منو

رديف عنوان طرح سال مجري توضیحات
۱ نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور ۱۳۷۳ رفعتي محمدرضا

يکي ديگر از تبعات عضويت در گات افزايش رقابت و کارائي در اقتصاد خواهد بود. طبعاً در اين شرايط قيمتهاي واقعي و مزيتهاي نسبي فرصت مناسبي براي آشکار شدن خواهند يافت از اينرو، بخشهايي از اقتصاد که فاقد مزيت و کارايي لازم باشند به ناچار تضعيف خواهند شد وبا کاهش امتيازات انحصاري و حمايتهاي داخلي و لزوم رقابت با محصولات خارجي، انگيزه بيشتري براي خصوصي سازي و کارآمد نمودن مؤسسات دولتي ايجاد خواهد گرديد.

۲ نظري اجمالي و مقدماتي به اثرات عضويت درگات بر اقتصاد کشور ۱۳۷۳ رفعتي محمدرضا

دادن تقاضاي عضويت ضرري متوجه کشور نخواهد کرد زيرا اگر طي بررسيها و مذاکرات بعدي به نتايج نا مطلوبي دست يافتيم مي توانيم اين تقاضا را پس بگيريم. به علاوه هرچه ديرتر به عضويت گات درآنيم فرصت کمتري براي جرح و تعديل در سياستهاي خود خواهيم داشت. مضافاً اينکه با دادن تقاضاي عضويت و طي مذاکرات نه تنها با سيستمهاي تجاري ساير کشورها آشنا خواهيم شد بلکه بطور ضمني به بخشهاي توليدي و خدماتي کشور علامت مي دهيم که هرچه سريعتر بدنبال افزايش کارائي و ارتقاء کيفي توليدات خود باشند و براي مسئولين و سياستگذاران اقتصادي کشور نيز فرصت لازم براي جرح و تعديل در قوانين و مقررات را فراهم خواهيم ساخت.

۳ نگرشي نو برصادرات غير نفتي: بررسي موردي محصولات دامي ايران ۱۳۷۵ ملکي بهنام اصلاح ساختار بازار و انتقال آن به وضيعت شبه رقابتي از طريق حراج امتيازات
۴ چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد ۱۳۷۵ رفعتي محمدرضا در صورت اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد مشکل دستيابي گروهي خاص به مالکيت اين شرکتها، آنهم به قيمتهاي غيرواقعي، وجود نخواهد داشت زيرا اولاً سهام به بالاترين قيمت فروخته مي شود و ثانياً مردم عادي نيز مي توانند با کوپنهاي خود سهام مورد نظر خويش را خريداري نمايند.
۵ چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد ۱۳۷۵ رفعتي محمدرضا در صورت اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد با تضعيف شدن و محو تدريجي مزيتها و امتيازات خاص شرکتهاي دولتي، رقابت و تخصيص منابع درکشور بهبود خواهد يافت.
۶ چارچوب کلي طرح مردمي کردن اقتصاد ۱۳۷۵ رفعتي محمدرضا در تقسيم منافع حاصل از اجراي طرح مردمي کردن اقتصاد داشتن آمار و اطلاعات شرکتها نقش تعيين کننده اي ايفا مي نمايد. بنابراين با اشاعه گسترده اطلاعات در سطح کشور و نيز دقت در تعيين قيمت پايه و ايجاد انعطاف در افزايش قيمت سهام بايد عملاً امکان بهره گيري گروهي محدود از اطلاعات موجود و کسب منفعت منتفي گردد.
۷ ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب ۱۳۷۷ گرجي ابراهيم كنترل قدرت انحصاري صنايع بالادستي و تامين كننده مواد اوليه صنعت لاستيك در داخل ميتواند قيمت تمام شده محصولات اين صنعت را متعادل و قابل رقابت نمايد
۸ مجموعه مقالات همايش شناخت استعدادهاي بازرگاني - اقتصادي استان کرمانشاه ۱۳۷۷ موسسه مطالعات رشد توليد از طريق بازرگاني، در صورتي کارساز است که درآمد تجاري، ناشي از افزايش کارآيي تجاري باشد و نه مبتني بر امتيازات تبعيض آميز و رانت هاي اقتصادي. درآمدي هاي بادآورده مبتني بر امتيازات انحصاري، موجب اتلاف منابع و لطمه به مصرف کننده است. برخورد با ثروتهاي بادآورده، علاوه بر مجازات متخلفين بايد همراه با ريشه کني زمينه هاي ايجاد درآمدي هاي بادآورده باشد که مستلزم رانت زدايي از اقتصاد ملي، اجتناب از امتيازات انحصاري و ضابطه مندي برخورداري از امکانات است.
۹ ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب ۱۳۷۷ گرجي ابراهيم توصيه ميشود دولت وسازمانهاي ذيربط شرايطي را فراهم نمايند تا بازار در سطح توليد وعمده فروشي وضعيت رقابتي ایجاد شود
۱۰ ارزيابي درجه تمركز در توليد و عمده فروشي بازارهاي منتخب ۱۳۷۷ گرجي ابراهيم به منظور حذف گرايش به تمركز در بسياري از بازارها اعمال سياستهاي مناسب در زمينه اعتبارات بانكي توصيه ميشود (مورد صنعت لاستيك)
۱۱ مجموعه مقالات همايش ريشه يابي يک بحران «درسهايي از جنوب شرقي آسيا» ۱۳۷۸ موسسه مطالعات ضرورت اعمال نظارت و سياست گذاري دولت در موارد غير رقابتي بودن بازارها خصوصاً بازارهاي مالي.
۱۲ برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده ۱۳۷۸ موسسه مطالعات انحصارات لغو وزمينه براي ورود به تجارت فراهم باشد.
۱۳ برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده ۱۳۷۸ موسسه مطالعات احتکار وسودجويي وجود نداشته باشد و بازار داخلي در شرايط رقابت کامل عمل کند.
۱۴ برگزيده اي از عملکرد بازرگاني و چشم انداز آينده ۱۳۷۸ موسسه مطالعات گذشته از بهره گيري از مزيتهاي نسبي طبيعي مزيتهاي جديدي را نيز خلق کند.
۱۵ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر ضرورت پرهيز از دستيابي به انحصار و حذف رقباي داخلي توسط سرمايه گذاران خارجي، درصورت عدم وجود قوانين ضد انحصار وضد تراست.
۱۶ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر سرمايه گذاران خارجي با انعقاد انواع قراردادهاي ادغام مي توانند دارايي هاي محلي را از طريق شريک شدن با صاحبان آنها به مرور زمان در اختيار بگيرند. اين خطر بزرگي است که قراردادهاي ادغام و تمليک با خود به همراه دارند و بايد سياستهاي لازم را براي مقابله با اين خطرات اتخاذ کرد. مقررات ادغام عمودي و افقي و قوانين ضد انحصار مي توانند در اين رابطه کارساز باشد.
۱۷ الگوي مصرف خوراك از ديدگاه آيات وروايات ۱۳۷۹ مايلي فرتاش محمد مهدي جلوگيري از تبعيض و انحصار و فرصت طلبي از طريق وضع قوانين عادلانه و شفاف توسط دولت
۱۸ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر خروج سرمايه، سود و سود سهام آزاد باشد.
۱۹ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر ورود و خروج کالاها و خدمات آزادانه صورت گيرد و مشوق هاي گمرکي برقرار باشد.
۲۰ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر مشوق هاي مالي شامل معافيت هاي مالياتي و سرمايه گذاران فراهم باشد.
۲۱ سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران : رفتار، موانع، راهکارها ۱۳۷۹ پوريان حيدر دسترسي به بازار ملي براي شرکتهاي فراملي ميسر باشد.
۲۲ بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان ۱۳۷۹ خداپرست مهدي تعريف وتامين عادلانه ورضايت آفرين حقوق اقتصادي عاملان اقتصادي در بازارهاي سرمايه،كار و كالا
۲۳ بررسي ابعاد حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان ۱۳۷۹ خداپرست مهدي تعريف وتامين عادلانه ورضايت آفرين حقوق ايمني بخش،حقوق رقابتي وحقوق توسعه بخش براي كليه عاملان اقتصادي در بازارهاي سرمايه و كار وكالا
۲۴ تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۳۷۹ رفعتي محمدرضا طي سالهاي پس از انقلاب گسترش سريع مؤسسات و شرکتهاي دولتي از يکسو و بنيادها و نهادها از سوي ديگر، همراه با امتيازات خاص اين شرکتها و بنيادها نظير دريافت يارانه، معافيت مالياتي و حمايت سياسي از آنها، باعث گرديده است که بخش خصوصي کشور در رقابتي ناعادلانه و حتي محيطي ناامن فعاليت نمايد که بازتاب آن را مي توان درکاهش شديد سرمايه گذاري بخش خصوصي درماشين آلات تا اوايل دهه ۱۳۷۰ ملاحظه کرد. نتيجه اين کاهش سرمايه گذاري، کاهش ظرفيتهاي توليدي کشور و خروج سرمايه از کشور يا به کارگيري آن در زمينه هاي زود بازده و غير مولد بوده است.
۲۵ تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۳۷۹ رفعتي محمدرضا ورود برخي از اين مؤسسات و نهادهاي عمومي به عرصه اقتصادي با توجه به اطلاعات و امتيازاتي که اين قبيل نهادها از آن برخوردارند نه تنها زمينه رقابت را تضعيف مي کند بلکه گاهاً نهادهاي مزبور را از مأموريت اصلي خود منحرف ساخته و زمينه هاي رانت جويي را تشديد مي نمايد.
۲۶ تبعات اقتصادي توسعه بنيادها و نهادهاي عمومي غيردولتي ۱۳۷۹ رفعتي محمدرضا تأسيس خطوط هواپيمايي، مؤسسات اعتباري غير بانکي و فعال شدن در اموري نظير حمل و نقل ريلي توسط اين بنيادها و نهادها از اولين اقداماتي بوده است که در زمينه لغو انحصارات دولتي صورت گرفته است.
۲۷ نقش مديرِيت ريسك در استمرار و رشد توسعه صادرات غيرنفتي ۱۳۸۰ احمدوند محمدرحيم كاهش انحصار دولتي و رقابتي كردن بازار بيمه‌نامه‌هاي بازرگاني از طريق پيگيري و اجراي سياستهاي آزادسازي، مقررات‌زدايي و واگذاري شركتهاي بيمه و ايجاد امكان مشاركت و فعاليت بخش خصوصي در اين صنعت
۲۸ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِدر ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد در مواردي كه انحصار و رفتارهاي انحصاري موجب افزايش رفاه اجتماعي است لزومي به مجازات انحصارگران نيست
۲۹ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد سياستها وقوانين ضد انحصاري تنها در مواردي اعمال شود كه به طور قطع نشانه اي از اعمال قدرت انحصاري وجود داشته باشد و هزينه هاي اجتماعي انحصار بالا باشد
۳۰ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد سياستهاي ضد انحصاري صرفا با هدف ارتقاء رقابت تنظيم شود و ساير اهداف اقتصادي همچون اشتغال، كاهش فقر ونابرابري به قوانين و سياستهاي ديگر واگزار شوند
۳۱ ارزِيابي رابطه بين عرضه محصولات كشاورزِبا سياستهاي بازرگاني ۱۳۸۰ کميجاني اکبر به تدريج انحصار و دولتي بودن جاي خود را به رقابت وحمايت از بخش كشاورزي بدهد
۳۲ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد مبارزه با انحصار وافزايش فضاي رقابتي در جامعه مستلزم درك صحيح از اوضاع بازارهاي مختلف و بويژه بازارهاي انحصاري است
۳۳ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد رفع انحصارهاي دولتي مستلزم آن است كه دولت ومسئولين نسبت به اجراي برنامه خصوصي سازي و ارتقاء رقابت اعتقاد كامل داشته باشند
۳۴ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد ايجاد انگيزه براي ورود به بنگاههاي جديد قدم مؤثري در كاهش تمركز و انحصار ميباشد
۳۵ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد توصيه ميشوددر صنايع متمركز كه شركتهاي دولتي سهم بالايي از بازار را در اختيار دارند نسبت به ساختار مالي و افزايش سهم سود در مقايسه با پرداختي بابت حقوق كنترل بيشتري صورت گيرد
۳۶ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد با حمايت از بنگاههاي كوچك و برطرف نمودن موانع ورودي ميتوان به افزايش رقابت، كارايي،توليد ورفاه اقتصادي دست يافت
۳۷ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد قوانين ضد انحصار بيش از آنكه بر كنترل و مبارزه با انحصار تاكيد داشته باشد مي بايد بر پيشگيري از انحصار تاكيد داشته باشد
۳۸ ارزِيابي قدرت انحصاري و حجم فعاليتهاي انحصارِي در ايران و تعيين علل آن ۱۳۸۰ خداداد كاشي فرهاد قوانين و سياستهاي ضد انحصاري ميبايد قادر به تشخيص انحصار وتسلط انحصارگر كه به دليل كارايي برتر بوجود آمده از ساير شقوق كسب انحصار باشد
۳۹ مروري بر سوابق و نتايج مهمترين مطالبات و بررسيهاي صنايع کوچک و متوسط ايران و توصيه هاي سياستگذاري آنها. ۱۳۸۰ اخوي احمد بديهي است مهمترين پيش نياز موفقيت در امر صادرات و حمايت آن وجود کالاهاي قابل صدور با کيفيت و قيمت قابل رقابت در بازارهاي خارجي است تا جايي که تحقق آن مي تواند بر ساير وظايف شرکت نيز تقدم پيدا کند.
۴۰ مجموعه مقالات همايش جهش صادراتي و سياستهاي استراتژيک تجاري ۱۳۸۰ رفعتي محمدرضا ايجاد محيط مناسب بازرگاني از طريق اصلاح مقررات و اصلاح نظام سازماني و مديريتي در سطح دولت به نحوي که هماهنگ با توسعه صنعتي کشور عمل نمايد و رقابت پذيري صنعتي را افزايش دهد. دراين چارچوب، حرکت به سمت گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي و کاستن از انحصارهاي دولتي در فعاليتهاي صنعتي مي تواند، توانمنديهاي صنايع را به طور شفاف تري آشکار سازد. به اين ترتيب، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مورد حمايت به نحو بهينه تري صورت خواهد پذيرفت.
۴۱ زمينه ها و عوامل گسترش قاچاق در کشور و راههاي مبارزه با آن ۱۳۸۰ بازرگاني خارجي اين راهکارها نوعاً زمان بر و نيازمند گذشت ايام است، ولي در هر حال مدتي که براي تحقق لازم است، در پاره اي از موارد بين يک يا چند سال محدود است، مثلاً براي مبارزه ريشه اي با قاچاق: - سرمايه گذاري در صنايع جديد - نوسازي صنايع موجود - کاهش فقر و بيکاري در کشور - استفاده از ابزار و وسايل نوين در تجارت - رفع انحصارات - حذف موانع سرمايه گذاري داخلي و خارجي
۴۲ افق ها و عبرت ها در سیاستگذاری بازرگانی ۱۳۸۰ محمد نهاوندیان ضرورتهای اتخاذ سیاست استراتژیک تجاری،فساد اقتصادی، اصلاحات اقتصادی، رانت زدایی،لازمه های جهش صادراتی،درسهایی از تجربه کره و بحران جنوب شرق آسیا نقش اطلاع رسانی در توسعه اقتصادی و درجهت پیشگیری از انحصار، رانت و تحقق رقابت پذیری، سیاست استراتژیک تجاری لازمه تنوع صادراتی وتحقق اقتصاد بدون نفت و حضور موثر در اقتصاد جهانی
۴۳ نقدي برعملکرد سياستهاي حمايتي کشورهاي مختلف ازتوليد و تجارت فولاد و مقايسه آن با ايران ۱۳۸۱ چراغي داود نظام فروش محصولات فولادي در شرکتهاي وابسته به شرکت ملي فولاد ايران بصورت پيش فروش با نرخ کمتر از نرخ بازار صورت مي گيرد. اين امر منجر به بورس بازي و سفته بازي توسط بعضي افراد دراين بازار و در نتيجه همواره بازار اين گونه محصولات داراي بي ثباتي و عدم تعادل بوده است، بهتر است شيوه هاي تأمين و فروش محصولات دراين بازار اصلاح گردد، تا حداکثر سود توليد محصولات فولادي به واحدهاي توليدکننده اين گونه محصولات تعلق گيرد.
