منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/10/17 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای سید مصطفی شیخ الاسلامی مدیر عامل شرکت مشاوران افق دانش ثریا از سازمان امور مالیاتی کشور

logo-samandehi