منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و چهل و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/06/19 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

- ادامه بررسی شکایت شرکت یونیلیور ایران از شرکت فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان

- ادامه بررسی شکایت آقای غلامرضا کیهانی به طرفیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

- بررسی شکایت شرکت زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

logo-samandehi