۴۴ پيشنهادها و راهکارهايي براي تحقق جهش صادراتي بعنوان محور برنامه سوم توسعه ۳۸۱ رفعتي محمدرضا توليد کنندگان حتي براي فروش در داخل مجبور به رقابت در قيمت و ارتقاء کيفيت مي شوند.در اين راستا انضباط مالي وپولي توصيه مي شود
۴۵ بررسي وتعيين مزِيت نسبي محصولات زراعي در استان فارس ۱۳۸۱ نجفي بهاءالدين به منظور ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه قيمت رقابتي متعادل براي محصولات پيشنهاد مي‌شود كه مقررات صادرات و واردات محصولات كشاورزي در يك چارچوب منطقي و پايدار تدوين و از تغييرات ناگهاني و بدون برنامه به شدت پرهيز شود.
۴۶ شاخصهاي رقابت پذيرِي و عملكرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۱ رازيني ابراهيم علي حفظ ثبات نرخ واقعي ارز و يا در واقع حفظ قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي اقتصاد ايران لازم و ضروري است.
۴۷ شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۱ رازيني ابراهيم علي نتايج حاصل از محاسبات شاخص نرخ واقعي ارز نشان مي دهند که به غير از چند سال اول انقلاب در بقيه سالها بخصوص در دهه اخير، شاخصها روندي تقريباً نزولي داشته اند و اين امر حاکي از تضعيف ارزش پول ملي بخصوص در سالهاي ۱۳۷۰ الي ۱۳۷۸ مي باشد. در واقع اين کاهش ارزش پول ملي نشان دهنده ي کاهش قدرت رقابت پذيري اقتصاد ايران مي باشد.
۴۸ مجموعه مقالات همايش قاچاق کالا ۱۳۸۱ موسسه مطالعات عوامل سبب ساز زمينه هاي رانت جويانه در واردات غير قانوني کالا بايد شناسايي و با آنها مقابله گردد.
۴۹ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌  
۵۰ ت‍ن‍گ‍ن‍اه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ از ب‍ی‍ن‌ م‍ی‌رود ۱۳۸۱    
۵۱ تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران ۱۳۸۲ صفوي بي‍ژن كاهش انحصارات، انعطاف در سطح قيمت محصولات اين بخش، اقدامات تخصيصي براي كاهش سهم دستمزد نيروي انساني در قيمت تمام شده محصولات بخش توليد چوب استان تهران مي‌تواند بهره‌وري عوامل توليد را بهبود بخشد.
۵۲ تحليل و برآورد واردات غيررسمي (قاچاق) چاي به ايران و راهکارهاي اقتصادي مقابله با آن ۱۳۸۲ حسيني ميرعبدالله سهم ايران از توليد جهاني چاي از سهم ايرا از سطح کشت جهاني بمراتب بيشتر بوده است. عملکرد در واحد سطح چاي ايران در مقايسه با عملکرد در واحد سطح جهاني چاي بالاتر بوده است. هرچند طي دوره زماني ۸۱-۱۳۵۶ تحولات بنيادين و اساسي در شيوه توليد و عمل آوري برگ سبز چاي بوجود نيامده و افزايش بيش از دو برابري عملکرد در واحد سطح چاي در آن مدت به بهاي کاهش چشمگير کيفيت چاي تمام شده است. عملکرد در واحد سطح برگ سبز چاي به همراه کيفيت آن معيار مناسبي است و اين مقوله در مورد چاي کاملاً موضوعيت دارد، چرا که در فرآينده برداشت چاي اگر مجموعه عوامل و معيارهاي کيفي رعايت نشود، عملکرد در واحد سطح چاي بايد متمرکز بر توليد چاي با کيفيت و قابل رقابت با چاي وارداتي شود که در شرايط آزاد سازي کامل تجارت بتواند به سهولت رقابت نمايد.
۵۳ تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران ۱۳۸۲ صفوي بي‍ژن ايجاد تعدد توليد كنندگان وتنوع در زمينه‌هاي توليد بخش صنايع فلزات اساسي در استان تهران موجب گسترش رشد ستانده اين بخش مي‌شود.
۵۴ شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۲ رازيني ابراهيم علي با توجه به بررسيهاي انجام شده مشخص است که شوکهاي وارده به اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ واقعي ارز را جابجا کند ولي در مقاطع زماني طولاني تر، نرخ واقعي ارز تنها براساس متغيرهاي بنيادي اقتصاد تنظيم مي شود. از اين رو نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران در يک دوره بلند مدت از متغيرهاي بنيادي زير تأثير مي پذيرد. تراز مالي بودجه دولت، رابطه مبادله تجاري، قيمت بين المللي نفت خام، حجم نقدينگي و خالص جريان بين المللي، لذا اگر کارکرد نرخ ارز تنها به عنوان تنظيم کننده تراز پرداختها مدنظر باشد، ملاحظات نشان مي دهد که حفظ واقعي ارز و يا در واقع حفظ قدرت رقايت پذيري بين المللي اقتصاد ايران لازم و ضروري است.
۵۵ تعيين و اولويت نبدي بازارهاي هدف محصولات صادرات پتروشيمي ايران ۱۳۸۲ فهيمي فر جمشيد ضرورت يک سياست راهبردي در چارچوب استراتژي توسعه صادرات براي محصولات صنفي و پتروشيمي به منظور افزايش رقابت پذيري محصولات
۵۶ چالش امنيت غذايي در فرآيند جهاني شدۀ تجارت ۱۳۸۲ حيدري خليل در عرصه رقابت جهاني براي استفاده از فرصتهاي فراهم آمدۀ باز شدن بازار مصرف ساير کشورها حرکت به سمت فرآوري محصولات غذايي، بهبود بسته بندي، گسترش صنايع تبديلي، رعايت استانداردهاي سلامت غذا، بهره گيري از تکنيکهاي بازاريابي و بکارگيري سيستمهاي کنترل کيفيت ضروري است. از سوي ديگر به منظور حفظ امنيت غذايي موجود و ارتقاء کمي و کيفي آن اتخاذ سياستهاي هدفمند نمودن يارانه ها در راستاي کاهش ضايعات مواد غذايي و جلوگيري از قاچاق اقلام خوراکي محور ديگر سياستهاي تأمين امنيت غذايي بايد باشد.
۵۷ تجزيه وتحليل وبرآورد رشد بهره وري در صنايع استان تهران ۳۸۲ صفوي بي‍ژن تسهيل كردن حيطه فعاليت بخش خصوصي و كاهش تصدي دولت، واقعي نمودن قيمتها و كمك به رقابت پذيري بيش از پيش محصولات بخش توليد كفش در استان تهران مي‌تواند در ارتقاي رشد بهره‌وري آن راه‌گشا باشد.
۵۸ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۵۹ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ داخ‍ل‍ی‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ۱۳۸۲ ه‍وم‍ن‌، ت‍ق‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ه‌ گ‍روه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ازار
۶۰ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ، ف‍ره‍ن‍گ‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۱۳۸۲ ت‍لال‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۷ - م‌,Talalali, Michael  
۶۱ رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني ۱۳۸۳ رفعتي محمدرضا لغو انحصارات جهت فراهم شدن مبارزه با قاچاق
۶۲ رويکردهاي کلي اقتصادي برنامه چهارم توسعه در بخش بازرگاني ۱۳۸۳ رفعتي محمدرضا لغو انحصارات و مقابله با تباني توليدکنندگان جهت تنظيم بازار کالاها
۶۳ قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان ۱۳۸۳ صفوي بي‍ژن لزوم گسترش رقابت درمقابل کنترل‌هاي انحصاري در جهت توسعه اشتغال مولد در جهت توسعه اشتغال مولد
۶۴ قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان ۱۳۸۳ صفوي بي‍ژن لزوم اعمال سياست عدم تبعيض در اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در جهت توسعه اشتغال مولد
۶۵ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :حصوصي‌سازي تدريجي و توام با كارايي، مشاركت دادن تشكلهاي خصوصي در سياستگذاري
۶۶ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :ثبات و امنيت اقتصادي، فعال‌كردن نمايندگيهاي خارج از كشور و تنظيم روابط خارجي برپايه توليد و صادرات
۶۷ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :اصلاح قوانين و روشها با جهت‌گيري ايجاد انگيزه براي توليد سود
۶۸ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :مقررات ‌زدايي، ارزش بودن نوآوري و ارزش‌آفريني اقتصادي
۶۹ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :حمايت از توليدات صنايع كوچك و بيمه‌كردن كسب و كارهاي كوچك
۷۰ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :عادلانه و پويا شدن نظام قضائي با نگرش توسعه‌اي، حق مالكيت معنوي
۷۱ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :توسعه بازار سرمايه، شفافيت و استقلال نظام بانكي از نظام بودجه‌اي
۷۲ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :اصلاح قوانين كار، اصلاح نظام پرداخت حق‌الزحمه
۷۳ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :مهندسي مجدد اركان دولتي جهت ثبات و يكسان‌سازي سياستها
۷۴ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :طراحي سازوكار مناسب بهره‌برداري از سرمايه‌هاي دانشگاهي وايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري
۷۵ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان يکي از راهكارهاي اصلي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران عبارت است از :تربيت و آموزش بر اساس نياز و اولويت و پويايي بازار كار
۷۶ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري‌هاي برتر را در جوار قطب‌هاي علمي - صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد. ، شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد. ، به سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين مانند نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد. ، مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوري‌هاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌هاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.
۷۷ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد آموزشي و فرهنگي نسبت به ابعاد و شيوه مواجهه با جهاني شدن. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
۷۸ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد كارا، پويا و سالم‌سازي نهادهاي بخش عمومي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان:
۷۹ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان تسهيل مقررات و سازوکارهاي اداري و اجرائي در حوزه كسب وكار با تقويت اهرمهاي نظارت براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۰ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان پايبندي جدي بر گماردن مديران كارآمد و تحول‌آفرين و ارتقاء سطح مديريت عمومي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۱ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۳۸۳ خاندوزي سيداحسان رعايت شديد انظباط مالي از سوي دولت و كاهش منظم كسري بودجه و تبعات آن براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۲ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان بازچينش نهادهاي موجود در اقتصاد و کارا سازي عملکرد آنها. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
۸۳ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد فرهنگ‌سازي براي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
۸۴ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد توانمندسازي بخش خصوصي كارآمد و تسهيل تعامل جهاني آن (تضمين بازار رقابتي ضابطه‌مند و تمهيد زيرساختهاي ارتباطات تجاري و اقتصادي). براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
۸۵ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد پوياشدن و انعطاف بازارهاي سرمايه و پول براي كارآفرينان براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۶ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد تدوين و عملياتي کردن نظام ملي نوآوري (و نهادهاي مربوط مانند خوشه ها، تامين مالي خطرپذير، پارکهاي فناوري و ...) براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۷ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان بسيج توان مديريتي و سياستي کشور جهت رشد مستمر بهره وري سرمايه، نيروي کار و منابع طبيعي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۸۸ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان اصلاح قانوني و برخورد قضائي با فرايندها و گلوگاههاي رانتي و انحصاري براي بازکردن محيط رقابت واقعي. براي تقويت توان رقابت در سطح کلان
۸۹ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان فعال‌سازي سياست‌تجاري براساس انتخاب مزيتهاي رقابتي‌اقتصادو هدفمند نمودن‌تمام‌تسهيلات‌ويارانه‌هاي‌تجاري_صنعتي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۹۰ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان فعال‌شدن ديپلماسي خارجي بر محور توان رقابت اقتصاد و توسعه تجارت خارجي براي تقويت توان رقابت در سطح کلان.
۹۱ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان در كنار موارد فوق تاسيس مركزي ملي با موضوع «توان رقابت اقتصاد ايران» مورد تاكيدقرار گيرد
۹۲ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد ارتقاء سطح تخصص و روزآمدي مديران در بنگاهها و سطح دانش مديريت. براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
۹۳ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد كمك به انعطاف و خلاقيت بنگاهها از طريق مقررات، تسهيلات و جوايز براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
۹۴ برآورد شاخص توان رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در شرايط‌ جهاني‌شدن ۱۳۸۳ خاندوزي سيداحسان راهبرد زمينه‌سازي افزايش قدرت جذب فناوريهاي نوين در بنگاهها. براي تقويت توان رقابت در سطح بنگاه
۹۵ شاخص هاي رقابت پذيري و عملکرد تجارت خارجي ايران ۱۳۸۳ رازيني ابراهيم علي سياستهاي معقول و هماهنگ پولي، مالي ، ارزي و تجاري به منظور تأثيرگذاري بر روي متغيرهاي بنيادي که در حفظ ثبات نرخ واقعي ارزش نقش دارند از الزامات مهم رقابت پذيري مي باشد.
۹۶ قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان ۱۳۸۳ صفوي بي‍ژن فاصله دانش توليدي و کارايي صنايع ما با جهان روز به روز در حال گسترش است. اين فاصله بايددر جهت توسعه اشتغال مولد کاهش يابد.فضاي رقابتي توليد نقش موثر در اين ميان خواهد داشت
۹۷ قابليتهاي بخش صنعت ومعدن در اشتغالزايي با تاکيد بر نقش کارآفرينان ۱۳۸۳ صفوي بي‍ژن لزوم حذف امتيازات نامشروع و رانت اقتصادي براي افراد غيرمولد در جهت توسعه اشتغال مولد
۹۸ سياس‍ت‍ه‍اي ف‍ره‍ن‍گي اص‍لاح‌ س‍اخ‍ت‍ار آرد و ن‍ان‌ ۱۳۸۳ چراغي داود گسترش رقابت بين واحدهاي توليد كننده نان از طريق قراردادن واحدهاي آزادپز در كنار واحدهاي نان يارانه اي
۹۹ بررسي اجمالي بازار كاشي‌هاي سراميكي منطقه خليج فارس ۱۳۸۳ صادقي فروشاني محمد رضا موتور رشد و توسعه اقتصادي كشور يعني صادرات متاثر از مجموعه‌اي از عوامل است، كاركرد اين عوامل در ساختار اقتصاد و تجارت خارجي كشور به نحوي است كه هر يك از اين عوامل مي‌توانند بطور بالقوه نقشي بازدارنده يا تسهيل كننده در صادرات كشور داشته باشند، از جمله اين عوامل مي‌توان به سياست برابري ريال با ارزهاي خارجي و تغيير در نرخ واقعي ارز، افزايش مستمر هزينه‌هاي توليد، بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بانكي، تورم، رشد نقدينگي، كسري بودجه و اقتصاد نفت محور ايران اشاره كرد به طوري كه با اندك تغييري در يكي از اين عوامل بخودي‌خود، موجبات افزايش يا از دست رفتن قدرت رقابت كالاهاي ايراني از حيث قيمت در مقابل كالاهاي خارجي فراهم خواهد شد. لذا ارائه توصيه‌هاي سياستي در جهت رقابتي شدن صادرات كالاهاي مختلف از طريق اتخاذ سياستهاي تجاري و تعرفه‌اي تنها در صورتي كاركرد خواهد داشت كه توصيه‌هاي خاص كالايي در بستر مناسبي از سياستهاي ارزي، پولي و مالي هماهنگ و منطقي(در چارچوب سياست توسعه صادرات كشور) اتخاذ شده باشد، در غير اينصورت و در نبود استراتژي جامع توسعه صادرات، هرگونه تلاش از طريق اعمال سياستهاي تجاري براي افزايش قدرت رقابت در كالاهاي ايراني مي‌تواند در اثر تغيير يا ناهماهنگي در يكي از عوامل فوق(مثلا تغيير در نرخ واقعي ارز) خنثي شود.
۱۰۰ بررسي ضايعات نان در شهر تهران ۱۳۸۳ اصغر زاده عبدالله ايجاد انگيزه و رقابت بين واحدهاي نانوائي به منظور توليد نان مرغوب و ماکول.
۱۰۱ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌ ای‍ران‌ در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ پ‍س‍ت‍ه‌ ۱۳۸۳ ی‍زدان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌طاه‍ری‌، س‍م‍ان‍ه‌  
۱۰۲ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۸۳ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد  
۱۰۳ م‍زی‍ت‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ ۱۳۸۳ ول‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۰۴ تاثير سياست‌هاي تجاري و ارزي بر بخش صنعت ايران ۱۳۸۴ عسگري منصور قيمت‌و كيفيت دو عامل مهم و تعيين كننده رقابت پذيري در بازارهاي جهاني مي باشد و ايران براي افزايش قدرت رقابت خود در بازارهاي جهاني بايد به استانداردهاي جهاني و توليد در مقياس انبوه توجه خاص داشت باشد.
۱۰۵ شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي ۱۳۸۴ مهرنوش مينا اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌‌وكار با هدف توسعه فضاي رقابتي در كشور
۱۰۶ ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ ۱۳۸۴ عسگري منصور تحول در ســاختار اقتصاد با گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، شكستن انحصارات دولتي و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي، افزايش كارايي بويژه در سيستم بانكي و موسسات مالي كشور.
۱۰۷ شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي ۱۳۸۴ مهرنوش مينا توسعه و تقويت فضاي رقابتي در كشور از طريق اصلاح و تقويت زمينه قانوني
۱۰۸ شناسايي بسترهاي مورد نياز تسهيل و توسعه بازاريابي ۱۳۸۴ مهرنوش مينا يكي از سياست‌هاي حمايتي غير مستقيم پيشنهادي براي ايفاء نقش وزارت بازرگاني در فرايند تسهيل و توسعه بازاريابي در كشور مي تواند: اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌‌وكار با هدف توسعه فضاي رقابتي در كشور باشد
۱۰۹ لایحه قانون رقابت ،مبانی نظری و تجربه کشورها ۱۳۸۴ کمیته راهبری دفتر مطالعات اقتصادی شاخص ها و معیارهای انحصار،ساختار بازار،ساختار اقتصاد و صنایع ایران، قانون رقابت سایر کشورها، تجربه کشورها، لایحه پیشنهادی قانون رقابت ایران ، واژه نامه
۱۱۰ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۱۱۱ ب‍رآورد ش‍اخ‍ص‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در ش‍رای‍ط ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ۱۳۸۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌.  
۱۱۲ ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا در ت‍وليد و ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۸۵ منتقمي فروغ ايجاد زمينه‌هاي مناسب حقوقي و اقتصادي براي رقابتي شدن فضاي کسب وکار کشور با توجه به الزامات ناشي از گسترش روند جهاني شدن و ضرورت تقويت توان رقابتي شرکتهاي صادراتي كشور جهت حضور و بقا در بازارهاي جهاني در کنار رقباي توانمند عرصه هاي بين المللي
۱۱۳ بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور ۱۳۸۵ صادقي فروشاني محمد رضا در راستاي ثبات بلند مدت شرايط كلان اقتصادي كه شرط لازم و اوليه توسعه رقابت‌پذيري در اكثر شاخص‌هاي رقابت‌پذيري قلمداد شده است، ضرورت دارد دولت با گسترش انضباط مالي و اتخاذ سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي نقش اساسي خود را در مهار تورم از طريق كنترل هزينه‌ها و كاهش كسري بودجه و ... ايفاء نمايد تا از طريق انضباط مالي، ضمن جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي و نرخ واقعي ارز در جهت حفظ قدرت رقابتي صادرات، به اجراي سياست‌هاي اصلاح ساختاري و ضد تورمي بپردازد، به نحوي كه از يك سو سبب ركود فعاليت‌هاي ثمربخش نگرديده و از سويي از تورم موجود كاسته شود.
۱۱۴ بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري ۱۳۸۵ کيماسي مسعود ماهيت مولفه هاي محيطي کلان و خرد موثر بر رقابت پذيري بنگاه در ايران به گونه اي است که دست کاري و جرح و تعديل آنها از عهده و توان بنگاه خارج بوده و بيشتر در حيطه کاري دولت مي باشد، بدين معني در سازنده و مفيد نمودن اثرات اين مولفه ها در راستاي ارتقاي رقابت پذيري بنگاهها، نقش اساسي را دولت ايفا مي کند. در حاليکه در ارتباط با مولفه هاي درون سازماني موثر بر رقابت پذيري بنگاه، نقش اصلي بر عهده خود بنگاههاست. ماهيت مولفه هاي تشکيل دهنده رقابت پذيري بنگاه به گونه اي است که با رقابت پذيري بنگاه بطور مستقيم در ارتباط است و نقش اصلي بهبود آنها نيز برعهده خود بنگاههاست، هرچند که در اين رابطه نيز مي تواند در قالب حمايتي ايفاي نقش نمايد.
۱۱۵ بررسي عوامل مؤثر برتجارت درون صنعت کشورهاي درحال توسعه به ويژه ايران ۱۳۸۵ راسخي سعيد براي بهره گيري از صرفه هاي ناشي ازمقياس، توجه به مقياس توليد واندازه بازار ضروري مي باشد. دراين راستا، مي توان جهت نفوذ در بازارهاي صادراتي، از بنگاه هاي موفق، بطور غير مستقيم حمايت منطقي به عمل آورد. همچنين با توجه به اهميت ويژگي هاي صنعت، افزايش درجه رقابت ميان بنگاه هاي اقتصادي کاهش تمرکز در بازارهاي انحصاري ايران مي تواند موجب تقويت توان رقابتي اين بنگاهها در سطح بين الملل شده و موجب تقويت تجارت درون صنعت گردد.
۱۱۶ بررسي سياست‌هاي تنظيم بازار در كشورهاي مختلف ۱۳۸۵ پرمه زورار سياست‌هاي ضدتراست و كارتل: در بازار بعضي از كالاها از جمله سيمان كه هر ساله دولت با مشكلات عديده‌اي روبه‌روست بايد با مشكل انحصار برخورد مناسبي انجام داد. در اين بخش با وجود افزايش كارخانجات سيمان از ۱۹ به ۳۹ از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ و افزايش ظرفيت ۵۵ درصدي سيمان كشور به دليل وجود تمركز بالا در اين صنعت دولت هر ساله در تنظيم بازار اين كالا با مشكل مواجه است. بنابراين دولت در اين بخش‌ها بايد با سياست‌هاي منطقي قدرت انحصاري بنگاه‌هاي فعال را بشكند.
۱۱۷ اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا درصورتي‌كه مايليم در روند جهاني‌شدن اقتصاد، صنايع با كمترين آسيب‌ها مواجه باشند، لازم است اهميت‌دادن به صنايع كشور در قالب ارايه حمايت‌هاي مالي، بانكي، آموزشي و غيره، براساس توان بالاتر رقابت‌پذيري صنايع صورت پذيرد. زيرا دراين‌صورت نه‌تنها احتمال استمرار فعاليت اين صنايع بيشتر خواهد بود، بلكه از هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور در صنايع با توان رقابت‌پذيري پايينتر جلوگيري به‌عمل خواهد آمد.
۱۱۸ اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا همزمان با توسعه صنايع رقابت‌پذير، بسترهاي ضروري براي توسعه صنايع پشتيباني‌كننده و مرتبط با هريك از صنايع مورد نظر فراهم گردد.
۱۱۹ بررسي الزامات بكارگيري روش‌هاي نوين بازاريابي ۱۳۸۵ آقازاده هاشم ايجاد فضاي رقابتي سالم در محيط کسب و کار الکترونيکي
۱۲۰ اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا دولت مي‌بايست با ايجاد فضايي مناسب كه در آن تمام ذهنيت‌ها، اهداف و ابزارها براي برنامه‌ريزان و تصميم‌سازان در عرصة صنعت شفاف بوده و فضايي واحد براي همه طراحان و مجريان اقتصادي فراهم گردد، نقشي هدايت‌كننده را برعهده گيرد. اين مساله مي‌تواند اقتصاد را از حالت دو يا چندگانه موجود رهايي بخشد. در شرايط اقتصاد بازار آزاد، مزيت‌ها و ناکارآمدي‌ها به‌طور طبيعي آشکار شده و اقتصاد به سمت تعادل و تخصيص بهينة منابع حرکت خواهد کرد. به‌همين علت بايد با حرکت به سوي فضاي باز اقتصادي از هزينه‌هاي هنگفتي که تاکنون به‌خاطر ناکارآمدي سيستم‌هاي دولتي پرداخته شده است تا حد ممکن کاسته شود. البته دولت نبايد نقش نظارتي و هدايتي خود را به‌فراموشي بسپارد.
۱۲۱ ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ ۱۳۸۵ عسگري منصور گسترش کمي وکيفي بازار بورس به نحوي که بتواند در جهت تامين سرمايه هاي مالي ورقابتي کردن سازمانهاي صنعتي ، مديريت وانتقال سهام وسرمايه هاي شرکتهاي صنعتي به خارج وپذيرش سرمايه ها وبرگه سهام اوراق بهادار خارجي به داخل به عنوان پيشتاز اقتصاد حرکت کند
۱۲۲ ت‍اثير آزاد س‍ازي ت‍ج‍ارت‌ خ‍دم‍ات‌ م‍الي ب‍ر رش‍د اق‍ت‍ص‍ادي ايران‌ ۱۳۸۵ عسگري منصور تحول در ساختار اقتصاد با گسترش سرمايه گذاريهاي زير بنايي،شکستن انحصارات دولتي ورقابتي کردن فعاليتهاي اقتصادي ، افزايش کارايي بويژه در نظام بانکي وموسسات مالي کشور
۱۲۳ مسايل و مشکلات کلان و خرد توسعه صادرات غير نفتي ايران ۱۳۸۵ رفعتي محمدرضا عنايت به اينکه موافقت نامه الياف چندگانه در سال ۲۰۰۵ پايان مي يافت و کشورهايي مانند چين آزادي عمل بيشتري در توليد و صدور منسوجات و پوشاک پيدا مي کردند، شايد لازم بود سرمايه گذاري در اين صنعت با تأمل بيشتري صورت گيرد. يا درمورد فرش به نظر نمي رسد ادامه روند فعلي فرش هاي معمولي ما بتوانند با رقباي جديد رقابت کنند و شايد لازم باشد به بخشهاي کيفي تر آن توجه کنيم همانگونه که فرانسه و کشورهاي پيشرفته در زمينه پوشاک عملي کرده اند.
۱۲۴ اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا توليد محصولات متنوع‌تر در هريك از ضنايع كشور، به‌طوري‌كه سلايق مشتريان را درنظر گرفته و برآورده نمايد و عرضه آنها به بازارهاي رشديابنده از عوامل افزايش‌دهنده توان رقابتي صنايع كشور در بازارهاي جهاني خواهد بود.
۱۲۵ اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا اتخاذ اينگونه تدابير بايد به افزايش سهم كشور در صادرات هريك از صنايع بينجامد.
۱۲۶ اولويت‌بندي صنايع ايران براساس رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني با هدف منطقي‌نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا آنچنانكه ذكر گرديد ارتباط اندكي ميان اعمال سياستهاي حمايتي و توان رقابت‌پذيري صنايع در كشور وجود دارد، بنابراين به نظر نمي‌رسد تغيير در نرخ‌هاي تعرفه تاثير معناداري بر توان رقابتي آنها داشته باشد. لذا كاهش تعرفه صنايع كشور موجد نگراني در زمينه رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي جهاني نخواهد بود.
۱۲۷ اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا با هدايت حمايتها به‌سوي صنايع داراي توان رقابتي بيشتر، لازم خواهد بود فرآيند هدايت سرمايه‌گذاريها و ساير عوامل توليد نيز به‌سمت صنايع داراي توان رقابت‌پذيري بالاتر در بازارهاي جهاني هدايت شود. درصورت نياز مي‌توان زمينه لازم براي استفاده از عوامل توليد متخصص موجود در ساير كشورها را نيز فراهم نمود.
۱۲۸ تحليل اقتصادي - مديريتي برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا و حراج در واحدهاي صنفي در متون اقتصادي و مديريتي ۱۳۸۵ چراغي داود مسئولين ذي ربط بايد در جهت ساماندهي واحدهاي صنفي سوق دهي آنان جهت حرکت به سمت شکل گيري يک نظام توزيع کارا، اقدام به سياست گذاري و برنامه ريزي بلندمدت براي رقابتي شدن فضاي فعاليت واحدها نمايند. در اين شرايط واحدهاي صنفي در جهت ارائه کالا در زمان و هزينه کمتر همراه با رعايت کليه استانداردهاي سلامت توزيع کالا، اقدام به استفاده از ابزار و روش هاي نوين تجاري خواهند نمود.
۱۲۹ قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن ۱۳۸۵ حسيني ميرعبدالله در جهت کاهش قاچاق کالا ضروري است انحصارات لغو وبخش خصوصي واردات را انجام دهد
۱۳۰ قاچاق کالا ، تعريف دلايل وبرخي از راهکارهاي مقابله اصولي با آن ۱۳۸۵ حسيني ميرعبدالله در جهت کاهش قاچاق کالا ضروري است رانت جويي ريشه کن گردد
۱۳۱ بررسي تجربيات کشورهاي منتخب در ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني ۱۳۸۵ دباغ رحيم ايجاد، تقويت و مراقبت از مزيت‌هاي رقابتي ونهادهايي كه نظام هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد و در جهت ارتقاي بهره وري بخش بازرگاني فراهم نمايد.
۱۳۲ بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور ۱۳۸۵ صادقي فروشاني محمد رضا دولت بايد استفاده از عوامل توليد پايدار براي مزيت‌هاي رقابت ملي، شامل عوامل پيشرفته و تخصصي را در اولويت قرار دهد.
۱۳۳ بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور ۱۳۸۵ صادقي فروشاني محمد رضا ايجاد مزيت رقابتي فرآيندي زمانبر بوده و نيازمند گذشت حداقل يك دهه مي‌باشد؛ لذا سياست‌ها بايد آهسته، صبورانه و مبتني بر افق برنامه‌ريزي دراز مدت بوده و وابسته به نوسان‌هاي اقتصادي كوتاه مدت نباشند.
۱۳۴ بررسي وشناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي صادرات خدمات فني ومهندسي کشور ۱۳۸۵ صادقي فروشاني محمد رضا مطالعات تكميلي بعدي اثبات نمود كه مدل الماس پورتر در بر گيرنده تمام اجزا و عوامل موجده مزيت رقابتي نمي‌باشد و عمدتاً معطوف به عوامل اقتصاد خردي محيط كشور مي‌باشد. لذا در تحليل مباحث مربوط مزيت رقابتي خصوصاً كشورهايي كه دولت سهم و نقش بسيار زيادي در امور دارد، اين مدل بايستي توأماً در كنار ساير مدل‌ها و شاخصهاي تكميل كننده آن بكار رود در غير اينصورت موجب انحراف در نتيجه‌گيري خواهد شد. لذا توصيه مي‌شود جهت تجزيه و تحليل رقابت‌پذيري صادرات از مدل توسعه يافته، تعميم‌يافته و بومي شده پيوست كه منطبق با شرايط و اقتضائات اقتصاد سياسي ايران مي‌باشد استفاده گردد. زيرا برخي تصميمات دولت در حوزه كلان اقتصادي – سياسي مثلاً نرخ ارز يا كسري بودجه مي‌تواند تمام عوامل اقتصاد خردي بنگاهها را با هر نوع كارايي در عمليات خنثي نمايد. لذا در تحليل رقابت‌پذيري لازم است علاوه بر جنبه‌هاي اقتصاد خردي(چهار عامل مدل الماس پورتر) جنبه‌هاي كلان اقتصادي و محيط خارجي نيز كه شرط لازم تحقق شرايط اقتصاد خردي و كاركرد مناسب بنگاهها مي‌باشد مورد توجه قرار گيرند.
