منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/11/15 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

logo-samandehi