منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و سی شورای رقابت مورخ 1397/01/27 تشکیل می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-نشست مشترک اعضای هیأت تجدید نظر و شورای رقابت
2-بررسی دستورالعمل ادغام بنگاه های اقتصادی

logo-samandehi