منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

فرم 1 از 5

ثبت شکایات در راستای تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار

وضعیت شکایت
Invalid Input

توضیحات مربوط به وضعیت شکایت
ورودی نامعتبر

لطفاً نکات زیر را قبل از تکمیل نمودن فرم شکایات در نظر داشته باشید:

  • تمامی فیلدها (به جز پست الکترونیک) باید به زبان فارسی تکمیل گردد.
  • تکمیل فیلدهایی که نشان (*) را دارند الزامی است.
  • فرم در 5 مرحله تکمیل می گردد که می توانید در مرحله ای با انتخاب دکمه "بازگشت به فرم قبلی" اطلاعات وارد شده را اصلاح نمائید.
  • در تکمیل هر مرحله ای از فرم، صحت سنجی اطلاعات انجام می گیرد و اگر فیلدی دارای ورودی نامعتبر باشد، فیلد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد تا آن را اصلاح نمائید.
  • پیش از تکمیل شکایت، لطفاً ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی را مطالعه و بر اساس مفاد قانونی فرم شکایت را تکمیل نمائید.
  • فایل گزارش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
ثبت شکایات در راستای تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار
مطابق ماده «43» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی جزء کدام یک از اشخاص و بخش های مذکور در ذیل می باشید؟
پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این آدرس پست الکترونیک ارسال خواهد شد

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

اطلاع رسانی شکایت به این شماره تلفن همراه ارسال خواهد شد

نوع شکایت(*)
ورودی نامعتبر

مشتکی عنه(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
// ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
ورودی نامعتبر

شماره ثبت شرکت(*)
ورودی نامعتبر

نام بالاترین مقام، مدیرعامل(*)
ورودی نامعتبر

تابعیت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

روزنامه رسمی(*)
ورودی نامعتبر

آخرین روزنامه رسمی شرکت را ارسال نمائید. حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است.

آیا وکیل و یا نماینده قانونی دارید؟(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
// ورودی نامعتبر

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی را بدون خط تيره وارد نماييد

شماره پروانه وکالت(*)
ورودی نامعتبر

تصویر پروانه وکالت(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

وکالت نامه(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

طرف شکایت (مشتکی عنه)(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

نام شرکت، مؤسسه، سازمان(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس(*)
ورودی نامعتبر

همراه با پیش شماره شهرستان وارد نماييد. مانند 02188369547

آدرس پستی(*)
ورودی نامعتبر

موضوع شکایت و خواسته(*)

0/100

ورودی نامعتبر

در فیلد موضوع شکایت و خواسته حداکثر 100 کاراکتر مورد قبول است

در چه تاریخی درخواست مجوز را به مرجع صادرکننده فوق ارسال کرده اید؟ لطفاً کپی اسناد مربوطه را آپلود نمایید.
تاریخ درخواست(*)
// ورودی نامعتبر

مدارک یک(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک دو
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک سه
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

چه مدارکی را برای مرجع صادرکننده فوق ارسال کرده اید؟ لطفاً کپی اسناد مربوطه را پیوست شکایت کنید.
مدارک یک(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک دو
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک سه
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

چه پاسخی از مراجع صادرکننده مجوز به صورت مکتوب دریافت کرده اید؟ لطفاً کپی اسناد موجود را پیوست شکایت کنید(*)
ورودی نامعتبر

مدارک یک(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک دو
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک سه
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

چه پاسخی از مراجع صادرکننده مجوز به صورت شفاهی دریافت کرده اید؟(*)
ورودی نامعتبر

آیا صادرکنندگان مجوز کسب ‌و‌کار با دلیل «اشباع بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کرده‌اند؟ (*)
ورودی نامعتبر

اگر چنین دلیلی بیان شده است و مستنداتی وجود دارد لطفاً کپی اسناد را پیوست شکایت کنید(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

آیا علاوه بر تخلف موضوع ماده «3» در خصوص اعطای مجوز کسب‌و‌کار، عمل و رویه ضدرقابتی دیگری از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه) مورد نظر شما صورت گرفته است(*)
ورودی نامعتبر

لطفاً به طور تفصیلی توضیح دهید(*)
ورودی نامعتبر

آیا موضوع شکایت به دیگر مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» مربوط است؟ (به غیر از ماده «7»)
ورودی نامعتبر

آیا شما در خصوص شکایت حاضر، تاکنون به هیچ یک از مراجع اداری یا قضایی ذی‌صلاح دیگری جهت احقاق حقوق خود مراجعه نموده‌اید؟! (*)
ورودی نامعتبر

در صورت مراجعه به هر یک از مراجع اداری و قضایی، کلیه مستندات و مکاتبات را ارائه نمایید.(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 3 مگابایت است

در صورت در اختیار داشتن هر گونه مدارک و مستندات دال بر تحقق اعمال و رویه‌های ضدرقابتی از سوی طرف شکایت (مشتکی عنه)، آن ها را ضمیمه نمائید.
مدارک یک(*)
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک دو
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک سه
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک چهار
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

مدارک پنج
ورودی نامعتبر

حداکثر سایز قابل پذیرش 1 مگابایت است

کد تصویری(*)
کد تصویری
تصویر جدید ورودی نامعتبر

تایید کردن صحت اطلاعات(*)
ورودی نامعتبر

logo-samandehi