۱۳۵ اولويت بندي صنايع ايران بر اساس رقابت پذيري در بازارهاي جهاني باهدف منطقي نمودن سياستهاي حمايتي تجاري ۱۳۸۵ عابدين مقانکي محمد رضا شركتهاي فعال در صنايع مختلف بايد استراتژيهاي مناسبي جهت ادامه فعاليت شركت، توسعه ظرفيتها، خروج از صنعت و يا تغيير رشته فعاليت آن اتخاذ نمايند.
۱۳۶ اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۱۳۷ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ده‍ن‍ده‌ و م‍وث‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ازار
۱۳۸ اول‍وی‍ت‌ب‍ن‍دی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ م‍ن‍طق‍ی‌ن‍م‍ودن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ح‍م‍ای‍ت‍ی‌ ت‍ج‍اری‌ ۱۳۸۵ ع‍اب‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,۱۳۵۲-  
۱۳۹ اث‍ر ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ واق‍ع‍ی‌ ارز ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
۱۴۰ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وی‍ای‍ی‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روی‍ک‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ۱۳۸۵ ب‍رارپ‍ور، ک‍وروش‌ ع‍راق‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌  
۱۴۱ ن‍ق‍ش‌ خ‍وش‍ه‌س‍ازی‌ در اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وج‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط ب‍ام‍ح‍وری‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ ۱۳۸۵ ن‍اطق‌، م‍ح‍م‍د م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۴۲ بررسي چگونگي رقابتي کردن بنگاههاي کوچک ومتوسط در راستاي توسعه صادرات ۱۳۸۶ عسگري منصور شرايط رقابت‌پذير نمودن بنگاههاي كوچك و متوسط داراي اركان مهم در سطح اقتصاد كلان و در سطح خرد (بنگاه) مي‌باشد كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري و رقابت‌پذير نمودن اين بنگاهها موارد ثبات اقتصادي و فضاي مناسب رقابت‌پذيري، وجود شرايط و محيط متناسب حقوقي و مقرراتي، وجود نهادهاي اجتماعي لازم، ثبات سياست‌هاي اقتصادي، وجود زيرساخت فيزيكي لازم، محدود كردن نقش دولت، باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهاي بين‌المللي و فراهم كردن شرايط و فضاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي توصيه مي‌گردد.
۱۴۳ بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري ۱۳۸۶ کيماسي مسعود همانگونه که نتايج تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد، اکثر مولفه هاي رقابت پذيري بنگاه در فضاي کسب و کار ايران از اهميت زياد و وضعيت نامساعدي برخوردارند. با عنايت به اهميت زياد مولفه هاي رقابت پذيري بنگاه در ايران و نيز وضعيت نامساعد آنها در فضاي کسب و کار ايران، لازم است هم دولت و هم بنگاهها توجه ويژه اي به اين مولفه ها مبذول داشته و در جهت بهبود وضعيت آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند تا الزامات ارتقاي رقابت پذيري بنگاههاي ايران را فراهم سازند.
۱۴۴ پيشنهاد روش مناسب براي تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي در ايران ۱۳۸۶ گلکاران سميرا ضروري است در جهت بهبودو كارايي عملكرد سياست حمايت موثرمحصولات كشاورزي وقيمت گذاري هدفمند ، بازار آزاد هسته اصلي بازار محصول را تشکيل دهد.
۱۴۵ بررسي خدمات پس از فروش الکترونيکي در صنعت لوازم خانگي انرژي بر: رويکرد تطبيقي ۱۳۸۶ اسفيداني محمد رحيم به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع‌رساني و ارايه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي. الف ـ نظام‌هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد. د ـ خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
۱۴۶ طرح جامع مطالعه موانع رشد تجاري وشناسايي ظرفيتهاي صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط کشور ۱۳۸۶ سعادت محمد رضا توصيه به وزارت صنايع :برگزاري workshop هايي در زمينه الگوبرداري از شرکت هاي موفق بين المللي براي رقابت پذير کردن بنگاه ها
۱۴۷ ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍ادگ‍ی‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍زی‍ت‌ دار اس‍ت‍ان‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ WTO و ب‍ا اول‍وی‍ت‌ ف‍رش‌ و خ‍ش‍ک‍ب‍ار ۱۳۸۶ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۴۸ س‍ازم‍ان‍دهي ت‍ش‍کيلات‌ و م‍ديريت‌ ديپ‍ل‍م‍اسي ت‍ج‍اري ۱۳۸۷ عابدين مقانکي محمد رضا فراهم سازي بسترها و سازوکارهاي لازم براي ارتقاي رقابت پذيري بخشها اقتصادي مختلف
۱۴۹ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي ۱۳۸۷ طبيبي محمدرضا ضروري است در جهت بهبود بهره وري شرايط رقابت در صنعت بيمه تقويت شود.
۱۵۰ سياس‍ت‌ ت‍ج‍اري و ب‍ه‍ره‌وري ص‍ن‍ع‍تي ۱۳۸۷ ابراهيمي مهر محمدرضا صادرات گرايي در فضاي رقابتي جهاني، مهمترين و موثرترين عاملي است که فشار موثر تقاضا براي بهبود فناوري را درجهت توفيق سياستهاي توسعه صنعتي وتجاري ايجاد مي‌کند.
۱۵۱ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن نتايج مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه بخش معدن و صنايع معدني كشور داراي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي بالقوه صادراتي بالايي است كه نيازمند تبديل آنها به بالفعل است تا بدين وسيله بتوان توان رقابتي در اين صنايع را تقويت نمود.
۱۵۲ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن يكي از راه‌هاي حفظ و بقا و افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در اين راستا به منظور تقويت توان رقابتي، بايستي بنگاهها در شرايط حاضر، مركز تحقيق و توسعه را پشتوانه گسترش فعاليتهاي خود نمايند. در اين مسيردولت بايستي با مشوق‌هاي گوناگون نظير كمك در تاسيس مراكز R&D ، سازماندهي اين مراكز، دسترسي آسان به اطلاعات و ... بنگاهها را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق نمايند.
۱۵۳ ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن يكي از راه‌هاي حفظ، بقا و افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني، صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در اين راستا به‌منظور تقويت توان رقابتي، بايستي بنگاه‌ها در شرايط حاضر، مركز تحقيق و توسعه را پشتوانه گسترش فعاليت‌هاي خود نمايند. در اين مسير دولت بايستي با مشوق‌هاي گوناگوني نظير كمك در تأسيس مراكز R&D، سازماندهي اين مراكز، دسترسي آسان به اطلاعات و غيره، بنگاه‌ها را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه تشويق نمايند.
۱۵۴ بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري ۱۳۸۷ کيماسي مسعود با توجه به اينکه از حيث اهميت، مولفه ها حداقل به دو دسته کليدي و مهم تقسيم شده و از حيث وضعيت، کليه مولفه ها بحراني (نامساعد) تشخيص داده شد. الف - مولفه هاي موثر کليدي شامل *- مقررات صادرات و واردات - تعرفه ها، سهميه ها و موانع غيرتعرفه اي - قوانين و فعاليتهاي حمايت از تجارت - وضعيت سياسي کشور (ثبات سياسي و تحريم) - نگرش نسبت به شرکتها و محصولات خارجي - تناسب و روزآمدي تکنولوژي در کشور - روندو سرعت انتقال فناوري از تحقيق و توسعه به بازار و همچنين مولفه هاي موثر مهم که دولت (دستگاههاي مسئول) در راستاي ارتقاي رقابت پذيري بنگاه مورد توجه و مبناي تصميمات و اقدامات راهبردي و عملياتي خود قرار دهند شامل ** - توزيع ثروت يا درآمد - نرخ تورم - کارکرد نظام مالياتي - نرخ سود و بهره بانکي - نوسان نرخ ارز - رکود اقتصادي - سياستهاي پولي و مالي - همکاريها و اتحاديه هاي منطقه اي - ارزش ها و باورهاي فرهنگي - فرهنگ عمومي مصرف - نگرش عموم نسبت به توليدکنندگان و تجار - ويژگي جمعيت شناختي (مانند تحصيلات) عموم - امکانات و تسهيلات دولت براي بنگاهها - نقش رسانه هاي بازرگاني (عمومي و تخصصي) - سايتهاي تجاري عمومي و مرجع - بانکهاي اطلاعاتي الکترونيکي بازرگاني - منابع و مراکز علمي و کاربردي بازرگاني - نمايشگاهها و کنفرانسها - بودجه تخصيصي دولت به امر تحقيق و توسعه - حمايت از مالکيت معنوي در کشور مي باشند که بايستي مورد توجه قرار گيرند.
۱۵۵ سياست‌هاي پيشنهادي براي توسعه و ارتقاي بهره‌وري نظام بخش بازرگاني (توصيه مشاور موسسه ) ۱۳۸۷ نجمي محمد رضا توسعه رقابت پذيري با حمايت از حقوق مصرف كننده و تنظيم بازار داخلي ( محدود كردن دامنه قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي، انحصاري و كالاهاي اساسي)، (ايجاد شرايط با ثبات براي فعاليت بخش تنظيم بازار داخلي)
۱۵۶ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ش‍تيب‍ان‌ ت‍ن‍ظيم‌ ب‍ازار گ‍وش‍ت‌ م‍رغ‌ ۱۳۸۷ زورار پرمه وزارت جهاد کشاورزي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ اين مصوبه راهکارهايي براي کاهش هزينه تمام شده و رقابتي نمودن توليد گوشت مرغ تهيه و به هيأت وزيران پيشنهاد کند. در اين زمينه وزارت جهاد کشاورزي بايد دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت را اجرا نمايد. در طرح کوتاه مدت طرح پرورش مرغ ۴۵ روزه؛ به منظور استفاده بهينه از نهاده ها (بويژه دان) و در نتيجه کاهش هزينه هاي توليد و تقليل اثرهاي قيمت دان مصرفي برگوشت مرغ توليدي را اجرا نمايد. در طرح بلند مدت دولت بايد الزامات و نهادهاي ادغام عمودي را در اين صنعت فراهم نمايد.
۱۵۷ علل نقض قراردادها در اقتصاد ايران و تعيين هزينه هاي اجتماعي آن ۱۳۸۷ صادقي حسين انحصار زدايي از اقتصاد کشور و تلاش براي افزايش رقابت
۱۵۸ سياستها و راهکارهاي مديريت واردات در برنامه پنجم توسعه. ۱۳۸۷ رفعتي محمدرضا افزايش تدريجي نرخ ارز جهت حفظ قابليت رقابت توليدات داخلي
۱۵۹ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي ۱۳۸۷ طبيبي محمدرضا رقابت پذير نمودن بخش‌ها براي آمادگي الحاق به WTO و انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو يا چند جانبه با کشورهاي هدف در جهت بهبود بهره وري
۱۶۰ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن اگرچه در برخي صنايع معدني مزيت نسبي مشاهده مي‌شود ليكن داشتن مزيت نسبي نمي‌تواند تضمين كننده رقابت‌پذيري آنها در بازارهاي داخلي و خارجي باشد. جهت افزايش توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال مي‌بايستي بخش بازرگاني بنگاهها با نيروي‌هاي متخصص در امر فروش و بازاريابي مجهز گردد. تشويق شركتها به بكارگيري نيروي‌هاي متخصص در واحدهاي بازرگاني خود ( به عنوان مثال يكي از شاخصهاي پرداخت جوايز صادراتي ميتواند انجام صادرات توسط شركت به بازارهاي جهاني باشد) مي‌تواند از طريق تبديل مزيتهاي نسبي به رقابتي باعث افزايش توان رقابتي شركتها گردد.
۱۶۱ ارزيابي توان رقابتي صنايع معدني ايران و راهكارهاي ارتقاي توان رقابتي آن‌ها در بازارهاي جهاني ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن اگرچه در برخي صنايع معدني مزيت نسبي مشاهده مي‌شود، اما داشتن مزيت نسبي نمي‌تواند تضمين‌كننده رقابت‌پذيري آن‌ها در بازارهاي داخلي و خارجي باشد. جهت افزايش توان رقابتي و رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال مي‌بايستي بخش بازرگاني بنگاه‌ها به نيروي‌هاي متخصص در امر فروش و بازاريابي مجهز گردند. تشويق شركت‌ها به به‌كارگيري نيروي‌هاي متخصص در واحدهاي بازرگاني خود مي‌تواند از طريق تبديل مزيت‌هاي نسبي به رقابتي باعث افزايش توان رقابتي شركت‌ها گردد.
۱۶۲ آشنايي با مباني مديريت توزيع (با تأكيد بر روش‌هاي نوين توزيع كالا ) ۱۳۸۷ آقاجاني زهرا به نظر مي‌رسد که در ايران يکي از علل عدم استفاده از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع، نبود يا كمبود زيرساخت‌هاي موردنياز، هزينه اجرا و پياده‌ سازي ابزارها يا روش‌ها و رقابتي نبودن نظام توزيع در کشور است. بدين ترتيب ضرورت توجه به هزينه‌يابي دقيق ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع كالا و مطالعه و بررسي راه‌هاي درست تامين آن‌ها، امکان سنجي ايجاد عزم ملي در راستاي افزايش رقابت به وسيله شيوه‌هايي از قبيل خصوصي سازي تدريجي(اگرچه به نظر مي‌رسد كه نظام توزيع كالا در ايران نسبت به ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي، درصد بيشتري از فعالان بخش خصوصي را به خود اختصاص داده است) و آسيب شناسي آن مفيد باشد. يکي از علل اشاعه و گسترش استفاده از ابزارها و روش‌هاي نوين توزيع كالا در جهان، رقابتي بودن محيط توزيع و تلاش در راستاي برتري رقابتي مي باشد.
۱۶۳ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن سرعت بخشيدن به فرايند خصوصي سازي بنگاه‌هاي فعال در عرضه بخش معدن مي‌تواند در راستاي رقابتي كردن بنگاه‌هاي فعال گامي موثر باشد. از سوي ديگر انجام صحيح وظيفه دولت به عنوان ناظر بر فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم سازي زمينه‌هاي لازم جهت رقابتي كردن فضاي كسب و كار در كشور مي‌تواند در توان رقابتي صنايع مذكور بسيار مفيد باشد.
۱۶۴ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن انجام مطالعات بازار و بازاريابي در بازارهاي جهاني در مورد محصولات صادراتي مي‌تواند حضور صادر‌كنندگان ايراني در بازراهاي جهاني را تقويت كرده و رقابت‌پذيري آنان را در بازارهاي مورد بررسي افزايش دهد. اين مطالعات جهت ورود به بازارهاي صادراتي لازم و ضروري است ليكن شركت‌هاي ايراني توجهي بدان نمي‌كنند.
