منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/11/29 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای بهروز اسماعیلی از اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا و هادیشهر مبنی بر ایجاد اخلال در بازار تولید و فروش لباس فرم مدارس توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا و هادیشهر.

logo-samandehi