منو

فصل دوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین‌کننده قلمرو فعالیت‌ برای هریک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است. بر اساس ماده (۶) اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «به‌منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها»، قانون‌گذار محدودیت‌هایی را در زمینه مالکیت و سهم بازاری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول مقرر نموده است.

بر اساس بند (۲) این ماده، «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (٪۴۰) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند». بر اساس تبصره (۲) بند (۲)، اختیار تایید موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی ذیربط مبنی بر عدم شمولیت هریک از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، به شورای رقابت داده شده و به موجب همین ماده قانونی فهرست بنگاه‌هایی که از شمول این بند مستثنی هستند در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می‌شود.

بر این اساس شهرداری تهران درخواست مستثنی‌شدن سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به خود را به شورای رقابت تقدیم نمود و اعضای شورا ابتدا در جلسه  ۳۸۸ مورخ  ۲۶/۰۵/۱۳۹۸سازمان‌ها و در جلسه ۳۹۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸ شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند و سازمان‌ها و شرکت‌های زیر را مشمول تبصره (۲) بند (۲) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند:

سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران بهره‌مند از تبصره (۲) ماده (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

شماره

نام سازمان

شماره

نام سازمان

۱

 سازمان بهشت زهرا (س)

۱۱

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

۲

سازمان میادین و میوه و تره بار

۱۲

سازمان فرهنگی هنری

۳

سازمان بوستان‌ها و فضای سبز

۱۳

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

۴

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۴

سازمان مشاور فنی و مهندسی

۵

سازمان مهندسی و عمران

۱۵

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران

۶

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

۱۶

سازمان ورزش و تندرستی

۷

سازمان عمرانی مناطق

۱۷

سازمان مدیریت پسماند

۸

سازمان خدمات اجتماعی

۱۸

سازمان املاک و مستغلات

۹

سازمان نوسازی

۱۹

سازمان حمل و نقل و ترافیک

۱۰

سازمان زیبا سازی

۲۰

سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک‌سوارها

شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران بهره‌مند از تبصره (۲) ماده (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱

شرکت راه‌ آهن شهری (مترو) تهران

۲

شرکت واحد اتوبوسرانی

۳

شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری متروی تهران باتفاق آراء مقید به شرط دوسال ادامه فعالیت با وضعیت فعلی گردید و مقرر گردید پس از اتمام این بازه زمانی، موضوع مجدداً در شورای رقابت برای تصمیم‌گیری مطرح گردد.

 

 

 

1.      سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران (مستثنی شده از بند (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

 

جدول 1. سازمان املاک و مستغلات در شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با املاک و مستغلات در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 7 و 9 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

7- حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری‌.

9- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال  غیرمنقول و مقاطعه و اجاره‌ و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده در این قانون‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

برنامه‌ریزی، هماهنگی، مشاوره، اجرا و به طور کلی مدیریت املاک واقع در طرح‌های توسعه شهری با هماهنگی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، هم‌چنین مدیریت و نظارت بر نحوه معاوضه و تراكم مجاز در واحدهای اجرایی وابسته به شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ خرید، فروش، اجاره و استیجاره املاک و مستغلات مورد نیاز طرح‌های توسعه شهری مرتبط با مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران با لحاظ کلیه حقوق مادي و معنوي املاک یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ب ـ انجام هماهنگی با سایر مراجع مربوطه در شهرداری تهران به منظور احقاق حقوق ملکی املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و رفع مشکلات قانونی و ثبتی املاک و مستغلات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ج ـ حفاظت، تعمیر و نگهداری املاک شهرداری تهران و به طور کلی مدیریت املاک در اختیار سازمان.

د ـ انجام مطالعات کاربردی و بررسی‌های اقتصادی، فنی و مدیریتی لازم و نیز نظارت و پی‌گیری کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نیاز در جهت تحقق اهداف سازمان.

هـ ـ انجام معاملات، داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

و ـ همكاري با ساير واحدهاي اجرايي ذيربط در شهرداري تهران جهت سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پیشبرد طرح‌های توسعه شهری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ز ـ مدیریت معاوضه تراکم مجاز در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر طرح‌های تفصیلی مناطق شهری و سایر قوانین و مقررات شهرسازی به ویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

 

 

 

جدول 2. سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با آتش نشاني وخدمات ايمني در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

14- اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر ازبناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های‌عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن‌هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش‌های ساختمان‌ها که‌باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده‌ فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات‌منصوب ابلاغ مهلت‌دار و متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع ‌اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ دکاکین ـ قهوه‌خانه‌ها ـ کافه رستوران‌ها ـ پاساژها و امثال آن که محل‌رفت‌وآمد مراجعه‌ عمومی است ‌نیزمی‌باشد.

اهداف مندرج در اساسنامه

نجات جان و مال انسان‌ها و حفاظت از منابع شهري و ثروت‌هاي ملي و ميراث جهاني در تهران از طريق امدادرساني به موقع و مهار و اطفاء حريق با همكاري و مشاركت آگاهانه شهروندان و كليه نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي و هم‌چنين ايمن‌سازي و پيشگيري از وقوع حريق و كمك به آمادگي مقابله با بحران‌ها و سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه و كاهش آثار آن‌ها.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي و اقدامات لازم جهت اطفاء و مهار كليه آتش‌سوزي‌ها، حوادث و حريق‌ها با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي نيروي انساني و تجهيزاتي سازمان به منظور انجام عمليات امداد و نجات در جهت نجات جان و مال انسان‌ها و حفاظت از منابع شهر و ميراث ملي با لحاظ شاخصه‌هاي بين‌المللي.

ب ـ برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور شناسايي نقاط آسيب‌پذير و نقاط ناامن شهر تهران و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش آثار سوء ناشي از آتش‌سوزي‌ها و خطرات ذيربط .

ج ـ انجام پژوهش و مطالعات كاربردي به منظور ارتقاء سطح ايمني، دانش و توانمندسازي كاركنان.

د ـ نظارت بر ساخت و ساز كليه فضاها و اماكن عمومي و شهري بويژه انبار، بارانداز و كارگاه از حيث ايمني و پيشگيري از حريق با همكاري معاونت شهرسازي.

هـ ـ تهيه دستورالعمل‌هاي ايمني مطابق با استانداردها، در راستاي تحقق ضوابط و مقررات ملي ساختمان.

و ـ تهيه شناسنامه ايمني و صدور مجوز ايمني به منظور نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني ساختمان‌ها در انواع تصرفات و رعايت استانداردهاي تجهيزاتي ساختمان‌ها در مقابل سوانح گوناگون از جمله زلزله، آتش‌سوزي، برق‌گرفتگي، سيل، بمباران‌هاي شيميايي و اتمي در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.

ز ـ همكاري و تعامل با مراجع قانوني ذيربط جهت تهيه بانك اطلاعات مواد شيميايي و خطرزا و نظارت بر حمل و نقل و نگهداري مواد خطرناك در شهر و تمهيدات لازم براي خنثي‌سازي مواد شيميايي قابل نشت و ساير مواد خطرساز با هماهنگي مراجع قانوني در شهر تهران.

ح ـ هماهنگي و همكاري با مراجع قانوني ذيربط جهت تعيين صلاحيت فني و رتبه‌بندي شركتهاي دولتي و خصوصي فعال در طرح‌هاي ايمني، توليد، شارژ و فروش كپسول، سازندگان و توليدكنندگان ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به امور ايمني و تجهيزات آتش‌نشاني با ساير مراجع قانوني مربوطه در سطح كشور و نظارت بر فعاليت آنها در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ط ـ كنترل و نظارت بر ايمني فعاليت‌هاي صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفي به منظور افزايش ايمني صنوف پرخطر و صدور دستورالعمل و مجوز ايمني در مراحل صدور و تمديد پروانه‌هاي كسب.

ي ـ بررسي علل بروز حريق و حوادث و اعلام نظر كارشناسي در خصوص چگونگي وقوع حريق و حوادث به مراجع قضايي و شركت‌هاي بيمه.

ك ـ تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به تمامي امور عملياتي و ستادي.

ل ـ ارتباط و همكاري و مشورت با مراكز علمي، نظامي، انتظامي، مراجع قضايي،‌ پزشكي و پزشكي قانوني و ساير سازمان‌ها و اشخاص ذيربط در خصوص موضوع فعاليت سازمان.

م ـ تجزيه و تحليل حريق و حوادث و انعكاس نتايج آن در رسانه‌هاي جمعي و عمومي از قبيل جرايد، صدا و سيما به منظور ارتقاء سطح فرهنگ و اصلاح الگوهاي رفتاري عموم مردم در اصلاح روش‌ها و اجراي ضوابط ملاك عمل در راستاي ارتقاء مستمر ايمني و پيشگيري از حريق و حوادث.

ن ـ تعامل با سازمان‌هاي آتش‌نشاني ساير ‌شهرها و در راستاي يكسان‌سازي، آموزش، مشاركت جمعي و كارگروهي منسجم در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات ايمني و آتش‌نشاني و ساير مجامع تخصصي مطابق ضوابط و مقررات موضوعه.

س ـ تعامل و همكاري با آتش‌نشاني‌هاي آسيا و اقيانوسيه (ايفكا) و ساير سازمان‌هاي آتش‌نشاني‌ كشورهاي مختلف در راستاي افزايش توانمندي و تبادل اطلاعات و تجربيات و آموزش .

ع ـ ارائه پيشنهاد جهت تدوين قوانين، مقررات ملي، ضوابط و استانداردهاي ايمني در راستاي ارتقاء كيفيت ايمني در اماكن و تأسيسات شهري.

