دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/12/02 برگزار می گردد. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-    بررسی شکایت شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران از شرکت منطقه ویژه آتیه ساز صنعت مهران  
2-    ادامه رسیدگی به پرونده سهام پالایشگاه بید بلند 2
3-    ادامه بررسی شرایط و آئین نامه صدور مجوز احداث داروخانه

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت اخبار و دستور جلسات

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254