منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و یک شورای رقابت مورخ 1398/01/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ارائه گزارش طرح تحول شورا و مرکز ملی رقابت
2- برنامه ریزی برای سال 1398

logo-samandehi