منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/12/06 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
2-بررسی شکایت آقای علیرضا تاج آبادی از دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

logo-samandehi