ف ـ شناسايي و تملك اراضي جهت احداث ابنيه و تأسيسات و فضاهاي مورد نياز به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان و بر اساس ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ص ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد شهرداري به منظور نيل به اهداف و وظايف سازمان با اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه و در قالب بودجه مصوب.

ق ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان و جلب مشاركت‌هاي عمومي با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركتهاي مردمي شهر تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ر ـ تعامل و همكاري متقابل و هماهنگي لازم با سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مركز اورژانس تهران در راستاي تحقق وظايف سازماني.

ش ـ همكاري و نظارت در جهت تجهيز كليه خودروهاي عمومي از قبيل اتوبوس، ميني‌بوس، تاكسي‌ها و وانت‌بارها به تجهيزات خاموش‌كننده دستي و آموزش رانندگان خودروها.

     ت ـ ارتقاء، توسعه و ترويج رشته‌هاي مختلف ورزشي ميان كاركنان سازمان خصوصاً كادر عمليات، به منظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بردن روحيه افراد.

ث ـ انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌هاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

جدول 3. سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با بوستان ها، باغات و فضاهای سبز در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای یک و 17  و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه‌.

تبصره ۱ بند 2ـ سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به ‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون ‌مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون‌اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأسا و بوسیله مأمورین خوددر برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی‌نخواهند داشت‌.

17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به‌اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد وتوسعه معابر و خیابان‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی وفاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب‌دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

اهداف مندرج در اساسنامه

ساماندهي، توسعه، نگهداري و نظارت بر فضاهاي سبز عمومي، تفرجگاهي، گردشگري، بوستان‌ها و ايجاد كمربند سبز شهري با هماهنگي و همكاري نهادهاي دولتي، عمومي، مدني و مشاركت عمومي شهروندان تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و اسناد موضوعي و موضعي مرتبط با سند طرح جامع شهر تهران و ضوابط طرح‌هاي تفصيلي مصوب .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه و برنامه ريزي در خصوص حفظ، نگهداري، ساماندهي و توسعه فضاي سبز عمومي، تفرجگاهي، گردشگري، بوستان‌ها و كمربند سبز شهري در محلات و مناطق شهر تهران با استفاده از مشاركت بخش خصوصي و با همكاري نهادهاي مدني ذيربط و مشاركت عمومي شهروندان.

ب ـ برنامه‌ريزي و ايجاد تمهيدات لازم جهت تهيه شناسنامه درختان واقع در بوستان‌ها، فضاهاي سبز، فضاها و معابر عمومي و باغات در كليه مناطق شهري تهران.

ج ـ تعامل و همكاري با كليه مراكز علمي و دانشگاهي معتبر و واجد شرايط در داخل و خارج از كشور جهت استفاده از دانش و فن‌آوري‌هاي نوين در انجام وظايف سازمان.

دـ مطالعه و برنامه‌ريزي در خصوص تأمين آب مورد نياز فضاي سبز شهر تهران با همكاري و هماهنگي سازمان آب منطقه‌اي استان تهران و ساير مراجع ذيربط.

هـ ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت نظارت و كنترل بر نحوه مبارزه با آفات و بيماري‌هاي حيواني تأثيرگذار بر فضاي سبز و آلودگي‌هاي اثرگذار بر آب، خاك و فضاي سبز شهر تهران با همكاري و هماهنگي ساير مراجع تخصصي ذيربط.

و ـ مطالعه و برنامه‌ريزي در خصوص شناسايي و توليد گونه‌هاي موجود درختي، درختچه‌ها و ساير گونه‌هاي گياهي متناسب با وضعيت اقليمي و زيست‌محيطي شهر تهران و تهيه نقشه چگونگي پراكندگي آنها در شهر تهران.

زـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ساماندهي و توسعه فضاي سبز عمودي و افقي بر بدنه ساختمان‌ها و ابنيه با هماهنگي ساير مراجع ذيربط با مشاركت عموم شهروندان تهراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه بويژه مصوبات شوراي شهر تهران.

ح ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهي عمومي شهروندان تهراني جهت جلب مشاركت و همكاري ايشان در حفظ، نگهداري و استفاده بهينه از فضاهاي سبز، باغات، بوستان‌ها و فضاهاي سبز واقع در معابر عمومي (فضاهاي تفرجگاهي و گردشگري) از طريق استفاده از رسانه‌هاي جمعي و ساير ظرفيت‌هاي آموزشي و اطلاع‌رساني در سطح شهر تهران.

ط ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ي ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و ساير مؤسسات مالي با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

ك ـ برنامه‌ريزي جهت جذب سرمايه‌ گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در راستاي موضوع فعاليت سازمان.

ل ـ مطالعه و برنامه‌ريزي جهت ايجاد، توسعه و ساماندهي، حفظ و نگهداري كمربند سبز شهر تهران با همكاري ساير مراجع مربوطه و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

م ـ مطالعه و برنامه‌ريزي و نظارت جهت توسعه، ساماندهي و به طور كلي مديريت مناسب و استفاده بهينه از فضاي سبز بوستان‌ها در مقياس‌هاي جغرافيايي محله‌اي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با تأكيد بر كنترل و جلوگيري از تخريب فضاي سبز و توسعه اماكن و فضاهاي غيرمرتبط نامتجانس با فعاليت بوستان‌ها در شهر تهران همچنين تأسيسات و خدمات جانبي مورد نياز در بوستان‌هاي ياد شده.

ن ـ برنامه‌ريزي جهت تأمين سرانه‌هاي مورد نياز فضاي سبز در بافت‌هاي فرسوده در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

 

 

جدول 4.سازمان بهشت زهرا (س)

معرفی

به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با گورستان‌های شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای 12 و 13 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

12- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات‌.

13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

اهداف مندرج در اساسنامه

نظارت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و به طور كلي مديريت امور مربوط به ايجاد، توسعه، ساماندهي و چگونگي بهره‌برداري از گورستان‌هاي شهر اعم از گورستان‌هاي فعال و متروكه، عمومي و خصوصي، موقوفه مزار شهدا و كليه گورستان‌هاي موجود و آتي متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر تهران با هماهنگي وهمكاري كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تعامل، همكاري و هماهنگي با كليه مراكز علمي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان جهت استفاده از دانش و فن‌آوري نوين در زمينه‌هاي زيست‌محيطي، پزشكي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شهرسازي.

ب ـ برنامه‌ريزي جهت تملك اراضي و املاك واجد شرايط ايجاد گورستان‌هاي مورد نياز شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه مراجع مربوط به ويژه سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.

ج ـ برنامه‌ريزي و نظارت در جهت انتظام و ساماندهي فعاليت و چگونگي بهره‌برداري گورستان‌ها در  شهر تهران  اعم از  فعال، متروكه،  عمومي و خصوصي،  موقوفه،  مزار  شهدا و ساير گورستان‌هاي موجود در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه خصوصاً مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

د ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه امور و ترتيبات لازم جهت حمل، تغسيل، تكفين، تدفين، انجام مراسم و تشريفات مذهبي و فرهنگي و ساير امور مرتبط با اموات در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان در كليه گورستان‌هاي شهر تهران.

هـ ـ تعيين تكليف گورستان‌هاي موجود شهر تهران اعم از فعال و متروكه در سطح محلي، منطقه‌اي و شهري.

وـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از مشاركت‌هاي اجتماعي عموم شهروندان از طريق  اطلاع‌رساني، آموزش و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي لازم در راستاي مأموريت‌ها و اهداف سازمان.

 

جدول 5. سازمان پايانه‌های مسافربري و پارک‌سوارها

معرفی

سازمان پايانه ها و پاركسوارهاي شهرداري تهران در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و با هدف حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش‌هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه ها و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها مصوب ارديبهشت 59 شوراي انقلاب اسلامي به منظور نظم بخشيدن و جلوگيري از پراكندگي سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري و كاهش آلودگي هاي محيطي و بهبود ترافيك شهري و كاستن از زيان ها و معضلات زندگي شهري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، بهداشت رواني و جسمي مردم جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي تجمع آن درقالب هاي تعاوني هفده گانه مسافربري كشور تشكيل گرديد.

اهداف مندرج در اساسنامه

حفظ و نگهداري واداره امور پايانه‌هاي مسافربري و پاركسوارها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و درصورت لزوم احداث پايانه ها و پاركسوارها و غرف جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چهارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها، مصوب ارديبهشت ماه 1359 و آئين نامه هاي مربوطه (موضوع اجراي اين قانون).

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف- جمع آوري اطلاعات و آمار، طراحي و برنامه ريزي و توسعه پايانه ها و پارك سوارها.

ب- جذب نيروهاي متعهد و متخصص واقدام لازم درزمينه ارتقاء سطح دانش اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي وفني و دانشگاهي داخل و خارج كشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تأمين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان.

ج- ايجاد ارتباط با پايانه هاي داخل و خارج كشور.

د- تكميل و توسعه و احداث غرف خدماتي و بهداشتي مجهز جهت تأمين نيازهاي مراجعين و مسافرين و شركت‌هاي مسافربري و واگذاري آنها از سوی شهرداری به بهره برداران با شرايط خاص برابرآئين نامه هاي معاملاتي و آئين نامه موضوع تبصره ذيل ماده 2 قانون احداث پايانه و دستورالعمل مربوطه و واریز وجوه به حساب شهرداری.

هـ- انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان.

و- اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و موٌسسات مورد تأئید شهرداری.

