منو

فرم 1 از 5

ثبت شکایات در راستای تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار

Invalid Input

ورودی نامعتبر

لطفاً نکات زیر را قبل از تکمیل نمودن فرم شکایات در نظر داشته باشید:

  • تمامی فیلدها (به جز پست الکترونیک) باید به زبان فارسی تکمیل گردد.
  • تکمیل فیلدهایی که نشان (*) را دارند الزامی است.
  • فرم در 5 مرحله تکمیل می گردد که می توانید در مرحله ای با انتخاب دکمه "بازگشت به فرم قبلی" اطلاعات وارد شده را اصلاح نمائید.
  • در تکمیل هر مرحله ای از فرم، صحت سنجی اطلاعات انجام می گیرد و اگر فیلدی دارای ورودی نامعتبر باشد، فیلد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد تا آن را اصلاح نمائید.
  • پیش از تکمیل شکایت، لطفاً ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را مطالعه و بر اساس مفاد قانونی فرم شکایت را تکمیل نمائید.
  • فایل گزارش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ثبت شکایات در راستای تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار
مطابق ماده «43» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟
ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این آدرس پست الکترونیک ارسال خواهد شد

ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این شماره تلفن همراه ارسال خواهد شد

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

// ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

آخرین روزنامه رسمی شرکت را ارسال نمائید. حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

// ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

ورودی نامعتبر

0/100

ورودی نامعتبر

در فیلد موضوع شکایت و خواسته حداکثر 100 کاراکتر مورد قبول است

در چه تاریخی درخواست مجوز را به مرجع صادرکننده فوق ارسال کرده اید؟ لطفاً کپی اسناد مربوطه را آپلود نمایید.
// ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

چه مدارکی را برای مرجع صادرکننده فوق ارسال کرده اید؟ لطفاً کپی اسناد مربوطه را پیوست شکایت کنید.
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 3 مگابایت است

در صورت در اختیار داشتن هر گونه مدارک و مستندات دال بر تحقق اعمال و رویه‌های ضدرقابتی از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه)، آن ها را ضمیمه نمائید.
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

کد تصویری
تصویر جدید ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر