منو

اخبار

كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال در شورای رقابت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شورای رقابت در جلسه 590 خود، به منظور رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، دستورالعمل تشکیل "كارگروه تخصصي اقتصاد دیجیتال" را مصوب نمود.متن دستورالعمل را اینجا ببینید.


مورخ 22 مرداد 1402
روابط عمومی مرکز ملی رقابت