ز- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان و جلب مشارکت‌های عمومی.

جدول 6. سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران

معرفی

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ر اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری و در چهارچوب مفاد ماده هفدهم (17) فصل سوم مصوبه مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شهر تهران، مصوب هفتادمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده به تاريخ ۱۲/3/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر تهران - ابلاغي به شماره 160/557/10163 به تاريخ ۲۱/5/۱۳۸۳ و به‌منظور رسيدن به اهداف تعيين‌شده در مصوبات هشتمين اجلاس كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي به تاريخ ۸/3/۱۳۸۰ و مصوبات به تاريخ ۱۷/1/۱۳۸۲ هيئت‌وزيران پيرامون طرح جامع امداد و نجات كشور، در جهت نيل به ايجاد هماهنگي، پشتيباني، تصميم‌سازي، پيگيري عمليات اجرايي ستاد مديريت بحران شهر تهران و ايجاد واحدهاي تخصصي و اداري وابسته در چارچوب اساسنامه تشكيل مي‌شود.

اهداف مندرج در اساسنامه

1 - افزايش سطح ايمني و كاهش خطرپذيري شهر تهران، با انجام هماهنگي‌ها، بررسي‌ها، مطالعات، پژوهش‌ها، آموزش‌ها و اقدامات اجرايي ذي‌ربط قبل از وقوع به‌منظور پيشگيري و آمادگي مقابله با بحران.

2 - انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، هنگام وقوع بحران به‌منظور امدادرساني و كاهش خسارات و تلفات جاني و مالي.

3 - انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش كارايي سيستم مديريت بحران شهر تهران و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، بعد از وقوع بحران به‌منظور جلوگيري از خسارات و تلفات جاني و مالي.

4 - نظارت و مديريت بر بازسازي بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوري و كمك‌هاي دولتي و مردمي.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز از ساختمان‌ها، تأسیسات، پل ها، معابر، مراکز گاز، برق، آب مخابرات و کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیرشیمیایی خطرناک و یا جابجایی این گونه مواد در سطح شهر و اعمال روش‌های کنترل، نظارت و بازرسی به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می دهند. ارتباط با مراکز اطلاعاتی و مدیریت شبکه اطلاعات.

ب ـ انجام یا سفارش انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش های کاربردی به منظور پشتیبانی کارشناسی در زمینه مهندسی زلزله، زلزله شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، ایمنی و استاندارد شهری، ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ.

ج ـ انجام یا سفارش انجام پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای شهری، ساختمان‌ها، پل‌ها، شریان‌های حیاتی و مستحدثات شهری در راستای کاهش خطرپذیری شهر.

د ـ انجام یا سفارش انجام مطالعات ریز پهنه بندی لرزه‌ای شهری .

هـ ـ هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران حوادث جوی شامل سیل، آب گرفتگی و طوفان .

و ـ هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با حوادث انسان ساز شامل آتش سوزی، ایمنی نمایشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و هرگونه مراکز تجمع جمعیت.

ز ـ تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران شهر تهران، ایمن سازی و کنترل ایمنی و مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌ها، پل‌ها، تأسیسات و بطور کلی محیط شهری جهت کاهش خطر پذیری.

ح ـ برقراری ارتباط، همکاری همه جانبه و بهره‌گیری از تجربیات:

1 – مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذیصلاح در داخل و خارج از کشور جهت ارتقاء و به روز رسانی سیستم مدیریت بحران شهر تهران، 2- ستاد عالی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه کشور، ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه (وزارت) کشور، استان‌ها و ستادهای معین مدیریت بحران شهر تهران، 3- وزارت خانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری مرتبط با امر مدیریت بحران.

 

 

 

 

جدول 7. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با حمل و نقل و ترافیک در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بندهای 1 و 18 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

1- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه‌.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ بهبود، توسعه و تنظيم امور حمل و نقل و عبور و مرور شهر تهران به منظور دستيابي به حمل و نقل پاك، ايمن، روان، اقتصادي و كارآمد

ب ـ اصلاح الگوي سفرهاي روزانه درون‌شهري، كاهش سهم وسايل نقليه شخصي و توسعه فرهنگ و الگوهاي رفتاري استفاده از وسايل نقليه عمومي

ج ـ ارتقاء فرهنگ و گسترش آموزش‌هاي شهروندي در زمينه عبور و مرور شهري

د ـ ‌كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و بهينه‌سازي مصرف سوخت وسايل نقليه

هـ ـ افزايش سهم سفرهاي غير موتوري مانند پياده‌روي و دوچرخه‌سواري

و ـ تحقق تأمين سرانه پاركينگ‌هاي عمومي و اختصاصي مورد نياز در محلات و مناطق شهري متناسب با ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي در شهر تهران

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي در امور حمل و نقل و عبور و مرور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

ب ـ همكاري و هماهنگي با كليه مراجع ذيربط در خصوص مديريت كنترل كيفيت و كاهش آلودگي هوا از طريق اندازه‌گيري و تهيه بانك اطلاعاتي و اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي مردم و جلب مشاركت عمومي شهروندان، مديريت ترافيك و ساير موارد مرتبط

ج ـ برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح فرهنگي و دانش شهروندان در زمينه امور حمل و نقل و عبور و مرور از طريق ارائه برنامه‌هاي آموزشي با تأكيد بر ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي با استفاده از رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي و نهادهاي مدني به ويژه انجمن‌هاي شوراياري محلات

د ـ اجرا و به روزرساني طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و هماهنگي جهت تحقق تهيه و اجراي طرح‌هاي تفصيلي مناطق

هـ ـ همكاري و هماهنگي در توسعه شبكه معابر

و ـ بر نامه‌ريزي، نظارت، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مجري حمل و نقل و ترافيك به ويژه در زمينه كاهش تقاضاي سفرهاي شهري و توسعه كمي و كيفي سيستم‌هاي حمل ونقل و عمومي

ز ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه كمي و كيفي صدور و ابطال مجوز فعاليت مراكز معاينه فني خودرو كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي‌شود

ح ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه، نصب، كاربرد، اجرا و نگهداري علائم و تجهيزات ترافيكي اعم از هوشمند و غيرهوشمند با لحاظ استانداردهاي لازم و با استفاده از نرم‌افزارها و فن‌آوري‌هاي نوين توسط بخش خصوصي

ط ـ برنامه‌ريزي جهت اعمال روش‌ها و اقدامات موثر در جهت ارتقاء ايمني و افزايش ظرفيت و بهره‌وري شبكه‌هاي معابر

ي ـ انجام مطالعات با همكاري مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و بررسي‌هاي لازم در زمينه به روز رساني و اصلاح قوانين و مقررات حمل و نقل درون‌شهري و پيشنهادهاي لازم به مراجع ذيصلاح جهت تصويب

ك ـ همكاري و هماهنگي با كليه نهادهاي دولتي و مدني ذيربط جهت اطلاع‌رساني توسط رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه ملي، در برنامه‌ريزي و مديريت ترافيك بر اساس اطلاعات مربوط به وضعيت آلودگي هوا

ل ـ برنامه‌ريزي و اعمال مديريت در امر ساخت، توسعه، بهره‌برداري و نحوه مشاركت در خصوص پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي اعم از طبقاتي، پاركينگ‌هاي مكانيزه مبتني بر فن‌آوري‌هاي جديد

م ـ مطالعه و برنامه‌ريزي و توسعه كمي و كيفي استفاده از وسايل نقليه داراي سوخت‌هاي غير فسيلي و غير موتوري و ساير سوخت‌هاي پاك به ويژه در اماكن پر رفت و آمد با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

ن ـ مديريت، ساماندهي و نظارت بر حمل بار و كالا در تهران و حومه

س ـ برنامه‌ريزي و مديريت بر ايجاد معابر روگذر و زيرگذر جهت عبور عابرين و تسهيل در امر ترافيك با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

ع ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت احداث و ساماندهي پايانه‌هاي درون‌شهري

ف ـ مطالعه، برنامه‌ريزي و مديريت در اجراي طرح‌هاي محدوديت تردد خودروهاي شخصي در محدوده‌هاي زماني و مكاني مشخص با هماهنگي نهادهاي دولتي و مدني ذيربط

 

 

 

 

جدول 8. سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در شهرداری تهران و در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری و در چهارچوب برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، جهت تحقق بند های 5 و 6 و23 ماده 55 قانون شهرداری  به شرح زیر فعالیت می نماید:

5- جلوگیری از گدایی‌، واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره‌.

6- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب ‌انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت‌.

23- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها ونگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ حمايت از ايجاد و ساماندهي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مسائل شهري به منظور مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مبتني بر نيازهاي جمعيتي شهر

ب ـ ارتقاء فرهنگ شهروندي و جلب افزايش مشاركت و همكاري شهروندان در اداره مطلوب شهر

ج ـ حمايت، همكاري و مشاركت جهت توسعه كمي و كيفي رفاه اجتماعي مبتني بر نياز جمعيتي شهر تهران

د ـ كمك به ساماندهي آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از راه‌كارهاي پيشگيرانه از بروز آن‌ها در اقشار آسيب‌پذير و در معرض آسيب با رويكرد توانمندسازي جامعه هدف مورد نظر

هـ ـ حمايت از بسترسازي لازم جهت ايجاد و توسعه كارآفريني در شهر تهران با رويكرد توانمندسازي كارآفرينان

و ـ حمايت از توسعه گردشگري شهري، ارتقاء كمي و كيفي فعاليت‌هاي اوقات فراغت شهروندان تهراني

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت از ايجاد و توسعه سازمان‌هاي مردم‌نهاد مرتبط با مديريت شهري و چگونگي تعامل شهرداري تهران با سازمان‌هاي مردم‌نهاد مذكور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري كليه نهادهاي قانوني ذيربط

ب ـ برنامه‌ریزی به منظور حمايت از ارائه خدمات اجتماعی، مشاوره‌اي، روانی، مددکاری، پیشگیرانه و حمایتی از افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب بمنظور كاهش آسيب‌هاي اجتماعي، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و نهادهای مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهادهای دولتی مسئول در این خصوص

ج ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از توسعه مراکز مشاوره، آموزشی و توانبخشی در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز شهروندان با هماهنگي و همكاري كليه نهادهاي دولتي و مدني ذيربط

د ـ تلاش برای جذب و فراهم نمودن اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری با هماهنگي شهرداري تهران در چارچوب وظایف و اختیارات، برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

هـ ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح‌های توسعه شهری و منطبق با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

و ـ برنامه‌ريزي جهت حمايت و ساماندهي گروه‌هاي شغلي در معرض آسيب در شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

زـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

ح ـ برنامه‌ریزی جهت حمایت از ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی در سطوح مختلف محلی و منطقه‌ای و ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق همکاری و تعامل با کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط به ویژه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در سطح شهر تهران

ط ـ برنامه‌ریزی جهت شناسایی و توسعه ظرفیت‌های سیاحتی و گردشگری شهری هم‌چنين حمايت هاي اجرايي از بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي موجود و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط در زمينه‌هاي فرهنگي، هنري، مذهبي و تفريحي و اوقات فراغت در تهران در ارتباط با گردشگري شهري با هماهنگی کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط بويژه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران

 

جدول 9. سازمان زیباسازی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با زیباسازی شهر تهران در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 27 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه‌اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاء و احياء هويت معماري ايراني و اسلامي در فضاهاي شهري به ويژه ابنيه‌هاي ارزشمند تاريخي و نماهاي ساختماني و انتظام مبلمان شهري در فضاهاي عمومي، ميادين، معابر و بوستان‌ها و ساماندهي نظام‌مند تبليغات محيطي، ساماندهي زيباسازي در سيما و منظر شهر، ساماندهي احجام نمادين، و طرح‌هاي انتزاعي با هماهنگي كليه مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي و نظارت لازم جهت ساماندهي سيما و منظر شهر در مقياس‌هاي محلي، منطقه‌اي و شهري در كليه فضاها و معابر عمومي و شبكه‌هاي ارتباطي اعم از پياده‌رو‌ها و سواره‌راه‌ها، بوستان‌ها و ساير فضاهاي عمومي مرتبط در شهر تهران

ب ـ هماهنگي و همكاري با كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني مرتبط با موضوع فعاليت سازمان

ج ـ برنامه‌ريزي و اقدامات لازم جهت ساماندهي و انتظام تبليغات محيطي در شهر تهران با همكاري و هماهنگي ساير مراجع مربوط به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ساماندهي و انتظام تابلوها، نوشتارها و كليه تبليغات تجاري واحدهاي صنفي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي ذيربط

هـ ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهي عمومي شهروندان تهراني با استفاده از ظرفيت‌هاي تبليغات محيطي با همكاري و هماهنگي مراجع ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران

و ـ تعامل با مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج كشور جهت استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين در راستاي تحقق اهداف سازمان

زـ اعمال نظارت جهت رعايت شاخص‌هاي زيباسازي در كليه واحدهاي اجرايي وابسته به شهرداري تهران در طرح‌هاي توسعه شهري و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مبلمان شهري در مقياس‌هاي محلي، منطقه‌اي و شهري با كاربري مختلف

ح ـ برنامه‌ريزي و همكاري و ساير اقدامات لازم جهت مرمت و بازسازي و معرفي فضاها و اماكن تاريخي ارزشمند واقع در بافت تاريخي و فضاها و اماكن و آثار و بناهاي ارزشمند فرهنگي با همكاري و هماهنگي مراجع دولتي و عمومي و مدني و خصوصي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازمان

ط ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قرارداد لازم در جهت تحقق اهداف سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و به ويژه آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط

ي ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان به ويژه با سازمان سرمايه گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي داخل و خارج از كشور و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد شهرداري تهران در چارچوب بودجه مصوب سازمان

ل ـ برنامه‌ريزي و اقدام لازم جهت ارائه الگوهاي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان زيباسازي، سيما و منظر شهري در قالب طرح‌هاي مرتبط

 

 

جدول 10. سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران

معرفی

مبنای اصلی فعالیت های سازمان اهداف و وظایف تعیین شده در اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهرتهران و تأیید وزارت کشور (در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری) بوده و سیاست گذاری و تعیین چارچوب سرمایه گذاری در برنامه پنج ساله دوم شهرداری و تکالیف مندرج در تبصره های بودجه شهرداری تهران می باشد که در سنوات اخیر تبصره 17 بودجه مصوب شهرداری بطور کامل به موضوع سرمایه گذاری و مشارکت اختصاص یافته و سازمان نیز در این راستا به ایفای وظایف خود پرداخته است، که بر اساس این تبصره علاوه بر اطلاع رسانی طرح های مشارکتی و فرصت‌های سرمایه گذاری به شورای محترم اسلامی شهر تهران، درخصوص نحوه واگذاری قدرالسهم شهرداری در پروژه های مشارکتی نیز براساس مفاد همین تبصره عمل می شود.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ سياست‌گذاري، تعيين خط مشي‌ها و تدوين راه‌كارهاي اجرايي افزايش سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران در سطح شهر تهران در راستاي مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران.

ب ـ ارتقای كمي و كيفي، تسهيل و تسريع در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي، عمراني، اجتماعي و تفريحي و فرهنگي كه در چارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران قابليت مشاركت مالي و اقتصادي را دارا باشند.

ج ـ نوآوري و تنوع‌بخشي به زمينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد ظرفيت جديد سرمايه‌گذاري در شهر تهران.

دـ نو‌آوري و تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين منابع مالي داخلي و خارجي براي شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

هـ ـ افزايش كمي و كيفي خدمات شهري در چارچوب مأموريت‌هاي شهرداري تهران به واسطه‌ي تأمين منابع.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تعيين اولويت‌ها، سياست‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري تهران و كليه معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و ابلاغ اين سياست‌ها.

ب ـ بررسي، تنظيم و تدوين راه‌كارهاي اجرايي جذب سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي داخلي و خارجي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركتي شهر تهران.

ج ـ ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تسهيل در امر سرمايه‌گذاري به منظور اجراي پروژه‌هاي عمراني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با مشاركت سرمايه‌گذاران، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران و به طرفيت اين سازمان.

د ـ بررسي و مطالعات لازم جهت چگونگي مشاركت، شناخت پروژه‌هاي قابل مشاركت با سرمايه‌گذاران و انجام كليه مراحل مرتبط با اجرا با رعايت قوانين موضوعه.

هـ ـ تدوين الگوهاي مديريتي و استفاده از اراضي مستحدثات، پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعلق به شهرداري تهران يا تهيه و تملك زمين و اموال غير منقول از طرق مقتضي از جمله خريد، فروش، بهره‌برداري، معاوضه، اجاره جهت اجراي پروژه‌ها و قراردادهاي مشاركت با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات و ساير مراجع مربوطه با اشخاص حقوقي و حقيقي و تأمين نيازهاي اين سازمان، مناطق شهرداري، سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات وابسته و تابعه شهرداري تهران در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

وـ ارائه انواع خدمات مشاوره‌اي و نظارتي در چارچوب وظايف و مأموريت‌هاي سازمان.

زـ سرمايه‌گذاري و جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي در قالب ترتيبات قراردادي مشخص در چارچوب اهداف اساسنامه.

ح ـ نظارت بر رعايت و اجراي سياست‌ها، اولويت‌ها، راه‌كارها و ساير موارد مقرر در اين ماده توسط مناطق شهرداري و ساير موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري تهران و ارزيابي عملكرد ايشان.

ط ـ سرمايه‌گذاري، خريد، ايجاد، توسعه، فروش يا واگذاري و اجاره انواع شركت‌ها، موسسات، واحدهاي اقتصادي توليدي، ساختماني، مالي، خدماتي و يا در پروژه‌ها و هرگونه اموري كه به نحوي با انجام فعاليت‌هاي فوق مرتبط باشد.

ي ـ انجام معاملات ارزي و ريالي، پذيره‌نويسي، انتشار، خريد و فروش سهام، اوراق بهادار و اوراق مشاركت كه طبق قوانين و مقررات جاري كشور قابل خريد و فروش مي‌باشد.

 

 

جدول 11. سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با پروژها و فعالیتهای عمرانی مناطق شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 21 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

21- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم ‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

برنامه‌ریزی، مشاوره و نظارت بر ارتقاء کمی و کیفی خدمات فنی و عمرانی با عملکرد منطقه‌ای و محلی در واحدهای اجرایی وابسته به شهرداری تهران در مناطق شهری، در چارچوب مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران و با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه بویژه ضوابط و مقررات حاکم بر طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت برکلیه فعالیتهای فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای یاد شده با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه بویژه ضوابط شهرسازی و معماری.

ب ـ مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با خدمات فنی و مهندسی اعم از ابنیه، سیویل، پل راه و باند، تأسیسات و زیرساختهای شهری، تأمین قطعات پیش‌ساخته و تجهیزات مورد نیاز و سایر نیازهای عمرانی مناطق و محلات شهر تهران با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

ج ـ نظارت دقیق بر نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران.

د ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

هـ ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات اعتباری با تأیید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین و مقررات موضوعه.

و ـ مديريت و نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ارتباط با پیشبرد طرح‌های توسعه شهری با عملکرد منطقه‌ای و محلی در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان با هماهنگی واحدهای اجرائی ذیربط به ويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

 

جدول 12.  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

معرفی

در سال 1375 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‌منظور توسعه فرهنگ و هنر در جامعه ایرانی و نیز ارتقای فرهنگ شهرنشینی و با نظر مساعد رهبر معظم انقلاب اسلامي، جهت تحقق بندهای 6 و 22 ماده 55 قانون شهرداری در تهران بزرگ ایجاد شد. توسعه فرهنگی، تعمیق معرفت دینی، تقویت زیبائی‌طلبی و حقیقت‌جویی شهروندان، شادزیستی توام با روحیه سازنده و کسب مهارت‌های زندگی اجتماعی، نیازهایي اساسی بود که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافت.

اهداف مندرج در اساسنامه

1- ترویج و تعمیق فرهنگ و هنر متعالی نشأت گرفته از تعالیم دین مبین اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی متناسب با شرایط و خصوصیات حال و آینده ی تهران.2 - فراهم ساختن بستر و زمینه ی نیل به حیات طیبه برای شهروندان تهرانی با تقویت و محوریت مؤلفه های اسلامی و انقلابی و حاکمیت روح دیانت و اخلاق اسلامی در فضای شهری. 3-ارتقاء سطح پایبندی شهروندان به اصول و ارزشهای اسلامی ، انقلابی ، اخلاقی ، انسانی و ملی. 4-ایجاد و تقویت جریانهای هدایت گر فرهنگی هنری در حوزه ی شهر تهران بر مبنای الگو سازی ، تولید و توزیع خدمات و آثار مطلوب فرهنگی و هنری و سایر فعالیتهای مؤثر و فراگیر فرهنگی و هنری و ... 5- ارتقاء سطح آگاهی و بینش و نگرش و ذائقه و کنش فرهنگی هنری شهروندان .6- کمک به مدیریت شهر تهران از طریق بستر سازی فرهنگی  برای رفتارهای مطلوب در اداره بهینه شهر 7- دفاع از آرمان ها ، اصول اسلام وانقلاب اسلامی و مقابله ی فرهنگی با افکار ، گرایش‌ها ، جریان‌ها و رفتارهای معارض با آنها. 8- حفظ و ارتقاء هویت شهروندی و سطح تعلق شهروندان نسبت به شهر. 9- فرهنگ سازی در راستای اهداف ، سیاست‌ها ، مأموریت‌ها و وظایف مدیریت شهری با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

1- تعظيم شعاير و برگزاري مراسم و مناسبت‌هاي مذهبي، ملي و انقلابي به منظور افزايش وحدت، همبستگي، انسجام و نوسازي معنوي جامعه. 2-  انجام فعاليت‌هاي آموزشي براي دست‌يافتن به اهداف، اجراي سياست‌ها و ماموريت‌هاي سازمان و راه‌اندازي مراکز آموزشي و فرهنگي، بنا به ضرورت در عرصه‌هاي آموزش شهروندي، سبک زندگي و مهارت‌ها. 3-  تعامل و همکاري هدفمند با هنرمندان و فرهيختگان متعهد و بهره‌گيري از توان و تخصص آنان در پيشبرد ماموريت‌ها و وظايف. 4-  اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي‌هاي شهروندان به‌ويژه در خصوص مسايل ديني و نيز حقوق و تکاليف شهروندي و کمک به خانواده‌ها در حل مسايل پيراموني زندگي آن‌ها. 5-  ايجاد زمينه لازم براي توسعه مشارکت شهروندان در فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي و هنري و تلاش در جهت افزايش سهم مصرف خدمات و کالاهاي فرهنگي در سبد خانوار. 6-  ايجاد زمينه و فضاي مناسب براي حضور شهروندان و خانواده‌ها به‌ويژه جوانان در مراکز و برنامه‌هاي فرهنگي و فراهم‌سازي محيط مساعد براي رشد و تعالي فرهنگي آنان. 7- انجام فعاليت‌هاي تبليغي براي فضاسازي معنوي، ديني و انقلابي شهر و نيز پوشش مأموريت‌هاي مديريت شهري در ابعاد مختلف. 8- انجام مطالعات و پژوهش‌هاي لازم فرهنگي و هنري در ارتباط با نيازهاي روزآمد شهر تهران و حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها. 9- اجراي طرح‌هاي غني‌سازي اوقات فراغت و کمک به افزايش روحيه نشاط و شادابي شهروندان با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي فرهنگي و هنري. 10- توليد محصولات و آثار فاخر و ارزشمند فرهنگي و هنري با بهره‌گيري از مجموعه عوامل کارآمد به‌ويژه فن‌آوري‌هاي نوين. 11- اجراي طرح‌هاي توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامي و قرآني با محوريت محافل، مجالس و هيئات مذهبي در محلات شهر تهران. 12- برگزاري يادواره‌ها، مراسم نکوداشت و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ايثارگران و تجليل از خانواده‌هاي معظم شاهد و توليد آثار فرهنگي و هنري براي توسعه و رشد فرهنگ ايثار و جهاد و شهادت. 13- حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در سطح مساجد و اماکن مذهبي و توليد آثار فرهنگي و هنري مروج فرهنگ مسجد محوري در محله‌هاي شهر. 14- اجراي برنامه‌هاي جامع تهران‌گردي، شناخت ميراث فرهنگي و معنوي تهران و احيای هويت تاريخي شهر با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط. 15-  توسعه کتابخانه‌ها، قرائت‌خانه‌ها و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و هنري مروج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خواني.


 

جدول 13. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری تهران و با توجه به وجود اطلاعات ذیقیمت و بعضاً محرمانه و ضرورت حفظ و نگهداری و پردازش تخصصی آنها، در اجرای ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه فعالیت می نماید.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ راهبري و توسعه نظام اطلاعات و ارتباطات با گرايش شهروند مداري در فعاليت هاي شهرداري.
ب ـ ساماندهي آمار و اطلاعات مورد نياز در بخش هاي مختلف شهرداري به منظور تصميم‌گيري خردمندانه در مديريت امور شهرداري.
ج ـ مديريت، سازماندهي و ادارة امور مربوط به شبكه‌هاي داده‌اي و رايانه‌اي شهرداري در جهت افزايش بهره‌وري و اثر بخشي منابع مورد استفاده در شهرداري.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ ريزي راهبردي فنّاوري اطلاعات شهرداري با هدف تحقق توسعة اطلاعاتي شهرداري.
ب ـ گردآوري داده‌ها، تهية آمار و اطلاعات مربوط به شهر تهران مرتبط با برنامه‌ريزي‌ها و مديريت شهري در حدود وظايف شهرداري، تحليل آنها و استخراج اطلاعات مورد نياز.
ج ـ همكاري با واحد ها و بخش های  ذيربط در باز مهندسي فرآيندها و مقررات سازماني به منظور افزايش اثر بخشي فرآيندها.
د ـ ساماندهي و استانداردسازي سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه افزار و داده‌افزار شهرداري به گونه‌اي كه مناطق و واحدهاي مختلف شهرداري بتوانند در قالب اين استانداردها نيازهاي خود را تأمين كنند.
هـ ـ معماري داده‌ها و ايجاد نظام مديريت پايگاه هاي اطلاعاتي و داده انبارهاي مورد نياز شهرداري.
و ـ طراحي، ساخت، پياده‌سازي، راهبري و پشتيباني سيستم هاي كاربردي يكپارچه در سطح شهرداري.
ز ـ مطالعه و برنامه‌ريزي براي تأمين و توسعة زيرساخت هاي مناسبِ ارتباط داده‌اي، شبكه‌اي و تمهيدات امنيتي در شبكه مورد نياز  شهرداري.
ح ـ مشاوره و به كارگيري امكانات تخصصي بالقوه و بالفعل كشور در جهت تحقق اهداف سازمان.
ط ـ اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف سازمان.
ی ـ ايجاد و مديريت درگاه اطلاعاتي شهرداري به منظور دسترسي مديران، كاركنان شهرداري و شهروندان به اطلاعات مورد نياز.
ک ـ سياستگذاري و مديريت نظام آموزشي مرتبط با فنّاوري اطلاعات براي مديران و كاركنان شهرداري از طريق نشر كتاب، مجله، نشريه، رسانه‌هاي الكترونيكي و برگزاري همايش هاي علمي، آموزشي و ترويجي مرتبط با هماهنگي مراجع ذيربط.
ل ـ برنامه ريزي و انجام اقدامات زيربنايي و بنيادي جهت تدوين سند راهبردي و چشم انداز GIS كلان شهر تهران.
م ـ تهيه و تامين نقشه هاي رقومي، كارتوگرافي, پوششي و ويرايش شده، تصاوير ماهواره اي، عكسهاي ماهواره اي و ساير نيازهاي اطلاعاتي به منظور ورود به سيستم اطلاعات جغرافيائي به منظور توسعه و بهبود مديريت شهري خصوصاً شهر تهران.
ن ـ تولید، ايجاد، نگهداري و به روز رساني سامانه اطلاعات مكاني هوشمند پايگاه اطلاعات جغرافيائي جهت مرجعيت بخشيدن به اطلاعات مكاني و توصيفي كلان شهر تهران.
س ـ طراحی شبکه مخابراتی و تهیه کلیه وسائل ارتباطی مورد نیاز و نصب و راه‌اندازی آن.
ع ـ نظارت بر کلیه سیستم‌های مخابراتی و بکارگیری پرسنل مورد نیاز و آموزش و تعیین صلاحیت فنی آنها، جهت در اختیار گذاشتن سرویسهای تلفنی اداری، تلکس بی سیم و فاکس و ....
ف ـ برقراری تعامل با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و دیگر ارگان‌های ذیربط و تعیین سیاست واحد مخابراتی و هماهنگی لازم فی ما بین سازمان و اداره راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سازمان بهشت زهرا(س) که هرکدام دارای تشکیلات مخابراتی مستقل می باشند.
ص ـ تهیه و تامین تجهیزات مخابراتی با توجه به بودجه مصوب یا بودجه اختصاصی ضروری برای مناطق آسیب دیده و ساماندهی وضعیت شبکه و دکلهای BTS  تلفن همراه.
ق ـ ساماندهی  سیستم مخابراتی (مشاوره و اجراء) در سامانه های 137و1888.
ر -گسترش شبکه بی سیم ترانک سیم مسی بر بسترE1 و گسترش شبکه ارتباطی تلفن شهرداری با استفاده از فن آوری های جدید نظیر VOIP .

