منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

با تأثر و تأسف فراوان درگذشت جناب آقای دکتر امیر صادقی نشاط، حقوقدان برجسته و عضو سابق شورای رقابت (دوره اول) را تسلیت گفته و برای ایشان علو درجات، رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.


روابط عمومی مرکز ملی رقابت


مورخ 2 اسفند 1399
روابط عمومی مرکز ملی رقابت