منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/11/08 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی موضوع شرکت صنایع شیمیایی پتروصانع
2-بررسی درخواست شرکت هم آوا با موضوع ادغام.

logo-samandehi