منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصت و هفتم شورای رقابت مورخ 1403/03/29 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسي "بازار استایرن مونومر و رسیدگی به شکایات واصله در این خصوص"