۱۶۵ بررسي وارزيابي توان رقابتي صنايع تحت پوشش سازمان دربازارهاي جهاني وارائه راهکارهاي مناسب جهت ارتقاي توان رقابتي پذيرکردن بخش معدن وصنعت ۱۳۸۷ ولي بيگي حسن سطح پايين بهره‌وري انرژي در صنايع معدني خود يكي از عوامل كاهش قدرت رقابتي و رقابت‌پذيري اين صنايع در بازارهاي جهاني است. با توجه به ارزاني انرژي در ايران، افزايش در بهره‌وري انرژي در صنايع معدني مي‌تواند توان رقابتي صادر‌كنندگان در بازارهاي جهاني را افزايش دهد. در اين راستا پيشنهاد مي‌گردد:
۱۶۶ گ‍زارش‌ ن‍ه‍ائي طرح‌: ت‍دوين‌ راه‍ک‍اره‍اي ارت‍ق‍اي ب‍ه‍ره‌وري ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍اي ت‍وليدي و خ‍دم‍اتي ۳۸۷ طبيبي محمدرضا ضروري است در جهت بهبود بهره وري رقابت در نظام بانکي در جهت رقابتي کردن نرخ سود و اعطاي تسهيلات بانکي گسترش يابد.
۱۶۷ طراح‍ی‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در س‍طح‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‍س‍ازی‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‍اف‍ت‍ه‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ م‍ه‍رگ‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍غ‍ری‌زاده‌، ع‍زت‌ا... ص‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌  
۱۶۸ م‍ع‍م‍اری‌ ک‍لان‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ع‍رض‍ه‌ چ‍ای‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۷ ام‍ی‍ن‌ن‍اص‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا م‍رادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌  
۱۶۹ خ‍لاص‍ه‌ اج‍لاس‌ [ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط، ژن‍و، از ۸ ال‍ی‌ ۱۰ دس‍ام‍ب‍ر۲۰۰۸ ] ۱۳۸۷ اج‍لاس‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ درب‍اره‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط (۲۰۰۸: ژن‍و Expert Meeting on Promotion the Export Competitiveness of SMEs (۲۰۰۸ :Geneva)
۱۷۰ ت‍وص‍ی‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ت‍ج‍ارت‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ارت‍ق‍اء رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‌ SME [اس‌ ام‌ ای‌] ۱۳۸۷ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د. ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۱۷۱ بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي ۱۳۸۸ عسگري منصور در صورتي كه توجه و حمايت دولت از بخش صنعت كشور بر اساس توان رقابت‌پذيري آنها شكل ‌گيرد و با عنايت به تاثيرپذيري بيشتر كارايي در قياس با ساير متغيرهاي اين بخش، جهت ارايه اينگونه حمايتها، ضروري است برنامه‌هاي آموزشي مدوني جهت تربيت نيروي متخصص جديد و يا تغيير تخصص نيروهاي فعلي شاغل در اين بخش‌ها با توان رقابت‌پذيري پايين‌تر تهيه و به ‌مورد اجرا گذارده شود.
۱۷۲ بررسي عوامل تشکيل دهنده و موثر بر رقابت پذيري ۱۳۸۸ کيماسي مسعود مولفه هاي موثر کليدي و مهم، و همچنين مولفه هاي تشکيل دهنده کليدي و مهم که بنگاهها در جهت افزايش رقابت پذيري خود مورد توجه و مبناي تصميمات و اقدامات راهبردي و عملياتي خود قرار دهند، شامل موله هاي ذيل مي باشند. - ويژگي مواد اوليه (کميت، قيمت و کيفيت) - ويژگي ها و رفتار تأمين کنندگان در قبال بنگاهها - وجهه اجتماعي و شهرت بنگاه -نحوه ارائه خدمات به مشتريان - سطح آگاهي و دانش مشتريان نسبت به بازار - انتظارات و توقعات مشتريان از بازار و شرکتها - شدت رقبا(اهداف، استراژي ، قوت و ضعف) - شدت رقابت ميان شرکتهاي موجود - تهديدهاي محصولات جايگزين - تعداد و نقش هاي واسطه هاي فروش - ويژگي ها و رفتار خريداران در قبال بنگاهها - تغيير در ترجيحات مشتريان - تهديد تازه واردها يا رقباي بالقوه -ساختار سازمان (رسميت، پيچيدگي و تخصصي گرايي - برقراري و تداوم ارتباطات برون سازماني - تأمين منابع و ورودي هاي سيسيتم بنگاه - رويه ها و فرآيندهاي کاري و ساختار اجرايي - تفکر استراتژيک در بنگاه - استقرار مديريت استراتژيک - انسجام استراتژي هاي کارکردي و سازماني - اثربخشي استراتژي ها و برنامه هاي بازاريابي - بازارگرايي ، مشتري گرايي و رقيب گرايي - مسئوليت پذيري اجتماعي و بازاريابي اجتماعي بنگاه - تحقيق و توسعه و ترويج خلاقيت، نوآوري و کارآفريني - اکتساب و حفظ قابليت ها، شايستگي ها و مزيت رقابتي پايدار - عملکرد مرتبط با آميخته بازاريابي بنگاه - گسترش يادگيري، دانش و فن آوري اطلاعات و ارتباطات - توسعه و بکارگيري فن آوري - عملکرد توليدي (يا ارائه خدمت) بنگاه - بهره وري فردي و سازماني - کيفيت تصميمات عملياتي (تصميم بر مبناي واقعيت) - عملکرد مالي بنگاه - اندازه بنگاه و صرفه جويي به مقياس
۱۷۳ بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي ۱۳۸۸ عسگري منصور شرايط رقابت‌پذير نمودن بنگاههاي صنعتي كشور داراي اركان مهم در سطح اقتصاد كلان و در سطح خرد مي‌باشد كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري و رقابت‌پذير نمودن اين بنگاهها موارد ثبات اقتصادي و فضاي مناسب رقابت‌پذيري، وجود شرايط و محيط متناسب حقوقي و مقرراتي، وجود نهادهاي اجتماعي لازم، ثبات سياست‌هاي اقتصادي، وجود زيرساخت فيزيكي لازم، محدود كردن نقش دولت، باز بودن اقتصاد و ورود به بازارهاي بين‌المللي و فراهم كردن شرايط و فضاي مشاركت بيشتر بخش خصوصي توصيه مي‌گردد.
۱۷۴ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد آموزشي و فرهنگي نسبت به ابعاد و شيوه مواجهه با جهاني‌شدن. جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۷۵ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد كارا، پويا و سالم‌سازي نهادهاي بخش عمومي( در چهار گام: گام اول: تسهيل مقررات و سازوکارهاي اداري و اجرائي در حوزه كسب‌وكار با تقويت اهرمهاي نظارت؛ جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۷۶ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله گام دوم: پايبندي جدي بر گماردن مديران كارآمد و تحول‌آفرين و ارتقاء سطح مديريت عمومي؛ جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۷۷ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله گام سوم: رعايت شديد انضباط مالي از سوي دولت و كاهش منظم كسري بودجه؛ و گام چهارم: بازچينش نهادهاي موجود در اقتصاد و کاراسازي عملکرد آنها) جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۷۸ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد فرهنگ‌سازي براي خلاقيت، نوآوري و كارآفريني. جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۷۹ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد توانمندسازي بخش خصوصي كارآمد و تسهيل تعامل جهاني آن (تضمين بازار رقابتي ضابطه‌مند و تمهيد زيرساختهاي ارتباطات تجاري و اقتصادي) جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
۱۸۰ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد پوياشدن و انعطاف بازارهاي سرمايه و پول براي كارآفرينان. جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۸۱ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله راهبرد تدوين‌و عملياتي‌کردن نظام ملي نوآوري (و نهادهاي مربوط مانند خوشه‌ها، تامين مالي خطرپذير، پارکهاي فناوري و ...). جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۸۲ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله بسيج توان مديريتي و سياستي کشور جهت رشد مستمر بهره‌وري سرمايه و نيروي کار. جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۸۳ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله صلاح قانوني‌و برخورد قضائي با فرايندها و گلوگاههاي رانتي و انحصاري براي بازکردن محيط رقابت. جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان
۱۸۴ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله فعال‌سازي سياست تجاري بر اساس انتخاب مزيتهاي رقابتي اقتصاد و هدفمند نمودن تمام تسهيلات و يارانه‌هاي تجاري - صنعتي جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
۱۸۵ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله فعال‌شدن ديپلماسي خارجي بر محور رقابت‌پذيري اقتصاد و توسعه تجارت خارجي جهت توسعه فضاي رقابتي كشور و ارتقاي رقابت‌پذيري در سطح کلان.
۱۸۶ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با عنايت به دولتي بودن اقتصاد توصيه مي شود خصوصي‌سازي تدريجي و توام با كارايي، مشاركت دادن تشكلهاي خصوصي در سياستگذاري در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۸۷ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با عنايت به جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي توصيه مي شود ثبات و امنيت اقتصادي، فعال‌كردن نمايندگيهاي خارج از كشور و تنظيم روابط خارجي بر پايه توليد و صادرات در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۸۸ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با عنايت به ضرورت در اعمال عدالت و نظام دريافت ماليات توصيه مي شود اصلاح قوانين و روشها با جهت‌گيري ايجاد انگيزه براي توليد سود در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۸۹ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با توجه به وجود بوروكراسي در مراحل ايجاد كسب و كار توصيه مي شود مقررات ‌زدايي، ارزش بودن نوآوري و ارزش‌آفريني اقتصادي در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۹۰ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با توجه به آسيب‌پذيري كسب و كارهاي كوچك توصيه مي شود حمايت از توليدات صنايع كوچك و بيمه‌كردن كسب و كارهاي كوچك در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۹۱ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله در راستاي حقوق شهروندي، توصيه مي شود مشروعيت توليد ثروت عادلانه و پويا شدن نظام قضائي با نگرش توسعه‌اي، حق مالكيت معنوي توسط دولت مورد تاکيد قرار گيرد
۱۹۲ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۳۸۸ حسيني ميرعبدالله در جهت تامين منابع مالي توصيه مي شود توسعه بازار سرمايه، شفافيت و استقلال نظام بانكي از نظام بودجه‌اي در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۹۳ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله در رابطه با حقوق و دستمزد و كارايي توصيه مي شود اصلاح قوانين كار، اصلاح نظام پرداخت حق‌الزحمه در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۹۴ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله با عنايت به متعدد و متضاد بودن سياستها توصيه مي شود مهندسي مجدد اركان دولتي جهت ثبات و يكسان‌سازي سياستها در دستور کار دولت قرار گيرد
۱۹۵ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله در راستاي ارتباط صنعت با دانشگاه، توصيه مي شود توسعه R&D طراحي سازوكار مناسب بهره‌برداري از سرمايه‌هاي دانشگاهي وايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري انجام شود
۱۹۶ تحليل شاخصهاي چالشهاي رقابت‌پذيري وتوسعه فضاي رقابتي در ايران وجهان ۳۸۸ حسيني ميرعبدالله در جهت بهبود خروجيهاي نظام آموزش متوسطه و عالي توصيه مي شود تربيت و آموزش بر اساس نياز و اولويت و پويايي بازار كار اقدام شود
۱۹۷ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه:حمايت از حقوق مالكيت و رعايت همه‌جانبه آن از جمله قوانين حقوق مالكيت و حمايت از مالكيت فكري؛ مي باشد
۱۹۸ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه نهادينه شدن و رعايت اخلاق در حوزه‌هاي عمومي و خصوصي و حذف منشاء و منبع فساد با بسترهاي نهادي مقتضي از جمله پائين‌ترين انحراف وجوه عمومي و اعتماد عمومي به سياستمداران؛
۱۹۹ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه : داشتن محيطي مبرا از اعمال نفوذ غيرموجه از طريق استقلال قضايي و رعايت بي‌طرفي كامل و عدم جانب‌داري در تصميمات مقامات دولتي؛
۲۰۰ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه: حذف و به حداقل رساندن ناكارآمدي دولت از طريق عدم اتلاف هزينه‌هاي دولتي و تخصيص بهينه بين‌نسلي آن، تسهيل و كاهش فشار مقررات دولتي، كارايي ‌نظام ‌حقوقي ‌براي حل‌و فصل اختلافات، كارايي نظام‌ حقوقي در به چالش‌كشيدن مقررات، و شفافيت سياست‌گذاري دولتي؛
۲۰۱ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه :دستيابي به امنيت مطلوب از طريق افزايش هزينه‌هاي اقتصادي تروريسم، افزايش هزينه‌هاي اقتصادي جرم و خشونت، كاهش جرايم سازمان‌يافته و قابل اتكاء بودن خدمات پليس مي باشد
۲۰۲ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه :بهبود زيرساخت‌هاي عمومي از جمله كيفيت جاده‌ها، كيفيت راه‌آهن، كيفيت بنادر، حمل‌و نقل هوايي، موجودي صندلي كيلومتر، كيفيت عرضه برق و خطوط تلفن.
