منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/09/26 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقایان سینا قلعه و حسین قلعه به طرفیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر عدم صدور مجوز احداث مجتمع خدمات رفاهی
2- بررسی شکایت انجمن علمی انرژی بادی ایران به طرفیت وزرات صمت
3- بررسی شکایت شرکت دایا طب

logo-samandehi