منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و شصتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/10/03 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی گزارش تفاهم نامه شرکت دخانیات ایران باشرکت بی ای تی پارس موضوع جلسه 317 شورای رقابت
2- بررسی شکایت شرکت خاک بتن تحلیل به طرفیت از سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی،
3- بررسی شکایت امیر رهام سپندیان به طرفیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،
4- بررسی شکایت شرکت فجر پارسیان علیه کربنات سدیم.

logo-samandehi