منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و دوم شورای رقابت مورخ 1403/01/25 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی