منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

سیصد و سی و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/02/10 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای سروش فیروزی فیروزکوهی از جهاد کشاورزی ابهر

2-بررسی شکایت آقای غلامرضا کیهانی به طرفیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با موضوع صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی.

logo-samandehi