با تمرکز بر آزاد سازی بازارگاز در جامعه ی اروپایی

خداداد کنی، فرید

شهید بهشتی

1388

اصغرهندی

بررسی نقش سازمان تجارت جهانی در حقوق رقابت

چاوشی، هدی

شهید بهشتی

1386

میر قاسم جعفرزاده

رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت (باتاکید بر حقوق اتحادیه اروپایی و ایران) (PHD)

نوروزی شمس ، مشیت ال

شهید بهشتی

1384

عبدالرسول قدک

حقوق رقابت در حوزه مالکیت فکری

صادقی ،طوبی

تربیت مدرس

1390

مرتضی نصیری

مطالعه تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق ایران و آمریکا

علی شهسواری

تربیت مدرس

1389

مرتضی شهبازی نیا

ماهیت حقوقی قرارداد قرانشیز و آثار آن

سید کمال سجادی

تربیت مدرس

1386

محمد صادقی

حمایت از حقوق مالکیت فکری در برابر قرارداد غیر منصفانه

مرتضی نصیری

 

تربیت مدرس

1388

احمد بیگی حبیب آبادی

تضمین حقوق سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

آذر مرواریدیان

تربیت مدرس

1392

محمد عیسایی تفرشی

هماهنگی تصمیم های قیمت گذاری، تولید و بازار یابی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی

علی نعیمی صدیق

تربیت مدرس

1393

مرتضی شهبازی نیا

ماهیت حقوقی قرارداد توزیع انحصاری و آثار آن

معصومه حیدری

تبریز

1388

محمد باقر بهشتی

بررسی اثر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه

خلیل جهانگیری

مفید قم

1389

 

اثر رقابت پذیری بر سودآوری سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1384-1375

نرگس شومالی

مفید قم

1382

 

ارزیابی تأثیر تبلیغات بر ماهیت رقابت و انحصار در بازار مورد بخش صنعت ایران

علی دهقانی

امام صادق

1393

محمود باقری

تفکیک بازار از نابازار و نأثیر آن بر گستره اعمال حقوق رقابت

محمد صادقی

امام صادق

1391

مهدی رشوند بوکانی

تأثیر حقوق رقابت بر ادغام شرکتهای سهامی در حقوق ایران و آمریکا

 

 

 

محسن رجالی

امام صادق

1392

ولی رستمی

نقد و بررسی عملکرد شورای رقابت در تنظیم و نظارت بر مقررات اقتصادی با مقایسه تطبیقی

مصطفی منصوریان

امام صادق

1391

 

حقوق رقابت بین المللی انرژي

مهدی ملائی

 

علامه طباطبایی

1380

حمید رضا علومی یزدی

ادغام از دیدگاه حقوق رقابت با تأکید بر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا

احمد پنجه پور

علامه طباطبایی

1391

مهدی زاهدی

تشویق دولت در نظارت بر قراردادهای اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری

سعید جعفری

علامه طباطبایی

1392

محمد هادی میرشمسی

قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل

محمد کریمی

علامه طباطبایی

1392

سعید رضا ابدی

ارزیابی نقش تنظیم گری شورای رقابت در حقوق ایران

زهرا مختاری

علامه طباطبایی

1393

فیض عامری

محدودیت های تجاری قرارداد توزیع در مقایسه با قرارداد لیسانس در فضای حقوق رقابت

سارا فاطمی

علامه طباطبایی

1393

هدی غفاری

تحلیل مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران از منظر حقوق عمومی اقتصادی

مسعود رحمانی

علامه طباطبایی

1387

حسین دهشتیار

حضور ایران در سازمان تجارت جهانی(wto) و رقابت پذیری صنعت خودروی کشور

ایمان وکیل زاده رهنما زندی

علامه طباطبایی

1390

جمشید پژویان

رقابت، کارایی و سیاست رقابتی مطالعه موردی بخش صنعت ایران

محمد نبی شهیکی تاش

علامه طباطبایی

1390

حمید رضا علومی یزدی

بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و ایالات متحده آمریکا

زینب فرازمند

 

 

 

 

علامه طباطبایی

1385

حمید ناظمیان

برسی رقابت در بخش تولید صنعت برق ایران

امیر باقری

علامه طباطبایی

1391

مهنوش عبداله میلانی

هزینه رفاهی ناشی از انحصار در در صنعت خودروسازی

سپیده خواجوی راد

دانشگاه تهران

1386

محمود باقری

سیاست‌های حقوق رقابت و مالکیت‌های فکری

سیمین عباسی

دانشگاه تهران

1393

محمود باقری

حقوق رقابت در صنعت بیمه

صلاح یوسفی

دانشگاه تهران

1392

محمود باقری

حقوق رقابت در صنعت مخابرات

حدیث خرمی

دانشگاه تهران

1391

محمود باقری

حقوق رقابت دربانکها

فرزاد نیکبخت

دانشگاه تهران

1392

محسن صادقی

ادغام درحقوق رقابت

محسن نیک بین

دانشگاه تهران

1389

عباسعلی کدخدایی

حقوق رقابت بین المللی قابل اعمال درمشارکت‌های تجاری فراملی

پرهام فرهنگ

دانشگاه تهران

1392

جعفر نوری نوشانلویی

مطالعه تطبیقی ادله اثبات دعوا در حقوق رقابت ایران و ترکیه

اکبرنعل نویری

دانشگاه تهران

1387

علی خالقی

جرم انگاری فعالیت های ضدرقابت درپرتوحقوق ایران وسیاستهای تجارت جهانی

افروز گلستانی

دانشگاه تهران

1388

ولی رستمی

نظارت دولت بر رقابت و انحصاراقتصادی درنظام حقوقی ایران

حسین منوری

دانشگاه تهران

1391

محمود باقری

ضمانت اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت

بهنام غفاری

دانشگاه تهران

1393

جعفر نوری نوشانلویی

مطالعه تطبيقي قواعد حقوق رقابت در رابطه اصلي سازان و ژنريك سازان صنعت داروسازي

وحید رجا

دانشگاه تهران

1376

نجادعلی الماسی

بررسي ماهيت حقوقي انحصار در حقوق ايران مطالعه تطبيقي حقوق انحصار ژاپن، آلمان، آمريكا،

محمد رضایی 

علامه طباطبایی

1394

 

فیصل عامری

بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی با تاکید بر توافقات افقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

سعید غلامی

علامه طباطبایی

1395

جوادکاشانی

مرجع صالح در رسیدگی به پرونده‌های حقوق رقابت

مجتبی صفرزاد دواچی

علوم و تحقیقات

1394

محمدجعفرقنبری جهرمی

موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ازمنظرحقوق رقابت

امیرعباس علاالدینی

مفید قم

1392

 

رقابت نامشروع حقوق رقابت بنگاه اقتصادی

ندا رواقی

مفید قم

1391

 

تاثیرفرانشیزحقوق رقابت ایالات متحده آمریکا

خلود دریس

مفید قم

1387

 

توافقات ضدرقابت تجاری

محمدحسین وکیلی مقدم