منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/02/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی نحوه اجرای دستورالعمل محصولات جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین
2- ادامه بررسی موضوعات مطروحه در جلسه کارگروه رسیدگی به پروندهای در جریان شورای رقابت

logo-samandehi