منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: ارزیابی عملکرد خودروسازان در مورد شروط پنجگانه شورای رقابت موضوع « مصوبه 187 شورا » در هنگام تصویب دستور العمل تنظیم قیمت خودرو  ؛ بررسی پیشنهاد شرکت های مدیران خودرو و ایران خودرو در مورد افزایش قیمت خودروهای جدید  و ادامه بررسی موضوعات گذشته.

دویست و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/09/05 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارشی در رابطه با عملکرد خودروسازان در اجرای شروط پنج گانه شورا مطابق با مصوبه 187 شورای رقابت که توسط کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه و مقرر گردید به خودروسازانی که هنوز خودروشان بازار حاشیه دارد، تذکر لازم داده شود تا با اقداماتی جهت افزایش تولید، بازار حاشیه را از بین ببرند. (خودروهای L90  و پژو پارس TU5 )
2.    گزارشی در خصوص نحوه قیمت گذاری خودروی دنا که توسط کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه و مقرر گردید از کارشناسان خودرو دعوت بعمل آید تا در این خصوص به کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت مشاوره دهند تا اظهار نظر آنها در شورا مطرح گردد.