منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/09/12 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت شرکت سامان امنیت پرداز کیش به طرفیت شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ)
2-بررسی پرونده شکایت آقای سیاوش حاجی حسن به نمایندگی کمپرسی داران شهرستان بوکان به طرفیت شرکت سیمان بوکان

logo-samandehi