منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و هفتادمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/12/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای داود صمدی از شرکت مخابرات ایران
2-بررسی شکایت آقای سید مهدی حکمتی مقدم از مخابرات استان یزد

logo-samandehi