 

 

جدول 14. سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با پاکیزه سازی و مدیریت پسماند شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند2 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی بوسایل ممکنه‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

مديريت بهينه در امور كاهش ميزان توليد، تفكيك در مبدأ، بازيافت مواد قابل استفاده، پردازش، امحاء و دفع بهداشتي پسماند، بهره‌برداري مناسب از منابع مالي حاصله و مديريت هزينه‌ها، ارتقاء سطح فرهنگ و مشاركت عمومي شهروندان در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت عمومي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ برنامه‌ريزي در جهت ايجاد بسترهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب و مورد نياز در جامعه شهري تهران از طريق آموزش و اطلاع‌رساني جهت بالا بردن سطح دانش و آگاهي مردم و دست‌اندركاران، با استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي، مشاركت عمومي شهروندان تهراني و نهادهاي مدني تخصصي بويژه شوراياري‌هاي محلات در جهت تحقق اهداف سازمان.

ب ـ برنامه‌ريزي جهت نظافت و رفت و روب، شستشوي معابر، انهار، سطوح، مبلمان‌ و ساير المان‌هاي شهري و بطور كل پاكيزه‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي
ج ـ برنامه‌ريزي و نظارت بر كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيه‌كنندگان كالاهاي مصرفي و مصرف‌كنندگان كالاها (كليه توليدكنندگان پسماند) در شهر تهران با استفاده از ظرفيت‌هاي مشاركت‌هاي عمومي مردم و همكاري نهادهاي مدني و دولتي ذيربط.

د ـ برنامه‌ريزي جهت تفكيك پسماند در مبدأ توليد به منظور ايجاد ارزش افزوده براي پسماند، بهبود كيفيت پسماند ورودي به طرح‌هاي توليدي كمپوست، و بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي.

هـ ـ برنامه‌ريزي در جهت جمع‌آوري مطلوب و بهداشتي پسماند از مبادي توليد، حمل سريع و ايمن آن به مراكز پردازش و دفع با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

و ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه و بهبود فعاليت كارخانه‌هاي پردازش پسماند و توليد كمپوست با بهره‌گيري از دستاوردهاي علمي و صنعتي داخل و خارج از كشور.

ز ـ بسترسازي، پشتيباني و برنامه‌ريزي لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري سازمان در فعاليت‌هاي خدماتي، تجاري، پژوهشي، توليدي، فني و مهندسي ذيربط به خصوص توليد كمپوست و تبديل مواد.

ح ـ برنامه‌ريزي جهت استفاده از اراضي و اماكن مورد نياز در راستاي تحقق اهداف مورد نظر سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.
ط ـ هماهنگي و همكاري با نهادهاي دولتي، قضايي و مدني ذيربط در جهت برنامه‌ريزي و مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني با ايجاد سيستم‌هاي هماهنگ از مبدأ توليد و انتقال آن به مراكز پذيرش، جلوگيري از تخليه پسماندهاي مذكور در فضاهاي عمومي و يا حاشيه‌اي شهر تهران و استحصال مواد و يا دفع پسماند با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

ي ـ برنامه‌ريزي جهت مديريت در امر تأمين، تجهيز و راهبري ناوگان ماشين‌آلات تخصصي اعم از ماشين‌آلات سنگين و نيمه‌سنگين و بروزرساني آن متناسب با نيازهاي جمعيتي شهري تهران در راستاي تحقق مأموريت‌هاي سازمان با تأكيد بر نهايت استفاده ممكن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانك داخل و خارج از كشور و مؤسسات اعتباري با تأييد شهرداري تهران در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.
ل ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با اهداف و فعاليت‌هاي سازمان با هماهنگي كليه مراجع مربوطه بويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران.

م ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي، آموزش، اطلاع‌رساني، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز، با همكاري مراكز علمي و دانشگاهي در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات سازمان.

ن ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط .

 

جدول 15. سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مدیریت میادین میوه و تره بار در شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری و بر اساس مصوبه شورای انقلاب، از بهمن ماه سال 1358 ، جهت تحقق بند های 3 و 18 و 19 قانون شهرداری ، به شرح زیر فعالیت می نماید:

3- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن‌نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسدو معدوم نمودن آنها.

18- تهیه و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره‌.

19- تهیه و تدوین آیین ‌نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر واجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

فراهم نمودن شرايط عرضه مستقيم و تأمين سالم، مطلوب و با قيمت مناسب ميوه و تره‌بار و ساير فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و آبزي، اعم از زراعي، باغي، دام، طيور و آبزيان با تأكيد بر رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي، بهداشتي، كيفي و سلامت فرآورده‌هاي عرضه شده در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و تأمين و توزيع‌كنندگان اين گونه فرآورده‌ها.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، بررسي كاربردي و برنامه‌ريزي در جهت ساماندهي و توسعه كمي و كيفي كليه ميادين ميوه و تره‌بار و عرضه محصولات در مقياس‌هاي عملكرد شهري، منطقه‌اي و محلي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

ب ـ مطالعه، بررسي و برنامه‌‌ريزي درخصوص ساماندهي و توسعه سامانه‌هاي عمده‌فروشي، صنايع، تأسيسات جانبي و پشتيباني مانند كارخانجات درجه‌بندي و بسته‌بندي صنايع غذايي، سردخانه‌ها و انبارها و ساير موارد مرتبط با اهداف و مأموريتهاي سازمان با استفاده از ظرفيت مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با همكاري كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط.

ج ـ برنامه‌ريزي جهت تسهيل در امر تهيه، نگهداري و توزيع كليه فرآورده‌هاي زراعي، باغي، دامي، طيور و آبزيان متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر تهران به منظور توزيع بهينه در سطح شهر تهران، مطابق با مأموريتها و اهداف سازمان با تعامل و همكاري نهادهاي دولتي، عمومي، صنفي و تعاوني‌هاي مربوطه.

دـ برنامه‌ريزي و نظارت كمي و كيفي در جهت مديريت ميادين ميوه و تره‌بار و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و با تأكيد بر رعايت حقوق شهروندان و مراجعه‌كنندگان به ميادين ياد شده.

هـ ـ برنامه‌ريزي و نظارت در جهت ايجاد مراكز موقت عرضه ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي كشاورزي در مناسبت‌هاي خاص.

و ـ برنامه‌ريزي جهت توسعه كمي و كيفي سرانه‌هاي خدماتي و عمومي مورد نياز در ميدان مركزي ميوه و تره‌بار و سايرميادين اصلي اعم از خدمات ايجاد سردخانه، انبار، ساير صنايع پشتيبان از جمله صنايع بسته‌بندي و درجه‌بندي خوراك دام و ساير موارد مرتبط، همچنين اماكن رفاهي مورد نياز متناسب با ميادين ياد شده، با نهايت استفاده ممكن از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و نهادهاي مدني ذيربط.

ز ـ ايجاد و توسعه ميادين و بازارهاي روز عرضه محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي به منظور دسترسي آسان مصرف‌كنندگان در نقاط مختلف شهر با رويكرد محله محوري.

ح ـ اعمال نظارت كيفي و بهداشتي بر كليه مراحل تأمين، نگهداري، فرآوري، بسته‌بندي، حمل و نقل، عرضه و توزيع محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي در ميادين و بازارهاي سازمان با استفاده از قابليت‌هاي نظارتي آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و بهداشتي مواد پروتئيني جهت جلوگيري از اقدامات غيرمجاز در اين زمينه و در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و با رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي و بهداشتي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي .

ط ـ برنامه‌ريزي و نظارت جهت توسعه كمي و كيفي مراكز عرضه بهداشتي دام و طيور و در صورت لزوم قربانگاه در مناطق مورد نياز شهر با رعايت شاخص‌هاي زيست‌محيطي و بهداشتي لازم با توجه به نياز شهروندان و به مناسبتهاي مختلف مذهبي و فرهنگي و در چارچوب قوانين و مقرارت موضوعه و با استفاده از ظرفتهاي بخش خصوصي و با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط.

ي ـ برنامه‌ريزي جهت ايجاد، اجاره و واگذاري غرف به توليدكنندگان، تأمين كنندگان و توزيع‌كنندگان محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و ساير ضوابط موضوعه.

ك ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب اهداف و مأموريت‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و به ويژه آئين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط.

