منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصدو سی و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/02/17 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

-بررسی بازار ورق گرم فولادی.

logo-samandehi