منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

گزارش  مدیر عامل و کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا در خصوص شرکت و  محصولات جدید آن؛  گزارش در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش راه آهن کشور ژاپن  و ادامه بررسی موضوعات گذشته.

دویست و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1393/08/28 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
1.    گزارشی در رابطه با  نهاد تنظیم کننده بخش راه آهن کشور ژاپن که توسط کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردید.
2.    مدیر عامل و کارشناسان شرکت سایپا گزارش جامعی از نحوه عملکرد گروه خودروسازی سایپا در سال 93 و همچنین خودروهای جدیدی که درآینده تولید خواهند کرد را ارائه دادند.
3.    اعضای شواری رقابت سؤالاتی را در رابطه با خودرو L90  مطرح کردند و تأکید بر این داشتند که شرکت سایپا نیز همانند دیگر خودروسازان حداکثر تا پایان سال نسبت به تعهدات معوق خود در خصوص خودروی L90  عمل کند و از فروش نقدی خودروی L90  و همچنین تا تعیین تکلیف قرارداد با شرکت رنو از پیش فروش نیز خودداری نمایند.
در پایان اعضای محترم شورای رقابت از خودروی جدید دنا از گروه خودروسازی ایران خودرو بازدید بعمل آوردند.