 

 


جدول 16. سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران

معرفی

این سازمان در اجرای مواد 54 و 84 موضوع مقررات لایحه قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری و آییین نامه اجرایی قانون مزبور و با تصویب شورای انقلاب، جهت انجام اهداف و وظایف مندرج در قانون و آیین نامه مربوطه ایجاد گردیده است.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ اصلاح و توسعه سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر تهران و روند افزایش جمعیت و وضعیت ترافیکی آن.

ب ـ ایجاد استانداردهای لازم برای ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رسانی از طریق انواع خدمات تاکسی به شهروندان در راستای جلب اعتماد به سیستم های سازگار با محیط زیست و ایمن در حمل و نقل شهری.

ج ـ ایجاد تحول و مدیریت متناسب در سرویس دهی به شهروندان با استفاده از نمونه های روز دنیا در امر حمل و نقل شهری با انواع تاکسی.

د ـ اتخاذ روش های مناسب جهت نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی و جلب همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها و وزارت خانه ها و همکاری و تشریک مساعی با دیگر دستگاه های مرتبط با تاکسیرانی و امثال آن در جهت ارتقاء و تجهیز سیستم تاکسیرانی.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ تصدی و اجرای کلیه طرح های مطالعاتی و اجرائی و عمرانی مربوط به تاکسیرانی و رفاه شهروندان در ارتباط با حمل و نقل شهری.

ب ـ تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به کلیه اموری که به هر نحو به تاکسیرانی ارتباط پیدا می کند.

ج ـ تدوین و تصویب آئین نامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های مورد نیاز.

د ـ اجراء و اعمال مقررات تصویب شده نسبت به تاکسیرانان و تاکسیداران.

هـ ـ تصدی امور رفاهی، درمانی، تامینی، فرهنگی، خیریه و ورزشی کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسیرانی اعم از تاکسیدار و تاکسیران بطور مستقل و یا با مشارکت افراد حقیقی یا حقوقی.

و ـ برنامه ریزی در امور اجرائی، کنترل، بازرسی، امور انضباطی و تشویقی و خدماتی تاکسیداران.

ز ـ استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صلاح سازمان.ح ـ همکاری با شرکت های تعاونی یا خصوصی در جهت تحقق اهداف سازمان از طریق جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی.

ط ـ صدور و لغو و تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه و کارنامه تاکسیرانی).

ی ـ متوقف نمودن تاکسی های متخلف و جلوگیری از فعالیت آنها.

ک ـ اعمال و اجراء تصمیمات هیئت های انضباطی.

ل ـ ابطال و لغو اعتبار پروانه فعالیت تاکسیرانان متخلف و یا آن دسته از تاکسیرانانی که به هر دلیل فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده 6 آئین نامه اجرایی تاکسیرانی می گردند و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت تاکسی های فاقد پروانه معتبر.

م ـ اعمال و اجراء وظایف قانونی بر اساس آئین نامه اجرائی ماده واحده مصوبه هیئت وزیران و سایر مقررات و مصوبه های شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیصلاح.

ن ـ صدور موافقت نامه اصولی و پروانه بهره برداری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مفاد مواد 9 و 13 آئین نامه و تبصره های ذیل آنها.

س ـ تهیه آمار و اطلاعات کلیه تاکسی ها و وسائط نقلیه دارای پلاک عمومی و وسائط نقلیه دارای پلاک سفید یا هر رنگ دیگر که با داشتن امتیاز یا اجاره تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند.

ع ـ اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم انجام تخلفات موضوع آئین نامه تصویبی و قبول تصمیمات هیئت های انضباطی.

ف ـ ابطال، تمدید و تجدید اعتبار پروانه های بهره برداری شرکت های خصوصی تاکسیرانی.

ص ـ تصمیم گیری نسبت به تخلفات شرکت های خصوصی تاکسیرانی و اعمال تصمیمات مذکور و سلب امتیازات اعطایی به ایشان.

ق ـ بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق آن و همچنین تعیین فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاکسی و آرم و ظرفیت مجاز کلیه تاکسی ها.

ر ـ مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه مسیرهای تاکسیرانی درون شهری.

ش ـ نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی اشخاصی که به نمایندگی شهرداری بصورت حقیقی یا حقوقی متقبل ارائه سرویس در مسیرهای عمومی و یا مشخص شده گردیده اند.

ت ـ به کارگیری و استفاده از امکانات قانونی به منظور تأمین رفاه و آسایش مسافرین درون شهری و برنامه ریزی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی متناسب و هماهنگ با سایر وسائل حمل و نقل عمومی درون شهری.

ث ـ بالا بردن سطح دانش و کارآیی پرسنل، رانندگان و دارندگان تاکسی در امور تاکسیرانی و علی الخصوص در برخورد با مسافرین و جلوگیری از تخلفات آنها.

 

 

جدول 17. سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری، جهت تحقق بند 25 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاء کمی و کیفی خدمات مشاوره، طراحي و كنترل طرح‌ها و پژوهش‌هاي كاربردي جهت رفع نيازهاي اساسي شهر تهران در امور فني و مهندسي .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ انجام مطالعات و طراحي پروژه‌هاي مورد نياز شهرداري تهران (از قبيل ابنيه، تأسيسات، راه‌ها، بوستان‌ها، پايانه‌ها، مسيل‌ها و هدايت آب‌هاي زيرزميني، سطحي و فضاهاي زيرسطحي و ساير موارد مرتبط)

ب ـ انجام خدمات نقشه‌برداري.

ج ـ بررسي و تصويب گزارشات و طرحهاي تهيه شده توسط مشاوران پروژه‌هاي شهرداري.

د ـ انجام نظارت عالي بر رعايت مشخصات و ضوابط فني در طرح‌هاي معماري، ساختماني، عمراني و تأسيساتي در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه در پروژه‌هاي فني و عمراني شهرداري تهران.

هـ ـ انجام پژوهش‌هاي كاربردي در ارتباط با نيازهاي فني و مهندسي شهرداري تهران.

و ـ انجام آزمايش‌هاي مقاومت مصالح، ژئوتكنيك و ساير آزمايش‌هاي مورد نياز پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران.

ز ـ انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان.

 

جدول 18. سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با مهندسی و عمران در شهر تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند 25 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

25- ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل‌.

اهداف مندرج در اساسنامه

ارتقاي كمي و كيفي اجراي پروژه‌هاي عمراني در مقياس عملكرد فرامنطقه‌اي شهرداري تهران جهت تأمين سرانه‌هاي عمومي و خدماتي متناسب با نيازهاي جمعيتي شهر و در چارچوب بودجه مصوب شوراي اسلامي شهر تهران .

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعات كاربردي، برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي و ساخت پروژه‌هاي عمراني از قبيل احداث ساختمان بزرگراه‌ها، پل‌ها، ابنيه فني، تونل‌ها و ساير تأسيسات و زيرساخت‌هاي مورد نياز شهر تهران، هم‌چنين تأمين مصالح و تجهيزات مورد نياز پروژه‌هاي عمراني مذكور، با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي فني و تخصصي بخش خصوصي، در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه .

ب ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش،‌ اجاره، رهن و استيجاره ماشين‌آلات، مصالح،‌ لوازم و تجهيزات مورد نياز جهت اجراي پروژه‌هاي عمراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

ج ـ برنامه‌ريزي و مديريت جهت خريد و فروش، اجاره، رهن واستيجاره املاك واقع در طرح‌هاي توسعه شهري با هماهنگي سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

د ـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري واجد شرايط با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب بودجه مصوب سازمان.

هـ ـ انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در راستاي تحقق موضوع فعاليت سازمان.

وـ سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح در اجراي پروژه‌هاي عمراني با هماهنگي، همكاري كليه مراجع ذيصلاح به ويژه سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

زـ نظارت بر چگونگي واگذاري پروژه‌هاي عمراني به پيمانكاران ذيصلاح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

ح ـ نظارت دقيق بر عملكرد اجرايي پيمانكاران مرتبط با سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني واگذار شده با توجه به برنامه‌هاي مصوب سازمان .

ط ـ هماهنگي و همكاري با كليه نهادهاي دولتي، عمومي، نظامي، قضايي و مدني مرتبط با موضوع فعاليت سازمان در اجراي پروژه‌هاي عمراني و بنا به ضرورت اخذ مجوزهاي قانوني لازم.

توضیح: کلیه مواردی که جنبه حاکمیتی نداشته، قابلیت برون سپاری دارند (۸۰ درصد پروژه ها)، از طریق تشریفات قانونی در چهترچوب آیین نامه مورد عمل به بخش خصوصی واگذار می‌گردد.

 

جدول 19. سازمان نوسازی شهر تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده در شهرداری تهران و براساس ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و برنامه های احیا، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر تهران در چهاچوب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394-1390، آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن و احکام برنامه پنجساله شهرداری تهران جهت تحقق ماده 111 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

ماده ۱۱۱ ـ بمنظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه‌خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون‌تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند. اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

اهداف مندرج در اساسنامه

نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار و قديمي شهر تهران با حفظ هويت، تاريخي، ديني و فرهنگي.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي به منظور سياست‌گذاري در امر نوسازي بافت‌هاي فرسوده، ناپايدار و قديمي شهر تهران با همكاري واحدهاي ذيربط در شهرداري و ساير نهادهاي دولتي، عمومي و مدني مربوط.

ب ـ خريد و تملك املاك، مستغلات و اراضي واقع در محلات قديمي، بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهر و تخريب و نوسازي آن .