۲۰۳ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه بهبود خدمات پشتيباني تجاري از طريق: سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتي، امكان رديابي يا ردگيري محموله‌ها، كارامدي فرايند ترخيص گمركي، ارتقاي ظرفيت و كيفيت خدمات پشتيباني، تحويل بموقع محموله‌ها و بهبود كيفيت زير‌ساختهاي تجارت و حمل‌ونقل
۲۰۴ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه : ثبات اقتصاد كلان از طريق اقدامات شش‌گانه در تراز بودجه دولتي (متوازن‌و دستكم با حداقل كسري بودجه)، افزايش نرخ پس‌اندار ملي، كاهش تورم به سطح طبيعي متناسب با رشد اقتصادي، نرخ بهره مناسب و تعادلي با انگيزش سرمايه‌گذار و سپرده‌گذار و بدهي دولتي پائين.مي باشد
۲۰۵ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقاي بهداشت و سلامت از طريق حذف يا به حداقل رساندن تاثير اقتصادي مالاريا و سل و ابتلاء به آنها، حذف يا به حداقل رساندن تاثير اقتصادي ايدز، مانع از شيوع ايدز، كاهش مرگ‌و مير كودكان‌و بهبود اميد به زندگي يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه مي باشد
۲۰۶ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقاي آموزش ابتدايي از طريق بهبود كيفيت آموزش ابتدايي، ثبت‌نام در آموزش ابتدايي‌و مخارج آموزش يکي از راه‌هکارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نيازهاي پايه مي باشد
۲۰۷ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله افزايش كميت آموزش از طريق ثبت‌نام در آموزش متوسطه، ثبت‌نام در آموزش عالي و افزايش مخارج آموزش، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۰۸ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۳۸۸ حسيني ميرعبدالله بهبود كيفيت آموزش از طريق كيفيت نظام آموزشي، كيفيت آموزش رياضيات و علوم، كيفيت مدارس مديريت و دسترسي به اينترنت در مدارس، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۰۹ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله آموزش ضمن خدمت از طريق قابليت ‌دسترسي ‌محلي‌ به‌ خدمات‌ پژوهشي ‌و آموزشي ‌تخصصي و تخصيص دوره‌هاي آموزشي ارتقاي توانمندي تخصصي كاركنان، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۰ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقا و بهبود رقابت داخلي با استفاده از افزايش شدت رقابت محلي، كاهش ميزان سلطه بر بازار، اثربخش نمودن سياست ضدانحصار، بسط و گسترش ميزان و دامنه و تاثيرگذاري ماليات، افزايش نرخ ماليات كل، كاهش و منطقي نمودن تعداد رويه‌هاي لازم براي شروع يك فعاليت اقتصادي، كاهش و عقلاني كردن زمان ‌لازم ‌براي ‌شروع ‌يك‌ فعاليت‌ اقتصادي و كاهش هزينه‌هاي سياست كشاورزي، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۱ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقا و بهبود رقابت خارجي از طريق كاهش و منطي نمودن ميزان موانع تجاري و موانع تعرفه‌اي، مشاركت دادن و افزايش ميزان مالكيت خارجي، بهبود آثار اقتصادي مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، كاهش فشار رويه‌هاي گمركي و باز كردن اقتصاد و افزايش تدريجي و معقول سهم واردات در توليد ناخالص داخلي، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۲ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله بهبود كيفيت شرايط تقاضا از طريق حاكميت مصرف‌كننده و افزايش درجه مشتري مداري و دادن بهاي كافي به انتخاب خريدار با عنايت به پيچيدگي و حساسيتهاي آن، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۳ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله انعطاف‌پذير نمودن بازار كار از طريق همكاري متقابل در روابط كارگر و كارفرما، انعطاف‌پذيري در تعيين دستمزد‌ها، انعطاف‌ناپذيري يا كمترين انعطاف در اشتغال‌‌و بازاركار، بهبود رويه‌هاي استخدام و اخراج، بسط و گسترش ميزان و دامنه و تاثيرگذاري ماليات، و افزايش نرخ ماليات كل، عقلاني كردن هزينه‌هاي اخراج، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۴ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله استفاده كارآمد از استعدادها با پرداختي مناسب و متناسب با بهره‌وري، اتكا به مديريت حرفه‌اي، جلوگيري از فرار مغزها و افزايش مشاركت زنان در نيروي كار، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۵ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله بهبود كارايي بازار مالي از طريق تعميق توسعه بازار مالي، تامين مالي از طريق بازار سرمايه محلي، سهولت دسترسي به وام، دسترسي به سرمايه مخاطره‌آميز، كاهش محدوديت جريان سرمايه و بهبود ميزان حمايت از سرمايه‌گذاران، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۶ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله افزايش اعتماد و اطمينان از طريق سلامت بانكها، قانون‌مندي مبادلات اوراق بهادار و ارتقاي شاخص‌حقوق قانوني، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۷ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله آمادگي تكنولوژيك از طريق دسترسي به جديدترين تكنولوژي‌ها، جذب تكنولوژي در شركت‌ها، وضع قوانين جامع‌الااطراف ‌مربوط به تكنولوژي‌اطلاعات‌و ارتباطات، تشويق جذب سرمايه‌گذاري مستقيم‌خارجي‌و انتقال تكنولوژي، افزايش اشتراك تلفن همراه، افزايش كميت‌و كيفيت كاربران اينترنتي، افزايش كميت و كيفيت رايانه‌هاي شخصي و تعميق آن از طريق افزايش مشتركان اينترنت پرسرعت، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۸ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله افزايش اندازه تا چندبرابري بازار و اقتصاد ملي (داخلي) بدون نفت از طريق مجموعه بسته سياستي دستيابي به ظرفيت تاريخي اقتصاد ملي و كاهش شكاف اندازه اقتصاد (آنچه هست‌و آنچه بايد باشد) ، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۱۹ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله توسعه بازار خارجي (بخش خارجي اقتصاد) متناسب با بازار داخلي از طريق مجموعه بسته سياستي دستيابي به ظرفيت تاريخي بخش خارجي اقتصاد اقتصاد و كاهش شكاف اندازه آن از طريق: ۱) ايجاد امكانات و انگيزه براي صادرات؛ از جمله سرمايه‌گذاري در زيربناها و رفع تنگناهاي صادراتي؛ ارتقاي سرمايه‌گذاري در صنايع صادراتي ويژه؛ تسهيل‌ كسب مجوزهاي ورود كالاهاي سرمايه‌اي‌‌و واسطه‌اي موردنياز براي توليدات صادراتي؛ برقراري جوايز صادراتي؛ كاهش ‌يا حذف تشريفات دست‌‌و پاگير اداري؛ معافيت درآمد صادراتي از ماليات،و تسهيل‌سرمايه‌گذاري‌خارجي. ، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۲۰ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله كاهش هزينه توليدات صنعتي صادراتي: از جمله اعطاي انواع اعتبارات با نرخ بهره ‌‌ترجيحي، اعطاي وام ارزي، معافيت‌ واردات ‌ماشين‌آلات در فرايند توليدات صادراتي، بازپرداخت حق ثبت سفارش مواد و قطعات وارداتي توليدات صنعتي صادراتي، اعطاي يارانه به نهاده‌هاي مورد مصرف در توليد كالاهاي صادراتي، تخفيف در مورد هزينه‌هاي عمومي صادرات، ايجاد ناوگان حمل‌و نقل با كيفيت، و تقبل بخشي از هزينه‌هاي بازاريابي كالاهاي صادراتي توسط دولت. ، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۲۱ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقاي قابليت رقابت بين‌المللي: از جمله اجباري‌كردن ‌رعايت‌ استانداردهاي بين‌المللي در توليدات صادراتي‌و اعمال كنترلهاي كيفي، حذف ممنوعيتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات، شناخت‌دقيق بازارهاي صادراتي‌و رعايت تطابق كيفيت كالاي صادراتي با نيازهاي‌خاص بازارجهاني، تنوع بخشيدن به كالاها ‌و بازارهاي صادراتي، ايجاد اتحاديه‌هاي صادراتي، اعطاي ‌وام‌‌ و اعتبارات كم‌هزينه به صادركنندگان، تعديل‌ نرخ ارز جهت‌‌حفظ قدرت‌رقابتي‌صادرات، تلاش براي استفاده از مزاياي اعطايي از جانب كشورها، ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه،و ايجاد نهادهاي توسعه صادرات بويژه در حوزه تحقيقاتي، آموزشي‌و بازاريابي‌و بانك‌هاي اطلاعاتي‌، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۲۲ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ايجاد محيط امن براي فعاليت‌هاي صادراتي: از جمله ايجاد صندوق تضمين صادرات، برقراري ‌ثبات‌و هماهنگي در سياستهاي صنعتي، ارزي، تجاري‌و گمركي، كاهش تعدد مراكز تصميم‌گيري، و ايجاد مناطق آزاد تجاري يا پردازش توليدات صادراتي، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۲۳ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله شبكه‌ها و صنايع پشتيبان از طريق افزايش كميت و كيفيت عرضه‌كنندگان محلي و توسعه وضعيت خوشه‌ها، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
۲۲۴ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله بهبود استراتژي‌ و عمليات شركت‌ها از طريق نهادينه كردن ماهيت مزيت رقابتي، عمق و وسعت دادن به زنجيره ارزش، كنترل و نظارت توسعه‌اي توزيع بين‌المللي، تعميق پيچيدگي فرايند توليد، بسط‌ و توسعه گستره بازار يابي، تمايل و علاقمندي به تفويض اختيار و اتكاء به مديريت حرفه‌اي، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
۲۲۵ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقاي نوآوري از طريق افزايش ظرفيت نوآوري، بهبود كيفيت نهاد‌هاي پژوهشي علمي، افزايش هزينه شركت‌ها در زمينه تحقيق و توسعه، همكاري موثر و اثربخش‌ ‌دانشگاه‌‌و صنعت در زمينه ‌تحقيق‌و توسعه، تشويق به خريد دولتي ‌محصولات ‌مبتني ‌بر تكنولوژي پيشرفته، افزايش كمي و كيفي وجود دانشمندان و مهندسان، مشوقهاي انگيزشي بر اختراعات و حمايت نهادينه شده از حقوق مالكيت فكري، از راهكارهاي عمده موثردر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله نوآوري خواهد بود
۲۲۶ توسعه تجارت ايران با منطقه آمريكاي لاتين ۱۳۸۸ عسگري منصور کمک به کاهش قيمت تمام شده محصولات به منظور حفظ رقابت پذيري آنها در بازارهايي که بدلايل مختلف امکان رقابت کاهش مي­يابد.
۲۲۷ بررسي آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط در فرايند جهاني شدن و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت(WTO) ۱۳۸۸ راستي محمد ترتيب اولويت صنايع كوچك و متوسط در برخورداري از سياستهاي حمايتي و توسعه رقابت‌پذيري و نيز پذيرش تعهد در آزادسازي تجاري براساس يافته‌هاي اين پژوهش
۲۲۸ بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي ۱۳۸۸ عسگري منصور كشش قيمتي صادرات نشان مي‌دهد كه قدرت رقابت صادركنندگان ايراني در بازارهاي خارجي در زمينه قيمت بسيار زياد است. همچنين اثر كارايي نشان مي‌دهد كه محدوديت اصلي رشد صادرات از طرف عرضه است يعني اينكه كالايي براي صادرات وجود ندارد و يا صادركنندگان انگيزه كافي براي صادرات ندارند، بنابراين توصيه مي‌گردد محدوديت‌هاي صادرات را بر طرف كرد و با پرداخت جوايز صادراتي و يا يارانه به صادركنندگان، آنان را به صادرات بيشتر تشويق كنند.
۲۲۹ تبيين فرصت‌ها و تهديدات، نقاط قوت وضعف (swot) صادرات محصولات حلال با تاكيد بر فرآورده‌هاي غذايي حلال در تجارت با سه كشور چين، هند و روسيه ۱۳۸۸ نوروزي بيتا توسعه فضاي رقابتي صنايع غذايي از طريق انضباط پولي و مالي و ثبات در نرخ ارز واقعي
۲۳۰ بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران ۳۸۸ راستي محمد ضرورت انجام پژوهشهايي در ارتباط با تعيين سطح رقابت پذيري و ساختار هزينه اي بنگاههاي كشورجهت بستر سازي عضويت در wto
۲۳۱ سرمايه‌گذاري شركتهاي فراملي در غرب آسيا و تبعات آن براي ايران ۱۳۸۸ رضايي مهدي اگر کشور در نظر داشته باشد از مشاركت خارجي در بخش خدمات استفاده نمايد. لازم است كه قوانين مناسب در اين‌باره تدوين شود كه اين طرح، به برخي از جنبه‌ها و الزامات اين قوانين اشاره نمود. ديده شد كه برخلاف نگرانيهاي رايج، خصوصي‌كردن و رقابتي‌كردن زيربخشهاي خدماتي در دنيا در حال رشد است. ايران نيز مي‌بايست با چشم‌پوشي از برخي دغدغه‌ها، اينگونه زيربخشها را خصوصي و رقابتي نمايد.
۲۳۲ توسعه فضاي رقابتي و راههاي بهبود آن در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ حسيني ميرعبدالله ارتقاي قابليت رقابت بين‌المللي: از جمله اجباري‌كردن ‌رعايت‌ استانداردهاي بين‌المللي در توليدات صادراتي‌و اعمال كنترلهاي كيفي، حذف ممنوعيتهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات، شناخت‌دقيق بازارهاي صادراتي‌و رعايت تطابق كيفيت كالاي صادراتي با نيازهاي‌خاص بازارجهاني، تنوع بخشيدن به كالاها ‌و بازارهاي صادراتي، ايجاد اتحاديه‌هاي صادراتي، اعطاي ‌وام‌‌ و اعتبارات كم‌هزينه به صادركنندگان، تعديل‌ نرخ ارز جهت‌‌حفظ قدرت‌رقابتي‌صادرات، تلاش براي استفاده از مزاياي اعطايي از جانب كشورها، ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه،و ايجاد نهادهاي توسعه صادرات بويژه در حوزه تحقيقاتي، آموزشي‌و بازاريابي‌و بانك‌هاي اطلاعاتي‌، يکي از راهكارهاي عمده موثر توسعه فضاي رقابتي براي اقتصاد در مرحله بهبود كارايي مي باشد
۲۳۳ بررسي آثار تعديل قيمت حاملهاي انرژي بر بنگاههاي اقتصادي و ارايه راهكارهاي اجرايي ۱۳۸۸ عسگري منصور توصيه مي‌شود از آنجائي كه افزايش قيمت‌ محصولات توليد شده توسط صنايع كشور نتيجه طبيعي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود، ممكن است در بعضي از بخش‌ها با توجه به انحصارهاي موجود و سوءاستفاده انحصارگران، قيمت‌ها بيش از حد افزايش يابند. بنابراين نظارت در مراحل اوليه طرح ضروري است تا شاهد افزايش بيش از حد قيمت كالاها ناشي از اجراي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نباشيم.
۲۳۴ آزادسازي تجارت خدمات مالي يا توسعه مالي کدام يک اولويت دارد ۱۳۸۸ راستي محمد با توجه به وجود شواهدي مبتني بر تاييد جهت عليت مثبت از توسعه مالي به آزادسازي تجاري بخش خدمات مالي و همجنين وضعيت نامناسب توسعه يافتگي مالي آنها نسبت به ميانگين هاي جهاني، در اين قبيل کشورها و از جمله ايران بايد اقدامات لازم و فوري براي رقابتمندسازي، بهبود و توسعه بخش خدمات مالي قبل از اعمال سياست هاي آزاد سازي تجاري اين بخش توصيه مي شود.
۲۳۵ بررسي آثار الحاق به WTO بر توسعه مالي در اقتصاد ايران ۱۳۸۸ راستي محمد بهبود و توسعه بخش مالي منجر به افزايش توان رقابت‌پذيري و آمادگي لازم جهت آزادسازي اين بخش از جمله در چارچوب سازمان جهاني تجارت مي‌گردد.
۲۳۶ اولين همايش بررسي الزامات، سياست‌ها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف ۱۳۸۸ اخوي احمد براي اصلاح الگوي مصرف لازم است اقتصاد كشور از نهاده محوري به دانش محوري تغيير كند. فقط به اين ترتيب است كه از طريق بهره‌وري و رقابت‌پذيري مي‌توان الگوي مصرف منابع و تركيب توليدات را اصلاح كرد.
۲۳۷ گزارش واگذاری سهام شرکت مخابرات ( زمستان ۱۳۸۸) ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۳۸ سنجش مولفه های price cap در صنعت مخابرات ایران (زمستان ۱۳۸۸) ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۳۹ پرونده شرکت های مجاز به ارائه خدمات عمومی انتقال داده ازطریق ماهواره(SAP) اسفند ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۴۰ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ ج‍دول‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ در م‍ذاک‍رات‌ ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۸۸ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ج‍ارت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د United Nations Conference on Trade and Development
۲۴۱ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودروس‍ازی‌ ای‍ران‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ ال‍م‍اس‌ م‍ض‍اع‍ف‌ ۱۳۸۸ ف‍خ‍ری‌ ل‍رک‍رق‌، ع‍ل‍ی‌  
۲۴۲ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و ص‍ادرات‌ ۱۳۸۸ س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ دف‍ت‍ر ری‍اس‍ت‌ و رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
۲۴۳ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‍پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۰۹-۲۰۱۰ ، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍م‍ده‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۱۳۸۸ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ داخ‍ل‍ی
۲۴۴ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در راس‍ت‍ای‌ ال‍ح‍اق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ WTO ۱۳۸۸ ع‍ظی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌  
۲۴۵ ارزی‍اب‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌  
۲۴۶ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی‌ ، ال‍ح‍اق‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و س‍ن‍د چ‍ش‍م‌ ان‍داز. ۱۳۸۸ ک‍م‍ال‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ، م‍س‍ع‍ود م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۲۴۷ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا بدون توسعه فضاي رقابتي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ميسر نخواهد بود. زيرا رشد پايدار اقتصادي مستلزم شکل‌گيري فضاي رقابتي است.
۲۴۸ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي کسب و کار زمينه‌ساز اجراي مطلوب نهضت کاهش قيمت تمام شده است.
۲۴۹ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي در قالب محورهاي هفت‌گانه پيش‌نياز توسعه فضاي رقابتي است و بايد تلاش شود کليه محورهاي طرح تحول اجرايي گردد.
۲۵۰ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا طبق آمار و ارقام رسمي، طي ۲۰ سال اخير صنايعي نظير منسوجات، پوشاک، کفش و دخانيات که از بالاترين ميزان حمايت‌هاي تعرفه‌اي برخوردار بوده‌اند، با کاهش اشتغال روبه‌رو شده‌اند؛ يعني، در بلندمدت افزايش تعرفه به رقابت‌پذير کردن آن‌ها کمک نکرده است.
۲۵۱ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا رشد ارزش افزوده و بهره‌وري در صنايع داراي بيشترين حمايت، اغلب از صنايع ديگر کمتر بوده است. بنابراين، حمايت بدون قيد و شرط به رشد اقتصادي کمک نکرده است.
۲۵۲ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا به منظور ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در کشور، تعرفه‌ها بايد از نظر مقدار، منطقي، از نظر دوره زماني، محدود و مشروط به عملکرد صنايع در زمينه افزايش صادرات، ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت باشند.
