منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: ابراهیم بهادرانی
سال تولد:1330
محل تولد: همدان

سابقه تحصیلی
- دکترای مدیریت بازرگانی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد
- کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی
- کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق شغلی:

 • تجارتخانه معینی در بازار تهران(1352- 1350)
 • قائم مقام میدرعامل شرکت خوراک(وابسته به گروه صنعتی مینو(1362- 1361)
 • مدیرفروش و عضو هیئت مدیره شرکت ایران لنت(1363- 1362)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت روغن نباتی پارس(1368- 1363)
 • مسئول بازرگانی و قائم مقام گروه صنایع غذایی، معاون بازرگانی و عضو شورای سازمان صنایع ملی ایران در سازمان صنایع ملی ایران(1369- 1368)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی بهشهر(1372- 1369)
 • قائم مقام معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع (1373- 1372)
 • معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی وزارت بازرگانی (1376- 1373)
 • مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران (1380- 1376)
 • معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع (1384- 1380)
 • معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (1391- 1384)
 • قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر (1394- 1392)
 • دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران(هم اکنون)
 • مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

1-شرکت بازرگانی دولتی ایران وظیفه خرید کالاهای اساسی نظیر گندم، روغن، برنج، گوشت و شیرخشک و مواد شیمیایی و...جهت کشور می باشد.

2-وظایف معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عبارتند از: کار برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت بر اجرای برنامه های وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، جهاد کشاورزی، باتکها، بیمه ها، گمرک و شرکتهای متعلق به وزارتخانه های مذکور را می باشد.