ج ـ فروش املاك و اراضي متعلق به سازمان صرفاً جهت نوسازي بافت‌هاي فرسوده، قديمي و ناپايدار و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري در اين خصوص، در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به ويژه با رعايت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران.

د ـ انجام داد و ستد و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

هـ ـ اخذ اعتبارات و تسهيلات از نظام بانكي و موسسات مورد تأييد شهرداري تهران (با اخذ تضمين كافي) در داخل و خارج از كشور، اعطاء كمك‌هاي مالي و هم‌چنين اعطاء وديعه در قبال استجاره و تصرف املاك اشخاص حقيقي واقع در بافت‌هاي فرسوده قديمي و ناپايدار و انتشار و فروش اوراق مشاركت و استفاده از ساير ابزارهاي قانوني بازار سرمايه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه.

 

جدول 20. سازمان ورزش شهرداری تهران

معرفی

این سازمان به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با ورزش در شهرداری تهران در اجرای ماده هشتادو چهارم (84) قانون شهرداری جهت تحقق بند های 6 و 21 ماده 55 قانون شهرداری به شرح زیر فعالیت می نماید:

6- اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی وپیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.

21- احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدان‌ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم ‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.

اهداف مندرج در اساسنامه

الف ـ مدیریت و توسعه ورزش همگانی در شهر تهران با رعایت سیاستهای حاکم بر ورزش کشور و در چارچوب مصوبات شورای شهر تهران.

ب ـ ارتقای سطح سلامت و تندرستی شهروندان تهرانی.

ج ـ ارتقای سطح فرهنگ ورزشی شهروندان.

د ـ ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور مشارکت شهروندان در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای ورزشی.

هـ ـ بستر سازي و ایجاد فرصت‌های مناسب برای شهروندان به منظور بهره‌مندی عادلانه‌ و استفاده بهینه از فضاها و برنامه‌های ورزشی با لحاظ ساختار سني، جنسیتي و جمعيتي.

و ـ ایجاد ظرفیت‌های فنی و تخصصی لازم جهت اعمال سیستم استعدادیابی در ورزش با هماهنگی و همکاری کلیه نهادهای دولتی، عمومی و مدنی ذیربط.

وظایف اصلی مندرج در اساسنامه

الف ـ ساماندهی، نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیتهای ورزشی در جهت توسعه و تعمیم ورزش‌های همگانی در مقیاس عملکرد جغرافیایی محلات، مناطق و شهری با رعایت ساختار سنی و جنسیتی با اولويت اقشار كم درآمد جمعیت شهر تهران.

ب ـ ایجاد تعامل و همکاری با دستگاه‌ها، سازمان‌ها، و نهادهای ورزشی به ویژه فدراسیون‌های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی استان تهران، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌ها اعم از خصوصی، دولتی و سایر نهادهای مدنی ذیربط، به ويژه شوراياري‌هاي محلات .

ج ـ انجام فعالیت‌های مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی در زمینه‌های ورزش شهروندی.

د ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر مراکز و مجموعه‌های ورزشی وابسته به شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

هـ ـ برنامه‌ریزی و نظارت جهت توسعه کمی و کیفی (اعم از مکانیابی، طراحی و اجرا) نحوه بهره‌برداری، تعمیر، نگهداری و بازسازی مراکز و فضاهای ورزشی متعلق به شهرداری تهران در رشته‌های مختلف در سطح شهر تهران در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

وـ برگزاری جشنواره، همایش‌ها و فعالیت‌های ورزشی گروهی و انفرادی و مسابقات برای ایجاد انگیزه و اشتیاق شهروندان و کارکنان شهرداری تهران به فعالیتهای ورزشی.

زـ تدوین تقویم ورزشی سالانه محلات و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن با رعایت سیاست‌های حاکم بر ورزش کشور در حوزه ورزش همگانی.

ح ـ حمایت از گروه‌ها و تیم‌های ورزشی مردمی محلات و مناطق شهری تهران ، به منظور توسعه ورزش همگانی و فراهم شدن شرایط کشف و جذب استعدادهای ورزشی.

ط ـ همکاری و مشارکت با مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی.

ي ـ انجام معاملات و داد و ستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ك ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات اعتباری مورد تأیید شهرداری تهران در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه سازمان و سایر قوانین موضوعه.

ل ـ تأمین نیازها و تجهیز فضاها و اماکن ورزشی متعلق به شهرداری تهران متناسب با مأموریت اماکن و فضاهای مذکور.

م ـ ایجاد تعامل و همکاری با مراجع ذیربط در داخل و یا خارج از شهرداری تهران جهت جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه اماکن ورزشی در شهر تهران.

ن ـ برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های توسعه ورزش همگانی در راستای کشف استعدادهای ورزش قهرمانی در نونهالان و نوجوانان تهرانی از طریق تعامل و هماهنگی با مراجع ذیربط بخصوص سازمان آموزش و پرورش استان تهران و اداره کل تربیت بدنی استان تهران با رعایت سیاست‌های کلی ورزش کشور و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

 

 

 

2.      شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران (مستثنی شده از بند (۲) ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

 

جدول 21. شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه


معرفی

این شرکت به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ریلی درون شهری در کشور به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و در راستای ارائه خدمات ناب حمل و نقل ریلی درون شهری به شهروندان در سال 1385 با هدف حضور مسئولانه در کلیه مراحل ساخت، تجهیز، تحویل‌گیری و بهره‌برداری خطوط مترو و ارائه خدمات ریلی انبوه همراه با دقت، ایمنی، سرعت و جلب رضایت حداکثری ذی‌نفعان بر اساس اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت رآه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تشکیل گردید.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

هدف شرکت بهره‌برداری از شبکه راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) است و وظایف و اختیارات شرکت به شرح ذیل می باشد:

 1- انجام هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی ضروری.

 2- خرید وسایل، ماشین آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز.

 3- خرید، اجاره و تملک اراضی و املاک و همچنین پرداخت خسارت به مالکین املاک در اجرای قسمت اخیر تبصره یک ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) مصوب 15/4/۱۳۵۹.

 4- دریافت وام و اعتبار طبق قوانین و مقررات مربوط.

 5- انعقاد هرگونه قراراداد بر اساس مقررات آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

 6- جابجایی مسافران راه آهن شهری.

 7- تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات ثابت و متحرک.

  8- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای بهره برداری از راه آهن شهری.

 9- مشارکت حقوقی در سایر شرکت‌ها با توجه به ماهیت و فعالیت شرکت.

 10- انجام سایر عملیات مجاز اعم از عمرانی، تجاری، بازرگانی و اقتصادی که در جهت اهداف فوق ضرورت داشته باشد.

 

 

جدول 22. شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

معرفی

بر اساس ماده واحده قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۶/2/۱۳۵۴ مجلسین شورای ملی و سنا به شهرداری پایتخت اجازه داده می‌شود به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مربوط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام شرکت‌راه‌آهن شهری تهران و حومه تأسیس نماید. سرمایه شرکت مزبور از طرف دولت تأمین و در اختیار شهرداری گذارده می‌شود. در همان سال اولین اساسنامه شرکت متروی تهران حاوی 37 ماده و 4 تبصره توسط مجلسین شورای ملی و سنا تصویب و به دولت ابلاغ می‌گردد. النهایه این شرکت بموجب ماده یک لایحه قانون اصلاح قانونی تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۵/4/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی در قالب شرکت سهامی تأسیس و به‌موجب مصوبه شماره 10036/ت 22986 هـ- مورخ ۲۴/3/۱۳۷۹ و مصوبه شماره 17766/ت 23081 ه- مورخ ۴/5/۱۳۷۹ هیئت‌وزیران از وزارت کشور منتزع و با واگذاری آن به شهرداری تهران به عنوان یکی از واحدهای وابسته به شهرداری تهران فعالیت می‌نماید.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

هدف: احداث، بهره برداری، توسعه کمی و کیفی شبکه راه آهن شهری تهران و حومه.

موضوع: هر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی ضروری، خرید وسایل و ماشین آلات، خرید و اجاره و تملک اراضی و پرداخت خسارات به مالکین، دریافت وام و اعتبار، انعقاد هرگونه قرارداد براساس مقررات آیین نامه‌های مالی ومعاملاتی، انجام سایرعملیات مجازعمرانی، تجاری، بازرگانی.

 

جدول 23. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

معرفی

"قانون تأسیس شرکت اتوبوس‌رانی عمومی" ۱۶ بهمن ۱۳۳۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید،و یین‌نامه اجرایی این قانون نیز در ده ماده ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ از سوی هیئت وزیران تصویب شد. سرانجام، ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ این شرکت به عنوان نخستین شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی ایران به شماره ۵۱۳۷ به ثبت رسید و محل قانونی آن در ساختمان شهرداری تهران تعیین شد. ۵۱٪ سهام این شرکت به نام شهرداری تهران و ۴۹٪ باقی‌مانده به نام اتوبوس‌داران سابق تهران شد. هیئت مدیره‌ای هفت نفری نیز مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده گرفت که ۳ تن از آنان از بین سهامداران خصوصی دارنده ۴۹٪ سهام و ۴ تن آنان از طرف شهرداری تهران انتخاب شدند. این شرکت از تیر ۱۳۳۵ با راه‌اندازی خط یک با کرایه بلیت یک ریالی خدمات اتوبوسرانی خود را آغاز کرد. سپس، به تدریج خطوط اتوبوسرانی موجود از بخش خصوصی تحویل گرفته شد. در ضمن مجمع شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشد.

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه

نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل و حومه شهر تهران بر طبق ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب 17 آبانماه 1334.