۲۵۳ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ايران مستلزم تعامل تدريجي، هدفمند و مديريت شده با اقتصاد جهاني است. از اين رو مديريت آزادسازي اقتصادي – تجاري بايستي به‌طور هم‌زمان با مديريت خصوصيسازي دنبال گردد.
۲۵۴ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا توسعه فضاي رقابتي در کشور مستلزم اقداماتي نظير ارتقاي نظام تدبير کشور، کاهش تدريجي سهم دولت در اقتصاد – از طريق خصوصيسازي و کنترل بودجه‌هاي سنواتي – اصلاح نهادهاي مالي و ارتقاي شاخص‌هاي آزادي مالي و تجاري است. هم‌زمان، اصلاح سياست‌ها و نهادهاي حقوقي و قضايي با هدف ضمانت و حراست از حقوق مالکيت و کارايي در اجراي قراردادها نيز ضرورت خواهند داشت.
۲۵۵ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا از آنجا که طبق مطالعات انجام شده و بررسي تجربيات کشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت (WTO)، الحاق به اين سازمان با تکيه بر اصول عدم تبعيض، شفافيت، ثبات و قابليت پيش‌بيني باعث توسعه فضاي رقابتي در کشورهاي عضو ميشود، لذا الحاق به سازمان جهاني تجارت و نهادينه و قاعده‌مند کردن تدريجي سياست‌ها و رفتارهاي تجاري کشور بر اساس استانداردها، الزامات، قواعد و ضوابط تجاري بين‌المللي، از جمله اقدامات راهبردي مهمي است که در راستاي ايجاد و توسعه فضاي رقابتي بايد مورد توجه قرار گيرد.
۲۵۶ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا افزايش منطقي و تدريجي نرخ ارز از جنبه حفظ قابليت رقابت توليدات داخلي نه تنها بهتر از افزايش نرخ تعرفه است، بلکه عوارض نامطلوب افزايش نرخ تعرفه نظير قاچاق، مشکل عضويت در WTO و لطمه به صنايع صادرات‌گرا را ندارد.
۲۵۷ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا رقابت‌پذير شدن امري گريزناپذير است، زيرا در غير اين‌صورت با رقابت غيررسمي در قالب قاچاق و دامپينگ، با خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان و کارآفرينان روبه‌رو خواهيم شد.
۲۵۸ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا رقابت‌پذيري شرط لازم براي کاهش بحران‌پذيري در صنايع صادراتي کشور است، اما شرط کافي نيست. بلکه ترکيب رقابت‌پذيري و تنوع‌پذيري تعيين‌کننده تأثير بحران خواهد بود و تنوع‌پذيري از هر دو جنبه افقي (توسعه صادرات صنعتي و کشاورزي) و عمومي (ايجاد محيطي دانش‌پايه و مبتني بر خلاقيت) در کاستن از نوسانات درآمدي صادراتي نقش به‌سزايي خواهد داشت.
۲۵۹ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا حفظ و توسعه مزيت‌هاي نسبي و رقابتي کشور مستلزم هدايت سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي به سمت بخش‌هاي داراي مزيت، انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري منطقه‌اي و اتخاذ اقدامات مناسب براي حفظ ماندگاري در بازار است.
۲۶۰ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا بهبود فضاي کسب و کار نخستين گام در پديدآوردن فضاي رقابتي است. در اين ارتباط، توسعه اطلاع‌رساني، رفع موانع ورود و خروج بنگاه‌ها، کاهش فساد و بيثباتي از جمله اقدامات مورد نياز هستند که با ايجاد بانک‌هاي اطلاعاتي تخصصي، اصلاح ساختار اداري، شفاف‌سازي قوانين و رويه‌هاي قضايي در حوزه اقتصادي و لغو انحصارات و رانت‌ها ميتوان به بهبود فضاي کسب و کار دست يافت.
۲۶۱ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا ادغام بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و ايجاد خوشه‌هاي کسب و کار و کنسرسيوم‌هاي صادراتي که موجب انتقال سريع دانش و نوآوريهاي موجود در خوشه، استفاده از تجربيات و امکانات و انجام امور به صورت مشترک، ايجاد مزيت‌هاي يک بنگاه بزرگ براي بنگاه‌هاي کوچک و تقويت رقابت‌پذيري آن‌ها ميگردد، توصيه مي‌شود.
۲۶۲ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا توسعه کارآفريني در کشور مستلزم انگيزش، مهارت‌ها، محيط و فرصت‌هاي مناسب است. مناسب نبودن محيط کسب و کار در مدل‌هاي بومي نيز همانند مدل‌هاي بين‌المللي مورد تأييد قرار ميگيرند. انحصار، قوانين کار، عدم سلامت و گستردگي بازارهاي مالي و زيرساخت‌هاي ارتباطات و اطلاعات نسبت به ساير عوامل داراي شديدترين تأثير بازدارندگي در اين زمينه شناخته ميشوند و لازم است در اولويت اقدامات اصلاحي قرار گيرند.
۲۶۳ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا ضعف در زيرساخت‌ها و خدمات پشتيباني تجاري ايران يکي از دلايل عدم رقابت‌پذيري در عرصه جهاني محسوب ميگردد. در اين ارتباط، سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي، رديابي و ردگيري محموله و فرايند ترخيص گمرکي، عمده‌ترين نقاط ضعف ما در اين زمينه شناخته شده‌اند و اقدام سريع در خصوص آن‌ها ميتواند رتبه رقابتي کشور را به سرعت بهبود بخشد.
۲۶۴ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا بازار پولي کشور با وجود خصوصيسازي بانک‌ها با تمرکز ملايم و هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از آن و عدم کارايي در اين صنعت روبه‌رو ميباشد. ايجاد رقابت ميان بانک‌ها از طريق تداوم خصوصيسازي، تسهيل فعاليت‌ بانک‌هاي خارجي، مقررات‌زدايي از مؤسسات مالي داخلي، حذف موانع ورود به فعاليت‌هاي بانکي و وضع مقررات رقابتي براي شبکه بانکي از جمله اقدامات مورد نياز در افزايش کارايي اين بخش خواهد بود.
۲۶۵ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا رقابت‌پذيري صنعت در قالب حوزه بنگاه‌ها (منابع، رفتار، ساختار و راهكار بنگاه‌ها)، حوزه بين سازماني صنعت (رفتار و ساختار همکاري و رقابت)، حوزه صنعت (فضاي کسب و کار) و حوزه فراصنعت (محيط ملي) شکل ميگيرد. از اين‌رو، توجه به تمام اين حوزه‌ها و اجزاي آن‌ها براي تقويت رقابت‌پذيري ضروري است.
۲۶۶ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا وظيفه اصلي دولت، حفظ محيط رقابتي، مبارزه با فساد و آگاهي و استفاده از تلقي دست‌اندرکاران بخش خصوصي و توانمندسازي آن‌ها براي رقابت است.
۲۶۷ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا لازم است نهادي در کشور، مانند مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اندازه‌گيري و رصد روند تحول رقابت‌پذيري در کشور را مديريت کند.
۲۶۸ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا با توجه به تشديد رقابت ناشي از رکود اقتصادي در جهان از يک سو و شوک قيمتي حاصل از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها از سوي ديگر، اجراي سريع نهضت کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات، ضروري است.
۲۶۹ مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور ۱۳۸۹ رفعتي محمدرضا انتظار آن است که مجلس محترم در تصويب برنامه پنجم توسعه، تقويت فضاي رقابتي در کشور را مورد توجه جدي قرار دهد و دولت در سياست‌هاي اجرايي برنامه و شوراي رقابت نيز در نظارت و جلوگيري از رويه‌هاي ضدرقابتي به اين امر اهتمام ورزند.
۲۷۰ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور براي اينكه بخش معدن و صنايع معدني كشور در مواجهه با روند جهاني‌ شدن، با كمترين آسيب‌ها مواجه باشد، لازم است كه حمايت‌هاي مالي، بانكي، آموزشي و غيره، بر اساس اولويت‌بندي توان بالاتر رقابت‌پذيري صورت پذيرد، زيرا در اين ‌صورت نه ‌تنها احتمال استمرار فعاليت اين بخش‌ها بيشتر خواهد بود بلكه از هزينه كردن سرمايه‌هاي كشور در بخش‌هاي با توان رقابت‌پذيري پايين‌تر نيز جلوگيري بعمل خواهد آمد.
۲۷۱ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور در صورتي كه توجه و حمايت دولت به بخش معدن و صنايع معدني كشور بر اساس توان رقابت‌پذيري شكل ‌گيرد و با عنايت به تاثير پذيري بيشتر اشتغال در اين بخش در قياس با ساير متغيرهاي بخش، ضروري است برنامه‌هاي آموزشي مدوني جهت تربيت نيروي متخصص و يا تغيير تخصص نيروهاي فعلي شاغل در بخش‌هاي داراي توان رقابت‌پذيري پايين‌تر به ‌مورد اجرا گذارده شود.
۲۷۲ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور با هدايت حمايتهاي دولت به‌ سوي بخش‌هاي داراي توان رقابتي بيشتر، ضروري است فرآيند هدايت سرمايه‌گذاريها و ساير عوامل توليد نيز به ‌سمت بخش‌هاي داراي توان رقابت ‌پذيري بالاتر تسريع گردد.
۲۷۳ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور همزمان با توسعه بخش‌هاي رقابت‌پذير، ضروري است بسترهاي لازم براي توسعه بخش‌هاي پشتيباني‌كننده و مرتبط با هريك از بخش‌هاي مورد نظر فراهم گردد.
۲۷۴ نقش مناطق آزاد تجاري- صنعتي در توسعه تجاري ايران ۱۳۸۹ رضايي مهدي در صورتي كه سياستهاي پولي و مالي درست اجرا گردند، تورم کاهش يافته و سود واقعي سپرده‌گذاران افزايش مي‌يابد. همچنين با ايجاد بهبود زيرساختهاي حمل و نقل در مناطق آزاد و تضمين سرمايه بانكداران خارجي، خارجيان و همچنين ايرانيان را راغب به ايجاد بانك در مناطق آزاد مي‌نمايد. از طرفي اجازه جولان به بخش خصوصي براي رقابت با بانكهاي دولتي، موجب افزايش کارائي بانکهاي دولتي مي‌گردد و در نتيجه بانکهاي دولتي خدمات بهتري را ارائه مي‌دهند.
۲۷۵ امکان‌پذيري رشد مبتني بر صادرات ايران ۱۳۸۹ اشرف زاده حميدرضا براي رقابت‌پذير كردن صادرات ايران بايد سياست‌هاي جدي‌تري دنبال شود. به نظر مي‌‌رسد سياست‌هاي توسعه صادرات در تشويق صادركنندگان مؤثر بوده بنابراين درجه‌اي از افزايش رقابت‌پذيري در قالب نرخ‌هاي مؤثر ارز صادراتي كه به نفع صادركنندگان باشد در افزايش صادرات مؤثر باشد.
۲۷۶ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور بررسي و شناخت مقاصد صادراتي مناسب جهت توسعه بازار صادراتي محصولات بخش معدن و صنايع معدني، زيرا صادرات كالاهاي داراي قدرت رقابت‌پذيري بالا موجب افزايش توان رقابتي اين بخش در بازارهاي جهاني خواهد شد.
۲۷۷ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور توليد محصولات متنوع‌تر در هر يك از بخش‌هاي معدن و صنايع معدني كشور بايد به گونه‌اي باشد كه سلايق مشتريان را در نظر گرفته و برآورده نمايد بطوريكه عرضه اين محصولات به بازارهاي داراي نرخ رشد مثبت، از عوامل افزايش‌ دهنده توان رقابتي بخش معدن و صنايع معدني كشور در بازارهاي جهاني خواهد بود.
۲۷۸ اقتصاد آتي هند: حرکت برفراسوي سرمايه داري دولتي ۱۳۸۹ رضايي مهدي ما در آستانه"دوران طلايي" رشد هستيم؛ اما اين فرصت تاريخي فقط براي دو دهه آتي و يا کمي بيشتر براي ما قبل دسترس است. اين فرصت، در حين اينکه که زمان سپري مي شود، يک روز به پايان خواهد رسيد؛ بنابراين ضروري است تا اصلاحات را شتاب بخشيم و اين کار را مي بايست از دگرگون کردن افکارمان شروع کنيم و از طريق گذار از الگوي ذهني سرمايه داري دولتي، به سوي يک اقتصاد بازار پيشرفته و مدرن، رهسپار شويم.
۲۷۹ مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد ۱۳۸۹ گلکاران سميرا براي كاهش درجه تمركز بازار داخلي، تسهيل واردات و همچنين عرضه محصولات فولادي ساير كشورها در بورس فلزات كشور، مي تواند راهگشا باشد. به علاوه بكارگيري سياستهاي جلوگيري از انحصار و تنظيم بازار ضروري است. همچنين اتخاذ رويه‌هايي براي منع اقدامات ضد رقابتي ضروري مي‌باشد.
۲۸۰ بررسي و پيشنهاد تعرفه مناسب براي محصولات معدني و صنايع معدني ايران با عنايت به درجه باز بودن فضاي كسب و كار كشور، در راستاي حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و افزايش توان رقابتي توليد كنندگان ۱۳۸۹ عسگري منصور مي‌توان گفت كه با توجه به ارتباطي كه بين اعمال سياستهاي حمايتي و توان رقابت‌پذيري بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد، به نظر نمي‌رسد تغيير در نرخ‌هاي تعرفه تاثير معنا داري بر توان رقابتي آنها داشته باشد. لذا توصيه مي‌گردد چگونگي تغييرات نرخ تعرفه بخش معدن و صنايع معدني كشور بر اساس مطالعات دقيق‌تر در سطح كد كالائي صورت گيرد.
۲۸۱ طراحي فرايند واگذاري و كاهش تصديگري دولت در زنجيره تامين صنعت شكر ۱۳۸۹ سليماني سدهي مجتبي توسعه فضاي رقابتي در صنعت قندوشكر با پياده‌سازي ساختار جديد پيشنهادي براي صنعت قندوشكر و شكل‌گيري تشكل‌هاي قوي در حوزه‌هاي تامين، توليد و توزيع فراهم گرديده و اقتصاد مبتني بر بازار را مي‌توان جايگزين اقتصاد دستوري كرد. با مستقر شدن ساختار جديد، حذف تعيين قيمت تضميني خريد چغندر از سوي دولت و واگذاري آن به تفاهم‌نامه اتحاديه چغندركاران و انجمن صنفي كارخانجات قندوشكر با نظارت كميته‌هاي اجرايي منطقه‌اي توصيه مي‌شود.
۲۸۲ بازار برنج ۱۳۸۹ پرمه زورار كاهش انحصار تجارت (واردات) برنج: با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، لازم است نسبت به حضور شركت‌هاي دولتي در زمينه تهيه كالاها تجديدنظر شود. لازم به ذكر است كه در مقررات قبلي سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه خريدهاي دولتي براي كشورها حالت اختياري داشته، اما در مقررات (WTO PLUS) اجراي اين موافقت‌نامه براي كشورهايي که جديداعضوشده اندحالت اجباري داشته است و بايد حضور آن‌ها در تجارت كاهش يابد. از اين رو لازم است از هم اكنون به سمت كاهش انحصار دولت در تجارت خارجي، به‌ويژه واردات برنج حركت نماييم.
۲۸۳ بازار برنج ۱۳۸۹ پرمه زورار كاهش انحصار تجارت (واردات) برنج: با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني، لازم است نسبت به حضور شركت‌هاي دولتي در زمينه تهيه كالاها تجديدنظر شود. لازم به ذكر است كه در مقررات قبلي سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه خريدهاي دولتي براي كشورها حالت اختياري داشته، اما در مقررات جديدشرايط ويژه اي مقررشده است
۲۸۴ زنجيره تأمين صنعت قند و شکر در ايران ۱۳۸۹ سليماني سدهي مجتبي باتوجه به ماهيت بازار محصول شکر ، تنظيم بازار و مقررات تنظيمي درجهت كاهش انحصار و بهبود توان رقابت ضرورت دارد، ليكن در اين راستا بايد به رفاه اجتماعي (مجموع رفاه توليدكننده و مصرف‌کننده) توجه شود.
