منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/07/02 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی اجرای بند 3 تصمیم 63 شورای رقابت مورخ 1390/1/28

logo-samandehi