ورود از طریق دولت من


تمامی پیامک‌های ارسالی از طریق سامانه دولت من با سرشماره و مسک MGOV ارسال می شود، لطفاً برای حفظ امنیت خود از در اختیار قراردادن محتویات پیامک‌های دریافتی به دیگران جداً خودداری نمایید.

همچنین پیامک‌های دریافتی در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بدون مسک MGOV و از دیگر سرشماره‌ها جعلی بوده و لطفاً به آن اعتنایی نکنید.

در صورت عدم دریافت کد فعالسازی از طریق پیامک، می‌توانید با شماره‌گیری کد دستوری #40*4* بر روی تلفن همراه خود ،جهت دریافت آن اقدام نمایید یا با کلیک بر روی ارسال ایمیل کد فعالسازی را در ایمیل ملی دریافت نمایید.


در صورتی که این صفحه را با تلفن همراه و یا تبلت مشاهده می کنید؛ به اطلاع می رساند به دلیل دریافت اطلاعات جامع و بارگزاری آن ها در فرم های شکایات به جهت مستندات در امور قضاوتی، امکان بارگزاری اطلاعات و ثبت شکایت از طریق تلفن همراه و تبلت وجود ندارد.