۲۸۵ تدوين برنامه توسعه تجارت نانو ۱۳۸۹ منفردي رضا تلاش براي شکل گيري وتقويت صنايع توليدي مبتني بر فناوري نانو با تأکيد براصل رقابت پذيري و برپايه فعاليت بخش خصوصي براي حضور قدرتمند در صحنه تجارت جهاني اين محصولات
۲۸۶ تدوين برنامه توسعه تجارت نانو ۱۳۸۹ منفردي رضا بررسي و تدوين برنامه هاي مشخص براي کاهش هزينه هاي توليد محصولات نانو در کشور به منظور افزايش توان رقابتي اين محصولات در بازار جهاني و منطقه اي
۲۸۷ مطالعه پشتيبان تنظيم بازار فولاد ۱۳۸۹ گلکاران سميرا توجه ويژه براي ارتقاي بهره وري در اين بخش و توليد محصولاتي با امكان رقابت با كالا هاي خارجي در كشور با اقداماتي نظير استفاده از تكنولوژي هاي مناسب در توليد و ارتقاي بهره وري نيروي انساني نيز از ديگر اقداماتي است كه بايد براي رقابتمند نمودن اين صنعت مورد توجه واقع شود.
۲۸۸ گزارش شکایت شرکت های دارنده مجوز ندا از شرکت مخابرات ( بهار ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۸۹ بررسی بازار دارو در ایران ( آبان ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۹۰ گزارش تفضیلی بیمه ( دی ماه ۱۳۸۹) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۹۱ شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی( اسفند ۱۳۸۹ ) ۱۳۸۹ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۲۹۲ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ ۱۳۸۹ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌  
۲۹۳ خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور= The ۲nd Conference on Promoting Competitive Environment ۱۳۸۹ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍ور (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)  
۲۹۴ م‍دل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ص‍ف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ی‍ت‍را  
۲۹۵ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ در س‍ال‌۲۰۰۸-۲۰۰۹ ۱۳۸۹ ک‍ش‍اورزق‍ه‍رم‍ان‍ل‍و، اع‍ظم‌  
۲۹۶ ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ رق‍ب‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ۱۳۸۹ س‍ازم‍ان‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌  
۲۹۷ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ آن‌ ۱۳۸۹ ع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶ -  
۲۹۸ ت‍ق‍وی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ۱۳۸۹ اخ‍وی‌، اح‍م‍د,۱۳۲۶-  
۲۹۹ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ع‍رف‍ه‌ای‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۹ ع‍س‍گ‍ری‌ارج‍ن‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۴۸ -  
۳۰۰ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ (ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ م‍دل‌ ال‍م‍اس‌) ۱۳۸۹ م‍ل‍ک‌ اخ‍لاق‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د  
۳۰۱ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ران‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ف‍رش‌ ک‍ش‍ور ۱۳۸۹ س‍ع‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا  
۳۰۲ رقابت پذیری اقتصاد ایران و راهکارهای بهبود آن در جهان ۱۳۹۰ حسيني ميرعبدالله تعاریف، نظریه ها، شاخص ها ، ارکان، اولویت ها، ارزیابی موقعیت رقابتی اقتصاد ایران و سایر کشورها، الزامات، معضلات، پیشنهادها
۳۰۳ گزارش صنعت فولاد (تیرماه۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۰۴ گزارش ارزیابی قدرت انحصاری در صنایع ایران (شهریور ۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۰۵ گزارش صنعت پتروشیمی ایران(دی ماه ۱۳۹۰) ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۰۶ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ۱۳۹۰ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۰۷ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ در اف‍ق‌ چ‍ش‍م‌ان‍داز ۱۳۹۰ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ ن‍ظارت‌  
۳۰۸ ت‍دوی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ش‍ور ۱۳۹۰ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌
۳۰۹ اث‍ر ان‍ع‍طاف‌پ‍ذی‍ری‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار ب‍ر رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا ف‍ن‍اوری‌ ب‍رت‍ر در ای‍ران‌ ۱۳۹۰ ارب‍اب‍ی‍ان‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ح‍م‍د  
۳۱۰ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ن‍ی‍روی‌ پ‍ورت‍ر ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌: ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ش‍اخ‍ص‌ ان‍ح‍ص‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ ه‍ری‍ش‍م‍ن‌ - ه‍رف‍ی‍ن‍دال‌ ۱۳۹۰ خ‍دام‍رادی‌، س‍ع‍ی‍د...[ودی‍گ‍ران‌]  
۳۱۱ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ در ج‍ه‍ان‌ ۱۳۹۰ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۹ - تعاریف، نظریه ها، شاخص ها ، ارکان، اولویت ها، ارزیابی موقعیت رقابتی اقتصاد ایران و سایر کشورها، الزامات، معضلات، پیشنهادها
۳۱۲ مجموعه قوانین و مقررات سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۱ داود خانی و مهدی فلاح دوست قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، قلمرو فعالیت های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهام عدالت، هیات واگذاری، شورای عالی اجرای سیاست های کلی ، فصل نهم قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، قوانین الحاقی واصلاحی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ، آیین نامه اجرایی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تنفیض مصوبات و آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی در هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده ۹ آن، تفویض اختیار تصویب آیین نامه های قانون به کارگروه موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
۳۱۳ گزارش صنعت خودرو ( سال۱۳۹۱) ۱۳۹۱ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۱۴ نرخ عوارض راه، مفاهیم ، روش ها و دستورالعمل قیمت گذاری (سال۱۳۹۱) ۱۳۹۱ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۱۵ گ‍زارش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ج‍ه‍ان‍ی‌۲۰۱۱-۲۰۱۲ ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد World Economic Forum
۳۱۶ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ۱۳۹۱ ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ی‍م‍اراص‍ل‌، ن‍س‍ت‍رن‌  
۳۱۷ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ان‍رژی‌ و ب‍الادس‍ت‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ۱۳۹۱ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ان‍رژی‌  
۳۱۸ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ آث‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ک‍ردن‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا ۱۳۹۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۱۹ ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍وان‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ۱۳۹۱ ن‍ی‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،  
۳۲۰ نگاهی بر سیستم مترو، عملکرد و روش های قیمت گذاری بلیت ( آذر۱۳۹۲) ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۲۱ تعیین سهم مالکانه لوکوموتیو در صنعت راه آهن ( تیرماه ۱۳۹۲) ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۲۲ بررسی وضعیت دانه های روغنی، روغن خام ، روغن تصفیه شده و کنجاله (دوره سال ۸۸ تا نه ماهه اول سال ۹۱) اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۳۹۲ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۲۳ ه‍دف‍م‍ن‍دی‌ ی‍اران‍ه‌ه‍ا در ای‍ران‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍رای‌ ق‍ان‍ون‌ در م‍رح‍ل‍ه‌ اول‌ و پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ اث‍رات‌ اج‍را در م‍رح‍ل‍ه‌ دوم‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌) ۱۳۹۲ گ‍رش‍اس‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا  
۳۲۴ ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌ ای‍ران‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌
۳۲۵ ارای‍ه‌ راه‍ک‍ار و س‍اخ‍ت‍ار پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ رع‍ای‍ت‌ ال‍زام‍ات‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ ۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۲۶ گزارش عملکرد اولین دوره (۱۳۸۸ تا۱۳۹۴ )شورای رقابت ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۲۷ گزارش عملکرد مرکز ملی رقابت در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۲۸ طرح پژوهشی بازار خودرو ایران ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۲۹ گزارش بررسی شکایت شرکت ریز موج سیستم از اتحادیه صنایع لوح های فشرده ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۰ گزارش خصوصی سازی و واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پیروزی ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۱ گزارش بررسی شکایات مربوط به بهبود فضای کسب و کار ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۲ گزارش بررسی شرایط کاری کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۳ گزارش ادغام دو شرکت رینگ سایپا و سایپا گام ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۴ گزارش تبصره ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۵ گزارش بررسی وضعیت حقوقی فعالیت نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی صنعت برق و مخابرات ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۶ گزارش بررسی و اظهار نظر در خصوص واگذاری سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا ) ۱۳۹۳ مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۳۷ رقابت پذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران (۲۰۱۳-۲۰۱۴) ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش در آرشیو سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی است
۳۳۸ بررسی اثر رقابت پذیری صنایع دانش بنیان ایران در تجارت با منطقه آسیای جنوب غربی ۱۳۹۳ یوسف حسن پور چکیده این گزارش در سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا معاونت فناوری ریاست جمهوری قابل دسترسی است
۳۳۹ مجموعه مقالات دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری ۱۳۹۳ ساری - مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه این مجموعه از طریق سایت مرجع دانش CIVILICAقابل دسترسی است
۳۴۰ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار در ای‍ران‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۴۱ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ م‍ل‍ی‌ ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
۳۴۲ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا و راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌ در ح‍وزه‌ واردات‌ در ش‍رای‍ط ت‍ش‍دی‍د، ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ ی‍ا رف‍ع‌ ت‍ح‍ری‍م‌ه‍ا ۱۳۹۳ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار
۳۴۳ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌/ اق‍ت‍ص‍ادی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‌= م‍اف‍ی‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍وش‍اک‌= غ‍ص‍ه‌ پ‍ردرد اق‍ت‍ص‍اد و ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍س‍اج‍ی‌ و پ‍وش‍اک‌ ک‍ش‍ور= ش‍ل‍وار س‍اپ‍ورت‌ ۱۳۹۳ س‍ل‍طان‍ی‌، اح‍س‍ان‌  
۳۴۴ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رق‍اب‍ت‍م‍ن‍دی‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ پ‍خ‍ش‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ۱۳۹۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
۳۴۵ مدیریت بازار انرژی در کشور (۱) بررسی ادبیات نظری سازوکار قیمت‌گذاری خودکار سوخت با تاکید بر هموارسازی تدریجی قیمت ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس چکیده این گزارش در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی است
۳۴۶ Global Competitiveness Report ۲۰۱۵-۲۰۱۶ - Reports - World Economic ... ۲۰۱۶ world economic forum  
۳۴۷ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍دی‍د س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ‌۱۳۷۸ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
۳۴۸ ب‍ررس‍ی‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو ای‍ران‌ در ب‍ازاره‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ‌۱۳۸۳ ول‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ف‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د ع‍اب‍دی‍ن‌م‍ق‍ان‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا  
۳۴۹ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ و ش‍دت‌ ب‍رون‌گ‍رای‍ی‌ در ف‍رآی‍ن‍د آزادس‍ازی‌ ت‍ج‍اری‌ ای‍ران‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍وی‍ا ‌۱۳۸۵ طی‍ب‍ی‌، ک‍م‍ی‍ل‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌ م‍ص‍ری‌ ن‍ژاد، ش‍ی‍ری‍ن‌  
۳۵۰ ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ ک‍ردن‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در راس‍ت‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ‌۱۳۸۶ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌  
۳۵۱ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ج‍ارت‌ و دورن‍م‍ای‌ ن‍ظام‌ ت‍ج‍اری‌ روس‍ی‍ه‌ ‌۱۳۸۷ ران‍گ‍ان‌، ی‍و. س‍ری‍ن‍ی‍واس‍ا  
۳۵۲ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ ‌۱۳۸۸ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
۳۵۳ رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط در ای‍ران‌ ‌۱۳۸۸ ع‍س‍گ‍ری‌ ، م‍ن‍ص‍ور م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
۳۵۴ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ادرات‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ ای‍ران‌ [۱] ‌۱۳۹۰ ص‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌ ده‍ق‍ان‌، م‍ح‍م‍ود  
۳۵۵ راب‍طه‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ان‍س‍ان‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌، ت‍ج‍ارت‌ و ق‍درت‌ رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ ‌۱۳۹۰ ش‍اه‌آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ پ‍وران‌، رق‍ی‍ه‌  
۳۵۶ ت‍ح‍ولات‌ ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ‌۱۳۹۱ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ آم‍ار و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ت‍ج‍اری‌
۳۵۷ آخ‍ری‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ (ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ت‍ج‍اری‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و )... ‌۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ ف‍ض‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۵۸ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ‌۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌
۳۵۹ گ‍زارش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ راب‍طه‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌وری‌ و ض‍رورت‌ ت‍دوی‍ن‌ و اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ ‌۱۳۹۲ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌
۳۶۰ م‍طال‍ع‍ات‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌، ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‌، م‍ع‍دن‌ و ت‍ج‍ارت‌ ‌۱۳۹۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ک‍س‍ب‌وک‍ار و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۶۱ ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ و اف‍زای‍ش‌ رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍ت‍وس‍ط م‍ق‍ی‍اس‌ ‌۱۳۹۴ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ خ‍ارج‍ی‌
۳۶۲ بررسی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ‌۱۳۹۵ مرکز ملی رقابت اصل گزارش در آرشیو روابط عمومی مرکز ملی رقابت و همچنین در آرشیوسایت با رعایت سطوح مختلف دسترسی قابل بهره‌برداری است
۳۶۳ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ خ‍ودرو در ای‍ران‌ ‌۱۳۹۵ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌. گ‍روه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌ و رق‍اب‍ت‌پ‍ذی‍ری‌
۳۶۴ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد اول بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد کلیات، تعاریف و مفاهیم ،مفاسد مالی و اداری ، رابطه قدرت و فساد مالی و اقتصادی،زمینه های اجتماعی فسادمالی و اقتصادی در ایران
۳۶۵ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد دوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد وضعیت کلی فساد مالی و اقتصادی در ایران و جهان،بررسی علل و ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران،ساختار رانتی و انحصاری دولتی، تضعیف بخش خصوصی و عدم کارایی اقتصادی
۳۶۶ فساد مالی و اقتصادی ریشه ها، پیامدها و مقابله جلد سوم بی تا موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تعریف شفافیت از دیدگاههای مختلف،عدم شفافیت ها در اقتصاد ایران، در بودجه دولت و منابع و مخارج خارج از بودجه،عدم دسترسی به اطلاعات، عدم شفافیت در بازار پول و مداخلات دولت در سیاستهای بانک مرکزی و مداخلات دولت و بانک مرکزی در بانکها ، محدودیت عقود و قراردادها، دوگانگی و چند گانگی دستوری نرخ ارز و بهره بانکی ،نظام توزیع و قیمت گذاری و مداخلات دولت، یارانه و تخصیص غیر بهینه منابع
۳۶۷ گزارش صنعت بیمه در ایران منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۶۸ گزارش " قیمت گذاری خودروهای جدید " مطالعه موردی دنا و ساینا منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۶۹ گزارش« بررسی فرآیند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر»و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی منتشر نشده مرکز ملی رقابت ین گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۰ گزارش « بررسی ادعاهای مطروحه برخی صرافی های تضامنی در خصوص مصادیق رویه های ضد رقابتی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت صرافی ها» منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۱ گزارش بازار خرده فروشی برق کشور – با تاکید بر شرکت انرژی پاک پویش پرشین منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۲ گزارش بازار مشاوره برق و آب – با تاکید به شرکت مشاوره مهاب قدس منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۳ گزارش انحصار در بازار توزیع برق – با تاکید بر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۴ گزارش هادی های هوایی آلومینیومی خطوط توزیع و انتقال نیرو – بررسی شکایت شرکت آلومتک منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۵ گزارش بررسی شکایات مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۶ گزارش نگاهی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۷ گزارش مالکیت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های تابعه و وابسته موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی. منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است
۳۷۸ گزارش اینترنت پرسرعت ADSL منتشر نشده مرکز ملی رقابت این گزارش منتشر نشده وانتشار عام نیافته است . در صورت نیاز با رعایت موازین و تشریفات اداری وبا لحاظ نمودن سطوح مختلف طبقه بندی قابل دسترسی و بهره‌برداری است