منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ادامه بررسی پیشنهاد شرکت های مدیران خودرو و ایران خودرو در خصوص  افزایش قیمت خودروهای جدید

دویست و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/09/12 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    با پیشنهاد افزایش قیمت شرکت مدیران خودرو، نمونه های فیس لیفت خودروهای MVM 315  (مدلهای صندوق دار و هاچ بک ) وMVM X33  (مدل دنده ای) نسبت به نمونه های قیمت گذاری شده در مرکز ملی رقابت موافقت نگردید.
2.    در خصوص موضوع شکایات شرکت های VOIP گزارشی توسط کارشناس مربوطه ارائه گردید و مقرر شد مرکز ملی رقابت پس از بررسی کارشناسی موضوع،  نتیجه را در شورای رقابت مطرح نماید.