منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و دو شورای رقابت مورخ 1398/01/26 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- رفع ابهامات مصوبه شماره 336 شورای رقابت در خصوص پتروشیمی فجر و مبین
2-رسیدگی به شکایت آقای صادق نیا زاده در خصوص عدم صدور مجوز تاسیس داروخانه
3- رسیدگی به شکایت آقای عرفان ایمانی در خصوص عدم صدور مجوز تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی

logo-samandehi