منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی مصوبه  2  جلسه شماره 193 ( موضوع VOIP ) کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛  شورای رقابت و بودجه سال 1394 ؛ چگونگی تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی موضوع ماده  59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

دویست و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/10/17 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
جلسه با حضور آقای دکتر عمیدیان ( رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) و قائم مقام و مدیر کل حقوقی آن سازمان و همچنین آقای علمی (رئیس انجمن شرکت های اینترنتی ) و برخی از اعضای انجمن برگزار و طرفین صحبت های خود را ارائه کردند. در ادامه جلسه کارشناسان مرکز ملی رقابت نیز نقطه نظرات خود را به سمع و نظر اعضای شورا رساندند.
در پایان مقرر گردید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای حل مشکل جلسه مشترکی با انجمن شرکت های اینترنتی برگزار و نتیجه را به شورا اعلام نماید و شورای رقابت بر اساس آن، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.