منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: فرهاد خداداد کاشی
سال تولد:1338
محل تولد: تهران

سابقه تحصیلی
- دکترای اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(رتبه اول  آزمون ورودی سال 1368)
- کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران(رتبه دوم آزمون ورودی سال 1364)
- کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران

فعالیت آموزشی و پژوهشی
1- استاد اقتصاد سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
2- انتشار 78 مقاله علمی-پژوهشی
3- ارائه 12 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی خارج ازکشور
4- تالیف 6 کتاب درسی
5- ترجمه یک کتاب دانشگاهی
6- ویراستاری 5کتاب درسی    
7- طراحی آموزشی 3کتاب درسی
8- راهنمایی 6 رساله دکتری و 56پایان نامه کارشناسی ارشد
9-مجری 20 طرح پژوهشی
10-ناظر 14 طرح پژوهشی
11- مدیر پژوهش های بازرگانی داخلی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی


سایر فعالیت ها
12-عضو شورای رقابت در دو دوره : از سال  1392 تا 1394 و از 1394 تاکنون
13- معاون دانشجویی دانشگاه پیام نور:1381-1383
14-مدیر گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور:1387-1381
15- مدیر دوره دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور:1386-1388
16- دبیر کمیته منتخب دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور:1389-1395
17- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم بازرگانی بابت مشارکت در تدوین لایحه تسهیل رقابت-1383
18- دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم دانشکده اقتصاد بابت دانشجوی ممتاز مقطع دکتری دانشگاه تهران-1375
19- دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی بابت همکاری در کمیته ضد انحصار و کمیته اقشار آسیب پذیر در تدوین برنامه سوم
20- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم ارشاد بابت کتاب برگزیده سال1378
21-دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری بابت پژوهشگر نمونه در حوزه مطالعات بازرگانی-1378
 22- عضو هیات مدیره انجمن بازرگانی-1389-1387
23- عضو کمیته های نیرو و مخابرات مرکز ملی رقابت
24- پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام نور به تعداد 4 بار
25- مولف کتاب نمونه در جشن کتاب دانشگاه پیام نور