منو

مرکز ملی رقابت

الف- مشخصات:

نام و نام خانوداگی: ابراهیم بهادرانی

نام پدر: عبدالله

شماره شناسنامه:21

متولد سال: 1330

صادره از همدان

وضعیت تاهل: متاهل دارای سه فرزند

ب- تحصیلات:

پایه

رشته

دانشگاه محل تحصیل

سال فارغ التحصیلی

لیسانس

اقتصاد

دانشگاه شهید بهشتی

1358

فوق لیسانس

مدیریت

مرکز آموزش مدیریت دولتی

1376

دکتری تخصصی

مدیریت بازرگانی

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

1385

ج- تجربیات:

سال

محل کار

سمت و نوع کار

1350- 1346

تجارتخانه معینی در بازار تهران

اشتغال به کار خرید و فروش ارزاق عمومی

1352- 1350

خدمت سربازی

 

1361- 1352

شرکت خوراک(وابسته به گروه صنعتی مینو)

سفارشات خارجی، طراحی سیستم سفارشات خارجی در قسمت کامپیوتر، قائم مقام میدرعامل (در یک سال آخر)

1362- 1361

شرکت ایران لنت

مدیرفروش و عضو هیئت مدیره

1363- 1362

شرکت روغن نباتی پارس

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

1368- 1363

سازمان صنایع ملی ایران

مسئول بازرگانی و قائم مقام گروه صنایع غذایی، معاون بازرگانی و عضو شورای سازمان صنایع ملی ایران

1369- 1368

شرکت صنعتی بهشهر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

1372- 1369

وزارت صنایع

قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی

1373- 1372

وزارت بازرگانی

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی

1376- 1373

شرکت بازرگانی دولتی ایران

مدیرعامل(1)

1380- 1376

وزارت صنایع

معاون اقتصادی و امور بین الملل

1384- 1380

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

معاون امور تولیدی(2)

1391- 1384

شرکت توسعه صنایع بهشهر

قائم مقام مدیرعامل

1394- 1392

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

دبیرکل

هم اکنون

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

مشاور عالی

 

1-شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه خرید کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن، برنج، گوشت و شیرخشک و مواد شیمیایی و...جهت کشور می باشد.

2-وظایف معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عبارتند از: کار برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت بر اجرای برنامه های وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، جهاد کشاورزی، باتکها، بیمه ها، گمرک و شرکتهای متعلق به وزارتخانه های مذکور را می باشد.