منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

اخبار

وزیر اقتصاد گفت: برای واگذاری سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی، بخش خصوصی می‌تواند برای خرید به صورت انفرادی و یا تشکیل کنسرسیوم و به صورت جمعی اقدام کند. فرهاد دژپسند، در جمع فعالان اقتصادی در نشست توجیهی واگذاری‌های بزرگ با بیان اینکه همه کارشناسان متوجه مشکلات خصوصی‌سازی هستند، گفت: طی این دوره خصوصی‌سازی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است، اما بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، همه ما این احساس را داشتیم که دیگر با چالش و مشکل اساسی مواجه نیستیم.


. وی با بیان اینکه در مقام واگذاری‌ها باید با کمترین حواشی به بیشترین تحقق اهداف برسیم، گفت: در خصوصی‌سازی با مقاومت‌های بخشی و دستگاهی مواجه هستیم، اما باید بر این نکته تاکید کرد که برخی مقاومت‌ها ناشی از مشکلات و آسیب‌هاست. وی افزود: به همین دلیل اخیرا به معاونت اقتصادی ماموریت دادیم تا برای خصوصی‌‌سازی‌های چند سال اخیر، یک گزارش آسیب‌شناسی آماده شود. دژپسند با بیان اینک در شرایط فعلی این سوال مطرح است که آیا فروش مطلق جواب می‌دهد؟ گفت: به نظر می‌رسد باید به سراغ روشهای دیگر مثل واگذاری مدیریت یا اداره به شرط تملیک برویم.منبع:خبرگزاری تسنیم
مورخ 20 خرداد 1398
روابط عمومی مرکز ملی رقابت