منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/12/13 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی بازار برق و رسیدگی به شکایت شرکت توسعه مسیر برق گیلان از وزارت نیرو

logo-samandehi