منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/10/24 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی عملکرد خدمات بندری

logo-samandehi