منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/11/01 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت گسترش الکترونیک ایران از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
2- ادامه بررسی تصمیم جلسه 347 شورای رقابت در رابطه با شرکت صنایع شیمیایی پترو صانع

logo-samandehi