منو

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: دکتر عبدالحمید مرتضوی بریجانی

مدارج علمی:

 • - کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه تهران
 • - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • - دکتری حقوق خصوصی
 • سوابق اجرایی:

  • - رییس شعبه 19 دیوان عالی کشور
  • - مولف حدود 10 جلد کتاب حقوقی از جمله آیین رسیدگی داوری تجاری بین المللی و قواعد عمومی اسناد تجاری و حقوق تعهدات
  • - مدرس دانشگاه ها درمقاطع ارشد و دکتری دروس تجارت و تجارت بین الملل و داوری تجاری بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی
  • - نگارش مقالات در مجلات علمی و پژوهشی از جمله در زمینه حقوق تعهدات
  • - عضو هیات تحریریه مجله
  • - داور مجله
  • - راهنمایی و مشاوره وداوری بیش از 200 پایان نامه ارشد و دکتری