منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/07 تشکیل می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین (بر اساس شکایت واصله از شرکت سرمایه گذاری غدیر)

logo-samandehi