منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و شش شورای رقابت مورخ 1398/02/23 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت انجمن صنفي توليدكنندگان پارافين و مشتقات آن از شرکت نفت سپاهان.

logo-samandehi