ورود از طریق دولت من

 

توجه: در صورت ورود از طریق دولت من، فیلدهای هویتی در فرم شکایات به صورت خودکار تکمیل می گردد و این موضوع فرایند ثبت شکایات را تسهیل می کند.

در صورتی که این صفحه را با تلفن همراه و یا تبلت مشاهده می کنید؛ به اطلاع می رساند به دلیل دریافت اطلاعات جامع و بارگزاری آن ها در فرم های شکایات به جهت مستندات در امور قضاوتی، امکان بارگزاری اطلاعات و ثبت شکایت از طریق تلفن همراه و تبلت وجود ندارد.