منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

محل خدمت و وضعیت استخدامی

 • استادیار رسمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از 1368 تابه‌حال
 • رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت از 27 آذر 1392 تاکنون

سوابق تحصیلی

 • دیپلم ریاضی، دبیرستان جعفری اسلامی تهران
 • کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه هوستون آمریکا
 • دکتری تخصصی مهندسی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه هوستون آمریکا

عنوان پایان‌نامه دکتری تخصصی: System identification of macro economic model with rational expectations

فعالیت‌های آموزشی، عنوان مورد تدریس

 • اقتصاد ریاضی، کارشناسی، دانشگاه هوستون، آمریکا
 • پژوهش عملیاتی، کارشناسی، دانشگاه اقتصاد، دانشگاه تهران
 • سری‌های زمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه اقتصاد، دانشگاه تهران
 • پژوهش عملیاتی ۲، کارشناسی، موسسه بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • برنامه‌ریزی اقتصادی، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • زبان تخصصی اقتصادی، کارشناسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 • برنامه‌ریزی اقتصادی، کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 • اقتصاد مدیریت، کارشناسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

  سمت‌های اجرایی

 • مشاور مدیریت وزارت بازرگانی 1369 – 1368
 • مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1374 – 1369
 • رئیس موسسه تحقیقات پولی و بانکی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1374 – 1369
 • عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی IER دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی Horizon
 • عضو کمسیون ارزشیابی فارغ‌التحصیلان آمریکا
 • عضو شورای ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان خارج از کشور
 • سردبیر فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی
 • عضو شورای معاونین بنیاد مستضعفان و جانبازان 1385 – 1375
 • عضو کمیته‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک بنیاد مستضعفان و جانبازان 1385 – 1380
 • مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره موسسه مالی و اعتباری بنیاد (بانک سینای فعلی) 1374 – 1385
 • مدیرعامل IHAG Germany وابسته به شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران 1385 – 1388
 • تجربه مدیریت اولین بانکداری غیردولتی در ایران بعد از انقلاب
 • مؤسس و بنیان‌گذار اولین موسسه مالی و اعتباری در ایران
 • مؤسس و بنیان‌گذار موسسه تحقیقات پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • توسعه شعب موسسه به بیش از 200 شعبه
 • جذب بیش از 4.500.000 مشتری
 • مبتکر ارائه اولین کارت اعتباری در ایران
 • کسب مقام سود آورترین شرکت در بنیاد مستضعفان و جانبازن
 • کسب مقام چهلمین در یک‌صد شرکت برتر کشور
 • ابتکار اعطای تسهیلات به پزشکان، کارآفرینان و صنعتگران جهت خرید محل کار و تجهیزات
 • خرید، مدیریت و نظارت بر سرمایه‌گذاری کنترلی و غیر کنترلی
 • تجزیه‌وتحلیل سهام در بورس‌های بین‌المللی
 • فعالیت‌های بازرگانی و خریدوفروش مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی
 • انجام خدمات بانکی جهت تسهیل در فعالیت‌های بازرگانی بین ایران و آلمان

فعالیت‌های تحقیقاتی و انتشاراتی

 • نا ترازی نرخ ارز – نرخ ارز واقعی تعادلی، شیوه‌های برآورد، کاربردهای تجربی
 • ملاحظات عملیاتی و سیاست‌گذاری (جلد دوم 1386) انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • پژوهش عملیاتی – برنامه ریزی خطی به انضمام 100 مسئله حل شده (جلد اول 1386) انتشارات چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • نا ترازی نرخ ارز – نرخ واقعی تعادلی، شیوه‌های برآورد، کاربردهای تجربی
 • ملاحظات عملیاتی و سیاست گذاری (جلد اول 1385) انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • پنج مقاله درباره پول و ارز 125 صفحه (ترجمه 1374) موسسه تحقیقات پولی و بانکی
 • پیش‌بینی سری‌های زمانی 320 صفحه (ترجمه 1375) موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
 • برنامه‌ریزی و نظارت مستقیم در تدوین مجموعه مصوبات دولت در 2 جلد از انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی
 • برنامه‌ریزی و نظارت مستقیم در تدوین مجموعه اساسنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در 2 جلد از انتشارات موسسه تحقیقات پولی و بانکی
 • انجام پروژه تحقیقاتی پیش‌بینی و تخصیص بهینه ارز به واحدهای تولیدی – وزارت بازرگانی
 • انجام پروژه تحقیقاتی توالی بهینه مراحل آزادسازی – موسسه تحقیقات پولی و بانکی
 • انجام پروژه تحقیقاتی استقلال بانک مرکزی – وزارت اقتصادی و دارایی – پروژه ملی
 • شرکت در مجامع و سازمان‌های بین الملی
 • شرکت در اجلاس صندوق بین الملی پولی و بانک جهانی – واشنگتن دی سی، آمریکا
 • شرکت در کمیته جوایز سالانه بانک توسعه اسلامی، جده، 1996 میلادی
 • شرکت در سمینار اقتصاد اسلامی بانک توسعه اسلامی، استانبول، 1995 میلادی
 • شرکت در سمینار آموزشی ارزیابی طرح‌های صنعتی، توکیو 1996 میلادی

عضویت در کمیته‌ها یا شوراها

 • عضو کمیته پژوهشی موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد تهران
 • عضو کمیته رسالات دانشکده اقتصاد تهران
 • عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی I.E.R
 • عضو هیئت تحریریه مجله انگلیسی Horizon
 • عضو کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی آمریکا
 • عضو شورای ارزشیابی مدارک خارج از کشور