منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمد رضا رفعتی
تاریخ و محل تولد: تهران-  1328
سوابق تحصیلی:
-    لیسانس اقتصاد، دانشگاه شیراز، 51-1347
-    فوق لیسانس اقتصاد، دانشگاهLake head  (کانادا)، 4-1353
-    دکترای اقتصاد، دانشگاه  Queen’s(کانادا)، 59- 1358

-    سوابق شغلی:
-    آسیستان تحقیقاتی کتاب Economics، 58-1357
-    تدریس اصول اقتصاد در دانشگاه Queen’s 59- 1358
-    اقتصاددان مدعو در انستیتو اقتصاد جهانی دانشگاه Kiel (آلمان)، 61- 1359
-    کارشناس بازرگانی خارجی سازمان صنایع ملی ایران، 1362.
-    پژوهشگر و معاون پژوهشی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 72- 1362
-    معاون و مدیر برنامه ریزی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 80 -1373
-    استاد نیمه وقت دانشگاه¬های الزهرا و علامه طباطبایی، 63- 1362.
-    تدریس اقتصاد خرد و کلان کارشناسی ارشد در مؤسسه عالی پژوهشی در برنامه ریزی، 1369
-    تدریس عناوین منتخب در دانشگاه تربیت مدرس، 1373.
-    مشاور و مشاور عالی رئیس مؤسسه، 95-1381.
-    عضو شورای رقابت    94- 1388.
   تألیف کتاب
1- رفعتی، محمد رضا: بازار جهانی چوب و کاغذ، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1363.
2- رفعتی، محمد رضا: بازار جهانی پنبه تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1364.
3- رفعتی، محمد رضا: بازار جهانی الیاف، منسوجات و پوشاک، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1366.
سه کتاب فوق با اهداف راهنمایی مراکز تهیه و توزیع کالا در امر خریدهای خارجی تدوین گردید  تا در خریدهای آنها صرفه جویی ارزی حاصل گردد.
4- رفعتی، محمد رضا: آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت، سازمان مدیریت صنعتی، تهران: 1373 (همکار)

سوابق اجرایی و مدیریتی:
-    مشاور عالی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
-    مدیر برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه وزرات بازرگانی.
-    معاون مشاوره و برنامه ریزی مؤسسه.
-    معاون پژوهشی مؤسسه.
-    مدیر گروه بازرگانی خارجی مؤسسه.
-    کارشناس اقتصادی سازمان صنایع ملی ایران.
-    عضو کمیته های برنامه ریزی برنامه های توسعه کشور.

سوابق علمی و پژوهشی:
پژوهشگر انستیتو اقتصاد جهانی در آلمان.
-    مدرس دانشگاههای الزهراء، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.
-    سر دبیر مجله پژوهشنامه بازرگانی.
-    سردبیر مجله بورسهای بازرگانی.
-    ترجمه 8 کتاب.
-    تألیف 5 کتاب.
-    تألیف دهها مقاله و گزارش داخلی و خارجی.