منو

معاونت اقتصادی مرکز ملی رقابت با تشکیل کارگروه های تخصصی و انجام بررسی های کارشناسی تا کنون گزارش‌های متعدد و جامعی در حوزه‌های مورد بررسی منجمله پیرامون بررسی وضعیت بازارهای مختلف و موضوعات مختلف اقتصادی کشور تهیه کرده است که رئوس اهم آنها به شرح ذیل است:

 • تشکیل کارگروه خودرو و بررسی دستورالعمل قیمت گذاری خودرو
 • تدوین طرح پژوهشی بازار خودروی ایران
 • بررسی بازار خودروهای وارداتی و تهیه گزارش« بررسی فرایند واردات خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر» و بررسی اعطای امتیاز انحصاری فروش خدمات پس از فروش به شرکت های نمایندگی رسمی و قراردادهای فروش
 • تشکیل کارگروه مخابرات و بررسی بازار اینترنت پر سرعت (ADSL) و تلفن ثابت
 • تشکیل کارگروه نیرو و تهیه گزارشات مربوطه
 • تهیه گزارش مطالعاتی نهاد تنظیم کننده بخش برق و بررسی رقابت پذیری و انحصار در صنعت تولید، انتقال و توزیع آب و برق کشور (بررسی موردی: شرکت های مهاب قدس، صبا و مپنا)
 • تهیه گزارش پیشنهاد تشکیل رگولاتوری نفت و گاز
 • تهیه گزارش ارزیابی قدرت انحصاری صنایع ایران
 • بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصاد ایران و برخی بازارهای کشور
 • شناسایی ساختار بازارها با تاکید بر اندازه تمرکز در بازارهای صنعتی ایران
 • بررسی بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز بر عرضه در بورس کالا
 • تهیه گزارش هادی های هوایی آلومینیومی خطوط توزیع و انتقال نیرو
 • تهیه گزارش صنعت بیمه در ایران
 • تدوین گزارش «خصوصی سازی واقعی در ایران»
 • تدوین گزارش «مباحث پیشنهادی مرتبط با آیین نامه های مورد نیاز برای تسهیل رقابت و منع انحصار در برنامه ششم توسعه»
 • همکاری در تهیه و پیشنهاد گزارش «تدوین برنامه ششم» و تدوین گزارش «اصلاحیه‌های بودجه
 • تهیه و تدوین گزارشات مربوط به رسیدگی به شکایات در بازارهای مختلف برابر وظایف محوله