منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/10/10 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت انجمن علمی انرژی بادی ایران از وزارت صمت
2- بررسی شکایت شرکت دایا طب

logo-samandehi