منو

معاونت اقتصادی و توسعه رقابت یکی از دو معاونت زیر مجموعه مرکز ملی رقابت می‌باشد که در چارچوب وظایف و فعالیت‌های سازمانی مرکز ملی رقابت، به عنوان بازوی مطالعاتی و کارشناسی  مرکز و شورای رقابت فعالیت می‌نماید. این معاونت همچنین انجام فعالیتهای دبیرخانه‌ای پیرامون موضوعات در حال بررسی در شورا و نیز وظیفه پیگیری اجرای بخشی از تصمیمات اتخاذ شده را در چارچوب مصوبات شورا به عهده دارد. این معاونت  با انجام مطالعات پژوهشی و تشکیل جلسات کارشناسی در قالب کارگروه های تخصصی امکان بهره گیری همه جانبه از اطلاعات کارشناسی و  تخصصی دستگاه های موجود در زمینه های مورد بررسی را فراهم آورده و در چارچوب سیاست‌های مدیریتی مرکز ملی رقابت فعالیت می کند. این معاونت تاکنون گزارشات متعددی از وضعیت رقابتی بازارهای مختلف تهیه نموده است که فهرست آن در دیگر بخش‌های سایت درج گردیده است. همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیرامون موضوعات مورد بررسی در شورا از دیگر فعالیت‌های این معاونت است .از جمله کارگروه های تخصصی  تشکیل شده در معاونت اقتصادی وتوسعه رقابت میتوان به کارگروه تخصصی خودرو ، نیرو ، پتروشیمی، مخابرات ، راه آهن و غیره  اشاره کرد .